Brabants Licht - Allerzielen
Uit de collectie van Jef van Gils

Jef van Gils is de fotospecialist op het Regionaal Archief Tilburg.. Als zodanig beheert hij de almaar mooier wordende collectie beeldmateriaal die hier bewaard wordt. Maar de Bekenaar heeft ook een eigen verzameling, beter gezegd diverse verzamelingen. En zijn collectie bidprentjes neemt daarbij een belangrijke plaats in. Niet minder dan 23.000 exemplaren bevat die, waarvan de vroegste teruggaan tot de 17e eeuw.
Klik hier om deze tekst verder te lezen.


Vervolg van de begeleidende tekst:

Een aparte afdeling betreft de prentjes waarop de betreurde persoon in beeld komt op een foto. Van Gils heeft er ongeveer vijftig van en ze zijn er in twee soorten. Enerzijds gaat het om zogeheten post mortem-foto’s, dus foto’s die kort na het overlijden van de man of vrouw in kwestie genomen zijn. Die foto’s kunnen ‘akelig’ overkomen, zeker voor wie nog nooit een dode mens heeft zien liggen op zijn sterfbed of in een doodskist. Aangrijpender vind ik doorgaans die andere soort, waarbij de fotograaf de opdracht heeft gekregen om iemand te fotograferen die niet lang meer tot de levenden zal horen, bijvoorbeeld omdat hij lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Tot deze categorie horen foto’s van lachende meisjes die gekleed zijn als bruidje, alsof ze zich verheugen naar hun hemelse Bruidegom te gaan. Ik vind ze niet zo geloofwaardig en eerlijk gezegd akeliger dan de post mortem-foto’s.
De hier bedoelde bidprentjes stammen uit de periode 1860-1940. “Vóór de oorlog was de dood nog niet zo’n taboe”, geeft Jef van Gils als een mogelijke verklaring waarom dit soort prentjes nauwelijks meer voorkomen na de Tweede Wereldoorlog. Hij wijst nog op iets anders: “Vaak was er van iemand bij zijn leven nog nooit een foto genomen en was dit de enige gelegenheid om nog een portret van hem te maken.” En dat kon dus ook een pasgeboren kind zijn.

Voor Brabants Licht koos ik 14 prentjes uit de collectie Van Gils.
Het zou mooi zijn als er onder onze bezoekers mensen zijn die soortgelijk materiaal aan kunnen dragen. Min of meer toevallig kreeg ik recent van oud-Tilburger Janus Kolen een fraai gescand voorbeeld toegestuurd dat ik hier met plezier opneem als toegift. Het gaat om het doodsprentje van Kolens familielid Petrus Hubertus Ockers die op 21 september 1863 ‘godvruchtig in den Heere’ ontsliep als pastoor te Hechtel (B). Ja, ook toen al was de fotografie een uitgelezen medium om de doden te blijven gedenken.

Joep Eijkens