INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


 

 

O.L. Vrouw van Lourdes

H. van Uitert

 

In 1925 en 1935 verschijnen bij ‘Drukkerij R.K. Jongensweeshuis -  Tilburg’ en ‘R.K. Boekcentrale – Amsterdam’ twee versies van het boek ‘O.L. Vrouw van Lourdes’. De uitgave van 1925 is nummer 8 van de serie ‘Klasbibliotheek’.

Van de auteur H. van Uitert is weinig bekend.

 

Bernadette Soubirous, een meisje uit Lourdes, krijgt in het jaar 1858 achttien visioenen van een Dame. Bij de zestiende verschijning op donderdag 25 maart 1858 krijgt Bernadette de naam van de Dame te horen: ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’…

 

O.L. Vrouw van Lourdes (1925) 

De jeugdjaren van Bernadette vormen het begin. De zaligverklaring op 14 juni 1925 door Paus Pius XI sluit het verhaal af.

 


Fragment blz. 32, de laatste bladzijde van het boekje.

 

 

De eerste verschijning vindt plaats op donderdag 11 februari 1858. Bernadette noemt de dame ‘aquero’, wat in de streektaal ‘die daar’ betekent. Tot 16 juli 1858 krijgt Bernadette nog zeventien visioenen. Op aanwijzing van de verschijning opent ze een bron.

 

 

Bernadette wordt vaak niet serieus genomen. Mensen die met haar mee naar de grot gaan zien nooit een verschijning, al zijn er wel personen die 'een aanwezigheid' voelen. De prefect en de dorpspastoor ondervragen haar kritisch. Dat is moeilijk voor Bernadette omdat ze de boodschappen van de verschijning niet altijd begrijpt.

Maria vraagt bij de grot aan Bernadette om een kapel te bouwen. De kapel komt er, maar spoedig daarna blijkt dat deze voor de grote stroom pelgrims te klein is. Daarom wordt er overgegaan tot de bouw van een grotere kerk boven de kapel.

Op 29 juli 1866 treedt Bernadette onder de naam Marie-Bernard in bij de Sœurs de la Charité van Saint-Gildars in Nevers. Binnen de kloostermuren mag zij echter met geen woord spreken over wat in Lourdes is gebeurd. Hier heeft zij vrede mee. Ze werkt als hulpkosteres en ziekenverzorgster tot ze te ziek wordt. Bijna dertien jaar later op 16 april 1879, amper 35 jaar oud, komt ze te overlijden.

 

 

 

O.L. Vrouw van Lourdes (1935)


 
 

Geen foto’s maar illustraties van P.v.G. (volledige naam niet bekend).

De achttien verschijningen van Maria worden uitvoerig beschreven.

 

 

Bij de zestiende verschijning op donderdag 25 maart 1858 zegt de Dame haar naam. Op bladzijde 68 wordt dit moment beschreven.

 

 

  

 

 Gedachtenisprentje

 

Bronnen.
H.v.Uitert, O.L.Vrouw v. Lourdes, Tilburg-Amsterdam, 1925.
H.v.Uitert, O.L.Vrouw v. Lourdes, Tilburg-Amsterdam, 1935.
Karen Ghonem-Woets, Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de
   geschiedenis van Zwijsen en Malmberg,
Zutphen, 2011.
www.wikipedia.nl