INHOUD RKJW
CUBRA HOME

 

Jos Naaijkens

UIT DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE TILBURGSE DRUKKERIJ R.K. JONGENSWEESHUIS


Schoolkatechismus voor het 3e leerjaar

 

    

Schoolkatechismus voor het 3e leerjaar (1954 – 3e druk).

 

De samensteller van de ‘Schoolkatechismus’ is niet bekend. Op de titelpagina wordt vermeld: ‘De vragen zijn conform aan de katechismus voor de Nederlandse bisdommen’.

In het jaar 1954 is de 3e druk uitgegeven en goedgekeurd.      

 

De ‘Schoolkatechismus’ is geïllustreerd door Bernardus Antonius Johannes (Beb) Reith. Geboren te Maarssen op 16 oktober 1894 en overleden te Maarssen op 17 augustus 1974. Leraar M.O. Tekenen en Kunstgeschiedenis. Hij heeft talloze boeken, met name kinderboeken, geïllustreerd. De bekende afbeeldingen van de latere uitgaven van de boeken ‘Het Prentenboek van de Eerste Heilige Communie’ en ‘Het Prentenboek van de kinderbiecht’, beide uitgegeven door de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg, zijn ook van zijn hand.

 

 

B. Reith.

 

  

Schoolkatechismus – blz. 3 en 9.

 

 

Schoolkatechismus – blz. 35.

 

 

Schoolkatechismus – blz. 42.

 

    

‘Eerste katechismus’ bestemd voor de 1e en 2e klas (nu groep 3 en 4) van de Lagere School.

Uitgegeven in 1943 door het bisdom ’s-Hertogenbosch.

 

    

Catechismus bestemd voor de klassen 3 t/m 6 (nu groep 5 t/m 8) van de lagere school.

Uitgegeven in 1948 door het bisdom ’s-Hertogenbosch.

 

Uitgeverij Malmberg in ’s-Hertogenbosch zit ook niet stil en brengt in 1950 de ‘Geïllustreerde Katechismus’ op de markt.

 

    

Geïllustreerde Katechismus – omslag en titelblad.

 

De Geïllustreerde Katechismus bevat alle vragen en antwoorden van de Nederlandse Katechismus. De kleine cijfers 3, 4, 5, 6 of 7 achter het cijfer van iedere vraag duiden aan in welk leerjaar van de Lagere School de betrokken vraag tot de leerstof behoort. M.a.w., de Geïllustreerde Katechismus kan in bijna alle leerjaren gebruikt worden.

P. Fr. Randag O.F.M. en Jan van Offeren hebben de illustraties voor hun rekening genomen. De tekenaar Jan van Offeren heeft voor uitgeverij Malmberg ook veel Arendsoogboeken van afbeeldingen voorzien. 

 

 

Geïllustreerde Katechismus - blz. 6 en 7.

 

 

Bronnen.

N.N., Schoolkatechismus voor het 3e leerjaar, Tilburg, 1954 (Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg).

Genealogische website, Familie Reith, (www.familiereith.nl/beb-reith/).

N.N., Eerste katechismus, ’s-Hertogenbosch, 1943.

N.N., Catechismus, ’s-Hertogenbosch, 1948.

N.N., (Dr. W. Bless S.J.), Geïllustreerde Katechismus, ’s-Hertogenbosch, 1950 (uitgeverij L.C.G.

    Malmberg).