INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


 

Wilde Roos door M.C. Versteeg

 

    

 

Een boek uit de serie ‘Van ’t jonge leven’. Deze reeks bestaat uit boeken met realistische verhalen. Belevenissen van kinderen uit het gewone dagelijkse leven. De woordkeus en zinsbouw sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van het kind. Veel aandacht is er voor het ‘zieleleven’ van kinderen. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de katholieke lezertjes uit dit ‘zieleleven’ lering trekken.

‘Wilde Roos’ is een goed voorbeeld van deze gedachte.

 

Op bladzijde 3 in het ‘Voorwoord’ een verantwoording:

‘Van ’t jonge leven’ wil een eenvoudige, aantrekkelijke leesstof geven…

 

 

 

Roos is een meisje dat zich jongensachtig gedraagt. Ze is ongehoorzaam en wild. Op school doet ze niet haar best. Zelfs tijdens de godsdienstlessen laat ze het afweten. De pastoor neemt een kloek besluit. Roos mag haar Eerste H. Communie ‘niet doen’. Maar alsof dit niet genoeg is. Er volgt weldra nóg een straf. Roos breekt tijdens het spelen met jongens haar been en komt in het ziekenhuis terecht. Een zuster (verpleegkundige) brengt haar tot inkeer. Roos gaat leren en krijgt de leerstof van de godsdienstlessen onder de knie. Ze mag uiteindelijk toch haar Eerste H. Communie doen. ‘Wilde Roos’ is een ‘Goede Roos’ geworden.

 

 

Roos bij de meisjes. Ze vindt het maar een flauw spel.

 

 

Roos bij de jongens. Het gaat er wel stoer aan toe…

 

 

Roos leert haar les niet. Het liefst speelt ze op straat bij de jongens.

 

 

Ruw spel met de jongens en het gevolg daarvan…

 

 

Instructies van de zuster (verpleegkundige). Roos leert een kruis maken.

 

 

Roos krijgt van mijnheer pastoor toestemming de Eerste H. Communie doen.

 

 

De vriendinnetjes Miet en Anna op ziekenbezoek. Roos is heel anders dan vroeger wordt geconcludeerd..

 

 

De zuster wil de kamer schoonmaken en mijnheer pastoor het hartje van Roos. Klaar maken voor Jezus.

 

 

Geen wilde Roos meer maar een goede Roos.

 

 

Wilde Roos wordt beloond voor haar goed gedrag. Ze mag haar Eerste H. Communie doen.

 

  

De auteur, M.C. Versteeg – Frater Cassianus (1884-1964) en de illustrator, B. Reith. (1894-1974).

 

Bronnen.

M.C. Versteeg, Wilde Roos, Tilburg, 1935) (4e druk).

Karen Ghonem-Woets, Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg, Zutphen, 2011.