Brabants Licht - Gert-Jan Remmers
2 Tilburgse kerken door het jaar heen

Gert-Jan Remmers werkte vroeger als fotograaf voor ondermeer de gemeente Tilburg en het huis-aan-huisblad Stadsnieuws. Tegenwoordig is hij werkzaam in het onderwijs. Maar fotograferen doet hij nog altijd, zij het niet langer beperkt door eisen van opdrachtgevers. Het afgelopen jaar was hij zijn eigen opdrachtgever. Wonend in de Tilburgse binnenstad tussen de Heuvelse kerk en de Heikese kerk besloot hij deze gezichtsbepalende gebouwen een jaarlang dagelijks te fotograferen. Het resulteerde begin dit jaar in ‘Kerkzicht’, een expositie in een winkelpassage waarbij 365 maal een van beide kerken in beeld kwam, vergezeld van dagboekachtige notities. Brabants Licht maakte een selectie.


Hieronder een foto van de expositie in de Emmapassage (Tilburg) - foto: Joep Eijkens)