Brabants Licht - Petra Stavast en Dani Smulders
Boerenbloed

Petra Stavast uit Tilburg en Dani Smulders uit Breda werkten drie jaar lang aan een bijzonder project dat uitmondde in een expositie en een fotoboek met de titel Boerenbloed. De twee fotografen volgden acht Dongense gezinnen die op een of andere manier verbonden zijn met de veehouderij: van Twan en Yvonne Schellekens die overstapten van varkens op het kweken van sprinkhanen tot Teerke Leemput die na de dood van zijn oudere zus alleen achterbleef op een boerderij die niet meer als zodanig dienst doet.
Het ging Stavast en Smulders er niet alleen om het leven van deze mensen vast te leggen voor later. Zij stellen namelijk dat de veehouderij ten onrechte vaak vooral gezien wordt als een bedrijfstak die alleen maar problemen oplevert, met name voor het milieu. Met hun boek hopen de fotografen een tegenwicht te bieden aan het negatieve dan wel nostalgische imago. ‘De boer ziet het volgens de media niet meer zitten’, schrijven zij in hun voorwoord. ‘Maar verscholen achter deze eenzijdige berichtgeving bestaan ze wel degelijk: de boeren die hun bedrijf met plezier voeren. Die gemoedelijk in harmonie met hun omgeving leven.’
Het boek werd in eigen beheer uitgebracht (isbn 90-8099881-8) en bevat naast 48 foto’s en interviews gedichten van Gerry van der Linden. De expositie is tot en met 23 november te zien in het gemeentehuis van Dongen.
Brabants Licht koos 8 foto’s.

Joep Eijkens