CuBra
INHOUD ROBBEN
BRABANTS
HOME
AUTEURS


TIJN ROBBEN over zijn vader CEES ROBBEN
Klik op de links voor geluidsfragmenten


Voor een groot deel van de mensen uit Midden-Brabant zal de naam Cees Robben altijd verbonden blijven met 'De Prent van de Week' die 30 jaar aaneen is gepubliceerd, eerst in het tijdschrift 'Roomsch Leven' en het grootste deel van die 30 jaar in 'Het Nieuwsblad van het Zuiden'.
Zelfs tegenwoordig, 13 jaar na de dood van Cees, maakt zijn oudste zoon Tijn nog regelmatig mee dat mensen bij het horen van zijn naam dat verband leggen.
Toch is de kans reëel aanwezig geweest dat we nooit van al die honderden prenten hadden kunnen genieten. Cees ging namelijk op jonge leeftijd naar de fraters. Om er te blijven.


Kweekschool, rechtsboven (1924); afb. uit: 'Een 10 voor Robben'; Tilburg, Het Nieuwsblad, 1988


Onder 2de van rechts (1930); afb. uit: 'Een 10 voor Robben'; Tilburg, Het Nieuwsblad, 1988


Cees Robben

Het was een dubbeltje op zijn kant, maar tenslotte nam hij toch maar de kuierlatten.
Onderwijzer werd dus niks, maar het lot kan vreemde wendingen nemen. Hij kwam werken bij de waterleidingmaatschappij en daar...
En dan ontstaat de drang
Een andere drang heeft zich intussen ook aangediend. Cees trouwt en ze krijgen kinderen. Vier kinderen, maar dan slaat het noodlot toe. De moeder en echtgenote sterft op achtendertigjarige leeftijd...

Maar het leven gaat door. Vier kinderen groeien op en moeten verzorgd worden. Niet alleen Cees Robben denkt na over een andere vrouw en moeder voor zijn kinderen. Hij krijgt een tip.
Zij blijkt niet alleen een goede moeder die hem nog eens drie kinderen schenkt, maar ze brengt ook het broodnodige zakelijke talent in.
Dat lukte dus prima, maar als je in die tijd van de vijftiger jaren ook nog eens dacht een faabriekaant pootje te kunnen lichten kwam je wel van een kouwe kermis thuis.
Hoewel hij dus niet echt zakelijk is heeft hij wel andere talenten, met name natuurlijk zijn tekenkunst en spitse gezegden en opmerkingen die hij daarin verwerkt. Die komen overigens niet zomaar aanwaaien.
Ook bij de waterleidingmaatschappij is hij een graag geziene gast bij de andere werknemers. En ook hier worden zijn talenten aangesproken.
Helaas, opnieuw slaat het noodlot toe. Zijn tweede vrouw sterft op negenenveertigjarige leeftijd. Het is 1970. Cees Robben is nu 62. Echt geknakt is hij niet, want dat zit niet in zijn aard. Maar toch heeft zijn leven een andere wending genomen. Cees wordt recalcitrant.
Hij werkt nog twee jaar door, met alle steun van zijn werkgever. Uiteindelijk stopt hij met werken, krijgt een hartkwaal, krijgt stapels medicijnen, gooit ze allemaal weg en leeft desondanks nog negen jaren. In 1987 sterft hij.

Cees Robben was een Tilburger, een Brabander, een kunstenaar.
"Tijn, hoe zou je je vader kort gezegd karakteriseren?"
Wij hebben het geluk in ieder geval zijn werk te mogen tonen. Vijf jaar lang! Iedere dag!


afb. uit: 'Een 10 voor Robben'; Tilburg, Het Nieuwsblad, 1988


TERUG NAAR BEGIN VAN DEZE PAGINA