Brabants Licht - De Scala-brand: Marcel van de Hurk

Als voorlopig laatste bijdrage aan onze serie over de brand van het Scala-gebouw in de Tilburgse binnenstad,  brengen wij een selectie van zes foto’s die Marcel van de Hurk maakte van wat resteerde na de brand.  De serie Helios’ Hel van Joseph Mandos is nog in voorbereiding.