Brabants Licht - Christine Dittmar
De groeve Boudewijn

Christine Dittmar uit Drunen streeft naar een bestaan als freelance fotograaf. De natuur is één van haar favoriete onderwerpen. Zo maakte zij vorig jaar een serie foto’s in de voormalige groeve Boudewijn in Ossendrecht. “Vroeger werd hier zand afgegraven voor de produktie van kalkzandsteen”, vertelt zij. “Maar die werkzaamheden zijn al geruime tijd gestaakt en hierna is een uniek stukje natuur ontstaan. Natuur op een bodem die meer dan een miljoen jaren geleden gevormd is door afzettingen van klei en zand afkomstig van de Schelde die als een wilde stroom een uitweg zocht naar de Noordzee. Hierdoor is de Brabantse wal ontstaan, een soort duinlandschap, nu bedekt met bossen, van Bergen op Zoom tot aan Kalmthout in België. Op enige foto’s is duidelijk te zien hoe afzettingen van klei en zand zich in de loop van de geschiedenis hebben afgewisseld. Oeverzwaluwen, uilen en diverse andere soorten vogels hebben hier hun plaats gevonden. Recent heeft de provincie besloten dit gebied te egaliseren voor de herplant van bomen. Hierdoor zijn deze foto’s helaas uniek geworden.”
Brabants Licht selecteerde 15 foto’s.

Contact: Christine Dittmar  0416 – 380868   cdittmar@home.nl www.delocatiefotograaf.nl