INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


Geef Acht!

Nieuwe rekencursus voor de Lagere School

 

 

Na de Tweede Wereldoorlog, als er geen papierschaarste meer is, komt de rekenmethode ‘Geef Acht’ van de grond. Onder leiding van Frater Sigebertus Rombouts gaat een aantal confraters aan de slag. In 1948 verschijnt de eerste druk van deze succesvolle methode.

 

 

Frater Sigebertus Rombouts (1883-1962).

 

De eerder gepubliceerde ideeën van Rombouts met betrekking tot het rekenonderwijs worden nu in praktijk gebracht. Het mechanisch, klakkeloos rekenen is uit den boze zoals we op blz. 5 in het voorwoord van de handleiding (1954 – 3e druk) kunnen lezen. De naam van de methode, ‘Geef Acht’, wordt in onderstaand fragment ook meteen verklaard.    

 

 

Blz. 5 uit de Handleiding voor het eerste en tweede leerjaar (1954 – 3e druk).

 

Op blz. 15 van de handleiding staat informatie over het doel wat Rombouts voor ogen staat. Zijn interpretatie van het ‘gewone volk’ komen we ook te weten:     

‘...het gewone volk, d.i. de huismoeder, de keukenmeid, de naaister, de winkelbediende, de boer, de ambachtsman, de fabrieksarbeider, de kleine winkelier…’

 

 

Blz. 15 uit de Handleiding voor het eerste en tweede leerjaar (1954 – 3e druk).

 

In totaal verschijnen van ‘Geef Acht’ 11 delen. Deel 1 is bestemd voor het eerste leerjaar (groep 3). Voor elk volgend leerjaar zijn twee boekjes bestemd.  

 

In het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw geeft ‘Uitgeverij Zwijsen/Tilburg’ de methode nog uit. De boekjes zijn bijna gelijk aan de exemplaren die zijn uitgegeven door ‘De Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg’. Toch zijn er kleine verschillen.

Op de omslag staat voortaan: Uitgeverij Zwijsen – Tilburg.

 

 

 

De titelpagina heeft ook een wijziging ondergaan. Het logo met de tekst ‘Roomse kleur in ’t werk’ wordt vervangen door dat van ‘Uitgeverij Zwijsen Tilburg’.   

 

 

De illustrator Simon Rutte (SR) heeft de meeste illustraties voor zijn rekening genomen.

 

 

Geef Acht, deel 1, blz. 26.

 

Frater Sigebertus Rombouts geeft de aanbeveling om het rekenen ‘levensecht’ te maken. De rekenopgaven te plaatsen rond ‘belangstellingscentra’ van de leerlingen. Zoals vader die ’s morgens vroeg naar zijn werk gaat. boodschappen doen bij de kruidenier, de bakker en de slager.  

 

 

Geef Acht, deel 7, blz. 8.

 

 

Geef Acht, deel 8, blz. 21.

 

 

Geef Acht, deel 11, blz. 17.

 

Opmerkelijk is dat in sommige delen rekenopgaven gekoppeld worden aan een vervolgverhaal. In deel 5 loopt het verhaal ‘Weer bij de kabouters’ als een leidraad door het boekje.

 

 

Geef Acht, deel 5, blz. 26.

 

Leerkrachten wordt aangeraden een levensechte sfeer op te roepen. Frater Rombouts kennende is het niet zo vreemd dat hij soms put uit het katholieke leven van alledag. In deel 1, als we de maand mei (de maand van de mariaverering) naderen, adviseert hij de leerkracht om als introductie van de rekenles bij de vertelplaat op blz. 39 een mariaverhaal te vertellen.

 

 

Geef Acht, deel 1, blz. 39.

 

 

Bronnen

Fr. S. Rombouts, Geef acht! Nieuwe rekencursus voor de L.S. – Handleiding voor eerste en

   tweede leerjaar – derde druk, Tilburg, 1954 (derde druk) (Drukkerij van het R.K.

   Jongensweeshuis, Tilburg).

Fr. S. Rombouts, Geef Acht! 1 – Tel-teken-rekenboekje voor het Eerste Leerjaar, Tilburg, 1954

   (8e druk) (Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg).

Fr. S. Rombouts, Geef Acht! 1 – Tel-teken-rekenboekje voor het Eerste Leerjaar, Tilburg, 1962

   (11e druk) (Drukkerij Zwijsen/Tilburg).

Fr.S.Rombouts, Geef Acht 5 – 2e Helft 3e Leerjaar, Tilburg, 1955 (8e druk) (Drukkerij van het

   R.K. Jongensweeshuis, Tilburg).

Fr.S.Rombouts, Geef Acht 7 – 2e Helft 4e Leerjaar, Tilburg, 1961 (10e druk) (Uitgeverij

   Zwijsen/Tilburg).

Fr.S.Rombouts, Geef Acht 8 – 1e Helft 5e Leerjaar, Tilburg, 1954 (7e druk) (Drukkerij van het

   R.K. Jongensweeshuis, Tilburg).

Fr.S.Rombouts, Geef Acht 11 – 2e Helft 6e Leerjaar, Tilburg, 1956 (8e druk) (Drukkerij van het

   R.K. Jongensweeshuis, Tilburg).

Caesarius Mommers & Ger Janssen, Zwijsen een passie voor uitgeven, Tilburg, 1997  

   (Uitgeverij Zwijsen B.V.).