Brabants Licht - Huub Smeding
Straatfotografie

De Bossche fotograaf Huub Smeding is vooral bekend om zijn natuur- en landschapsfotografie. Sinds begin  jaren negentig werkt hij in opdracht van diverse  provinciale en landelijke natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Brabant Landschap, maar ook voor de ANWB en verschillende tuintijdschriften. Folklore en tradities hebben eveneens zijn belangstelling.

Naast zijn zogeheten Hollandkalenders publiceerde Smeding de afgelopen jaren diverse fotoboeken. Als belangrijkste beschouwt hij zelf Dwars door het Groene Hart en De Wilde Waal.  Dat laatste boek werd op de markt gebracht door Scriptum en deze uitgever zal naar Smeding hoopt in 2009 ook een boek uitbrengen dat een andere kant van zijn fotografie moet laten zien. Niet de natuur staat hier centraal maar mensen in de openbare ruimte.  De Bossche freelancefotograaf vat het zelf  samen onder de noemer ‘straatfotografie’. Om het publiek ook met deze minder bekende kant van zijn fotowerk kennis te laten maken selecteerde hij voor Brabants Licht een 9-tal foto’s. Voor ander werk van Huub Smeding bezoeke men de website www.huubsmeding.com .

  Joep Eijkens