INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


 

Illustrator Bernard Reith (1)

 

Van 1920 tot 1957 vervaardigde hij vele boekillustraties voor de

Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg

 

Bernardus Antonius Johannes (Beb) Reith is in 1894 geboren te Maarsseveen en overleden te Maarssen in 1974. Hij was grafisch ontwerper, illustrator, striptekenaar, tekenleraar, auteur, boekbandontwerper en kunstverzamelaar.

Zijn opleiding volgde hij aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam. Gevolgd door aanvullende examens voor de akte van bekwaamheid voor het lesgeven bij het middelbaar onderwijs.

Bekend is zijn stripverhaal over de avonturen van het aapje Monki dat van 1930-1950 verscheen in de Katholieke Illustratie. Later is het in boekvorm uitgegeven.

 

 

Reith ging in 1959 na een dienstverband van 38 jaar als leraar tekenen en kunstgeschiedenis bij het St. Ignatius College van de Paters Jezuďeten te Amsterdam met pensioen. Zijn schilderijen liet hij na aan het Stedelijk Museum Alkmaar en enkele religieuze werken aan het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht.
In 2005 werd zijn binnen het St. Ignatius College Amsterdam opgebouwde boekencollectie met ruim 1000 titels over onder andere kunst en kunstgeschiedenis door de paters jezuďeten geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Maastricht.
 

Een greep uit de reeks leesboekjes ‘Van ’t jonge leven’ bestemd voor de roomsche jeugd

Auteur frater Cassianus Versteeg

Frater Cassianus Versteeg weet als geen ander in de belevingswereld van kinderen te komen. De reeks bestaat uit boeken met realistische verhalen. Belevenissen van kinderen uit het gewone dagelijkse leven. Veel aandacht is er voor het ‘zieleleven’ van kinderen. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de katholieke lezertjes hieruit lering trekken. De verhalen zijn namelijk met een moralistisch sausje overgoten.
De reeks verschijnt vanaf 1920. De boeken worden nog tot begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw herdrukt. 

Frater Cassianus Versteeg en zijn gedachtenisprentje (1884-1956)

De appeldief

 

  De marmot met het gouden belletje I en II

 

  De wonderpop

 

  Moeders feest

Vlugge slang

 

  Wilde Roos

 

 

 

Bronnen.
wikipedia.nl
Karen Ghonem-Woets, Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg, Zutphen, 2011
M.C. Versteeg, De appeldief, Tilburg, 1920 (1e druk)
M.C. Versteeg, De marmot met het gouden belletje I, Tilburg, 1935 (4e druk)
M.C. Versteeg, De marmot met het gouden belletje II, Tilburg, 1921 (1e druk)
M.C. Versteeg, De wonderpop, Tilburg, 1920 (1e druk)
M.C. Versteeg, Moeders feest, Tilburg, 1927 (2e druk)
M.C. Versteeg, Vlugge slang, Tilburg, 1950 (6e druk)
M.C. Versteeg, Wilde Roos, Tilburg, 1935 (4e druk)