INHOUD ROBBEN
HOME

BRABANTS

AUTEURS

CuBra

Paul Spapens

Toespraak bij de presentatie van Tilburgs Prentebuukske 8
(12 oktober 2002)


Geachte burgemeesters, geachte familie Robben, geachte aanwezigen,

 

 

Op zaterdag 21 september vond in het provinciehuis in Den Bosch een symposium plaats over streektaal en identiteit. Een van de uitkomsten van de discussies was dat de Brabantse identiteit en de Brabantse cultuur worden versterkt door het dialect. Verder werd vastgesteld dat streektaal en groepsgevoel in elkaars verlengde liggen. Er werd een manifest aangenomen waarin onder meer deze onderwerpen zijn verwoord.

Deze conclusies na afloop van een symposium met eminente deelnemers en het samenstellen van het manifest gaven mij een dubbel gevoel. Als pleitbezorger van het dialect vond ik daarin erkenning voor het werk waarvoor de Stichting Tilburgse Taol zich al bijna tien jaar inspant. Anderzijds had ik het gevoel dat er blijkbaar eerst hooggeleerde dames en heren iets moeten zeggen alvorens iets serieus wordt genomen. In die zin is er helaas nog maar weinig veranderd.

 

Toen wij bijna tien jaar geleden met de Stichting Tilburgse Taol begonnen, deden wij dat vanuit het diepe besef dat de Tilburgse identiteit en het Tilburgs dialect als het ware twee handen op een buik zijn. Je kunt die twee niet los van elkaar zien.

Dit besef had in Tilburg een vruchtbare voedingsbodem omdat heel veel Tilburgers nog dialectsprekers zijn en deze combinatie van identiteit en streektaal feilloos aanvoelen. Op deze combinatie is het succes van de Stichting Tilburgse Taol dan ook gebaseerd. Wanneer wij bijvoorbeeld tijdens een Tilburgs Diktee een maffe act bedenken als het gezamenlijk maken van rommelpotten of met een zaal vol volwassenen aan het klepperen slaan, dan heeft dat daar mee te maken.

Lange tijd hebben we ons als roependen in de woestijn gevoeld, totdat in Den Bosch dan recent het symposium plaatsvond. Ik zou de mensen die werk gaan maken van het manifest uit willen nodigen ook bij de Stichting Tilburgse Taol te raden te gaan. Wij delen graag onze kennis van de schitterende dialecten van Brabant.

De grote inspirator voor ons werk was en is Cees Robben. Toen wij met de Stichting Tilburgse Taol begonnen, hoefden we elkaar maar aan te kijken om te beseffen, dat hoe we het ook zouden doen, we het in de geest van Cees Robben zouden doen. Cees voelde namelijk perfect de inspirerende koppeling aan tussen dialect en identiteit. Daarom zijn zijn Prenten van de Week zo onnavolgbaar sterk. Daarom roepen die meteen zoveel herkenning op en warme gevoelens en het toffe besef Midden-Brabander te zijn.

Al die jaren hebben wij in de geest van Cees Robben aan de weg getimmerd. Zelfs onze wisseltrofee ademt zijn sfeer. Het is een bronzen plastiek in de vorm van een tekenaarspen, bekroond door de kenmerkende pet van Cees. Deze trofee kunt u trouwens in de vitrine hier in de tent bekijken. Dit jaar, op vrijdagavond 8 november aanstaande, wordt deze wisseltrofee weer toegekend aan de winnaar van het negende Grôot Diktee van de Tilburgse Taol.

Eind vorig jaar kwam de steeds aanhoudende publieke belangstelling voor het werk van Cees Robben plotsklaps in een stroomversnelling. Dit als gevolg van een door de Stichting Tilburgse Taol georganiseerde overzichtstentoonstelling van de Prenten van de Week. Deze expositie is gehouden in de centrale gang van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Het initiatief maakte ontzettend veel los, veel meer dan zelfs wij hadden gedacht. Ter gelegenheid daarvan mocht ik in het gewaardeerde tijdschrift Tilburg een biografie publiceren van Cees Robben. De expositie mondde uit in een eveneens door de Stichting Tilburgse Taol georganiseerd symposium over de persoon Cees Robben en zijn werk. Zonder overdrijving durf ik te stellen, dat zij die er bij zijn geweest, een unieke avond hebben beleefd.

Het was tijdens dit symposium dat de familie Robben definitief besloot tot de heruitgave van de zeven originele Tilburgse Prentenbuukskes en de uitgave van een nieuwe bundel met als thema ‘de Kroeg’. De presentatie van deze acht verschillende buukskes gaat zo meteen gebeuren. Zonder overdrijving kun je stellen dat dit het culturele hoogtepunt is van Tilburg in 2002. Ja, zonder overdrijving, want deze boekjes vormen samen een heel belangrijk stuk cultureel erfgoed van Tilburg. Die magnifieke koppeling tussen dialect en identiteit druipt er van af. En dit weer past precies in onze overtuiging, dat wie zijn eigen cultuur en identiteit goed kent, zich open kan stellen voor andere culturen. Daarom tot slot deze conclusie: een multiculturele samenleving, waarin wij geloven, kan niet bestaan zonder een ruime plaats voor het dialect, de streektaal als drager van de eigen identiteit.