INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


 

Mijn schoolboek

Een werkboekje dat frater Gualbert van Hest tijdens het schooljaar 1940-1941 in de 3e klas gebruikte

   

 


Frater Gualbert in 1945 bij zijn vertrek naar de missie van Curaçao

 

 

 

Frater Gualbert van Hest (1913-1969) is tijdens de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw als leerkracht verbonden aan de B.L.O.-school voor jongens aan de Oude Dijk te Tilburg. B.L.O. staat voor Bijzonder Lager Onderwijs. Tegenwoordig spreekt men van speciaal onderwijs. Klas 3, nu groep 5, is aan hem toevertrouwd. 

‘Mijn schoolboek’ dat frater Gualbert in zijn klas tijdens het schooljaar 1940-1941 gebruikt is strikt genomen geen uitgave van De Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg. Waarschijnlijk is het exemplaar voor gebruik bij het B.L.O.-onderwijs door een frater samengesteld.
Het is een curieuze ‘uitgave’ en daarom wordt het toch onder de aandacht van geïnteresseerden in de onderwijsuitgaven door fraters van Tilburg gebracht. 

Het boekje is namelijk oorspronkelijk een schriftje zonder lijnen. Het is duidelijk dat de pagina’s gestencild zijn. Deze manier van afdrukken kan niet in kleur. Vermoedelijk heeft frater Gualbert de afbeeldingen door zijn leerlingen laten inkleuren.

Om het schriftje zit een hoes van behangpapier. Daar staat op de achterzijde vermeld: RD behangsel 46399. De letters RD staan voor de firma N.V. Rath & Doodeheefver’s Behangselpapierhandel.

 


Op de voorkant is een kleurplaat geplakt. Een priester treft voorbereidingen om de H. Communie uit te reiken.

De meeste opdrachten in het boekje staan in het teken van het godsdienstonderwijs.
Er zijn bijdragen van o.a. de schepping van Adam en Eva, de teksten van het Weesgegroet, het Onze Vader, de oefeningen van geloof, hoop, liefde en berouw, de blijde, droevige en glorievolle geheimen, de twaalf artikelen van het geloof en de tien geboden in te vinden.
Ook zijn enkele gedichten van frater Gualbert in het boekje opgenomen. G.v.H. (Gualbert van Hest) staat eronder vermeld.  

 


Het aardsparadijs

 


Oefening van berouw

 


Een gedicht geschreven door frater Gualbert van Hest

 

 


Een gedicht geschreven door frater Gualbert van Hest

 


Handleiding bij de biecht

 

In de jaren ’40 is augustus de maand van de zomervakantie. Op donderdag 31 juli 1941, de laatste dag van het schooljaar, krijgen de leerlingen van frater Gualbert ‘Mijn schoolboek’ mee naar huis. Gedurende het afgelopen schooljaar hebben ze er geregeld in gewerkt. Frater Gualbert schrijft op de laatste bladzijde een bericht bestemd voor de ouders.

 

 

 

Tilburg 30-7-41.

Geachte Ouders,

De tijd van de grote vacantie is weer aangebroken en uw jongen is een volle maand aan zich zelf overgelaten, als u tenminste niet voor hem zorgt.
Daarom vertrouw ik, dat u met belangstelling van de inhoud van dit schrift zult kennis nemen, en uw jongen zult aansporen, er van tijd nog ‘ns in te kijken en vooral te doen wat er in de school van geleerd is. Stuurt hem dikwijls naar de kerk om mee te gaan offeren en te Communie te gaan. Houdt een oogje op zijn morgen- en avondgebed. Kortom, zorgt, dat onder de vacantie wordt voortgezet wat de school met veel moeite is begonnen. Dan zal uw jongen na de vacantie fris naar geest en lichaam de school weer kunnen bezoeken.
U, ouders, dankend.

Fr.M.Gualbert  

 

 

Frater Gualbert  (Frans van Hest)
Tilburg 1913 – Aruba 1969


Geboren in de wijk Hasselt te Tilburg op 15 juni 1913. In 1930 treedt hij in de Congregatie van de Fraters te Tilburg.
Na enkele jaren les gegeven te hebben op de B.L.O.-school op de Oude Dijk te Tilburg vertrekt hij in december 1945 naar Curaçao. In Willemstad wordt hij benoemd tot directeur van de H.B.S. in oprichting. Een jaar voor zijn overlijden in 1968 is hij inspecteur van het Middelbaar Onderwijs op de Nederlandse Antillen. Tijdens een inspectiereis overlijdt hij op 18 juli 1969 te Aruba aan een hartinfarct. Frater Gualbert is slechts 56 jaar oud geworden. Te Curaçao is hij begraven.

 

 


Bron: De Volkskrant (21 juli 1969)

 

Bronnen.
N.N., Mijn schoolboek, Tilburg, 1940
Archief Fraters van Tilburg
www.delpher.nl