INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch!

 

Auteur: J.J. Doodkorte
 

 

 

De auteur en het boek

J.J. Doodkorte was lid van de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart te Utrecht. Zijn kloosternaam was frater Thomas. Geboren op 6 april 1885 te Leeuwarden en overleden te Utrecht op 14 juli 1954.

 


Bron: ‘de Volkskrant’ (16 juli 1954)

 


Graf Frater Thomas (J.J. Doodkorte)
Begraafplaats Fraters van O.L.Vrouw van het H. Hart te Zeist

 

Tegenwoordig gaan we er vanuit dat bewegen, sporten en lichamelijke activiteit goed zijn voor een mens. En dat de sport mensen met elkaar in contact kan brengen. We kennen het olympisch gedachtegoed van Pierre de Coubertin, de grondlegger van de Spelen: ‘Het belangrijkste in het leven is niet de triomf, maar de strijd. Essentieel is niet om te hebben gewonnen maar om goed te hebben gestreden.’ We kunnen zijn idee als volgt samenvatten: deelnemen is belangrijker dan winnen. In 1896 vinden de eerste moderne Olympische Spelen plaats.

Toch waarschuwt J.J. Doodkorte in het jaar 1922 in het boekje voor de grote gevaren die volgens hem aan sportbeoefening kleven. Sport is helemaal niet zo gezond voor het lichaam als het lijkt vindt hij. J.J. Doodkorte was niet de enige in zijn tijd die er zo over dacht. Het grootste gevaar van de sport was dat sporters van verschillende gezindten met elkaar in contact kwamen. Een ‘voetbalmatch’ tussen een katholieke en protestante ploeg vond hij ongewenst. En als ze dan toch tegen elkaar moesten voetballen raadde hij af om na afloop van de wedstrijd een pilsje met elkaar te drinken.

Op bladzijde 3 geeft de auteur drie ‘korte en duidelijke verklaringen aan het adres van zekere enthousiaste voetbalapostelen. Om te voorkomen dat misverstand ontsta:’

 

Maar zoals we kunnen lezen blijft Doodkorte bij zijn standpunt: ‘het is bij den huidigen stand van zaken veel beter, (en dat zal het nog lang blijven) dat de jeugd van jongsaf gewend wordt niet te talen naar den match’.

De auteur sluit zijn betoog als volgt af:

 

 

De Opvoedkundige brochurenreeks en zijn hoofdredacteur
frater Sigebertus Rombouts

Het boekje ‘Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch!’ is no. 10 in de ‘Opvoedkundige brochurenreeks’. Frater Sigebertus Rombouts was vanaf 1921 tot zijn dood in 1962 hoofdredacteur van deze serie. Het zijn uitgaven bestemd voor de katholieke pedagogiek. Gedrukt bij ‘De Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg’. Rombouts schreef zelf 42 van de 338 boekjes. De reeks geeft een goed beeld van de ontwikkelingen van onderwijs en opvoeding vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw.    

 


Frater Sigebertus Rombouts

 


Gedachtenisprentje ter herinnering aan het gouden kloosterfeest (2 februari 1950)

 


Gedachtenisprentje ter herinnering aan het diamanten kloosterfeest (2 februari 1960)

 


Gedachtenisprentje bij overlijden (13 december 1962)

 


Bron: ‘Limburgsch Dagblad’ (11 december 1962)

 

 

Bronnen

J.J. Doodkorte, Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch!, Tilburg-
   Antwerpen, 1922
https://www.delpher.nl
www.tijdmachinetilburg.nl
www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg
Karen Ghonem-Woets, Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in
   de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg,
Zutphen, 2011
Caesarius Mommers & Ger Janssen, Zwijsen een passie voor uitgeven, Tilburg,
   1997