Piet Schellekens  
Verweerd hout

een foto-bijdrage