INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


 

Nonni en Manni

Verhalen over twee IJslandse jongens

Auteur: Jón Svensson

 


Jón Svensson (1857-1944)

 

 
Nonni en Manni (z.j. en 1939)

 

Jón Svensson (1857-1944) heeft diverse boeken geschreven waarin de belevenissen van de IJslandse jongens Nonni en Manni worden verteld. Nonni is de koosnaam van de auteur. Manni is die van Armann, zijn jongere broertje. De jeugdjaren van de auteur op IJsland vormen de inspiratiebron voor zijn boeken.  

 


Nonni (links) en Manni (rechts)

 

De Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg heeft diverse exemplaren van de schrijver uitgegeven. De bekende frater Andreas heeft er enkele uit het Duits vertaald. 

 


Gedachtenisprentje frater Andreas van den Boer (1841-1917)

    
De broers Nonni en Manni

Nonni en Manni wonen met hun moeder Sigrid en hun oma op een boerderij ergens op IJsland. De jongens verlangen naar de thuiskomst van vader die naar Zuid-Amerika is getrokken om daar te werken. Die hoop vervliegt als op een dag Harald Helgasson in de haven arriveert. Harald vertelt de broers dat hij een vriend is van hun vader. De vader van de kinderen blijkt te zijn gestorven aan koorts. Harald heeft hem vlak voor zijn dood beloofd zijn gezin in IJsland te helpen.
Hoewel de jongens al snel bevriend raken met Harald, claimt 
koopman Magnus Hansson, die in het dorp verderop woont, dat Harald een moordenaar is. Als Harald, de vriend van hun vader, door die beschuldigingen in de problemen komt besluiten Nonni en Manni hem te helpen. Dit is het begin van een reeks spannende avonturen.

 

 
De bergtocht van Nonni en Manni (z.j. en 1936)

 

 
Links: Nonni - Lotgevallen van een IJslandschen jongen, door hem zelf verteld (1926)
Vertaling frater Andreas van den Boer (1841-1917)
Rechts: Zonnige dagen - Wat Nonni op IJsland beleefde (1926)
Vertaling frater Andreas van den Boer (1841-1917)

 

 
Links: Kerstbezoek op Skipalon - Een gevecht met ijsberen (1926)

Rechts: Mijn missiejaren (1927)

 

  
Link"s: Met een zeilbootje over de Sont naar Zweden (1929)
Vertaling frater Hendricus Westenend (1882-1955)
Rechts: De stad aan de Zee (1929)
Vertaling frater Hendricus Westenend (1882-1955)

 


Op leven en dood - Kerstbezoek op Skipalon (1941)

 

Biografie van Jón Svensson

Jón is in 1857 op IJsland geboren. In 1869 als hij twaalf jaar oud is overlijdt zijn vader. Op uitnodiging van een Franse edelman die zijn studie wil bekostigen verlaat hij IJsland en gaat in Frankrijk wonen en studeren. Maar wegens de heersende Duits-Franse oorlog vertrekt hij tijdelijk naar Kopenhagen. Daar neemt hij het katholieke geloof aan. Een jaar later kan hij naar Amiens en bezoekt er de Latijnse school.

Jón reist vervolgens via België en Nederland naar Engeland. In 1890 wordt hij te Liverpool tot priester gewijd. Twee jaar later gaat hij terug naar Denemarken. De komende twintig jaren geeft hij les op de school waar hij zelf op gezeten heeft.
In de volgende jaren woont hij o.a. in Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

Vanaf 1906 schrijft hij veel boeken waarin gebeurtenissen uit zijn jeugd een belangrijke rol spelen. Hij schrijft ze in het Duits. Ze zijn in meer dan 30 talen vertaald.
Als auteur gebruikt hij de naam Jón Svensson (zonder i). Alleen op IJsland dragen zijn publicaties de naam Sveinsson.
De volwassen Jón bezoekt IJsland slechts twee maal. In 1894 en 1930. Van 1936 tot 1938 maakt hij een aantal reizen naar de 
Verenigde Staten, Canada en Japan. Vanaf 1939 woont hij in het jezuïetenklooster te Valkenburg. Als dit complex in 1942 door de Gestapo wordt gevorderd verhuist hij naar Duitsland.
Jón sterft op 16 oktober 1944 op 86-jarige leeftijd in het St. Franziskus-Hospital in Keulen. Op Melaten-Friedhof aldaar is hij begraven. In Keulen is een straat naar hem vernoemd: de Nonniweg.

 


Grafsteen Jón Svensson

 

Bronnen

Jón Svensson S.J., De bergtocht van Nonni en Manni, Tilburg, z.j.
Jón Svensson S.J., De bergtocht van Nonni en Manni, Tilburg, 1935
Jón Svensson, De Stad aan de zee, Tilburg, Tilburg, 1929
Jón Svensson, Kerstbezoek op Skipalon, Tilburg, 1926
Jón Svensson, Met een zeilbootje over de Sont naar Zweden, Tilburg, 1929
Jón Svensson, Mijn missiejaren, Tilburg, 1927
Jón Svensson S.J., Nonni, Tilburg, 1926

Jón Svensson S.J., Nonni en Manni, Tilburg, z.j.
Jón Svensson S.J., Nonni en Manni, Tilburg, 1939
Jón Svensson, Op leven en dood, Tilburg, 1941
Jón Svensson, Zonnige dagen, Tilburg, 1926

https://nl.wikipedia.org 

Archief van de fraters van Tilburg