Piet Schellekens  
Verschijningsvomen van de Ruwe berk

 

De Ruwe berk (Betula pendula) is een boom uit de berkenfamilie en komt van nature voor in onze streken. De soort wordt ook wel 'zilverberk' genoemd vanwege zijn zilverwitte stam. De berk is vrouwelijk van aard, met sierlijke overhangende twijgen (pendula) en een stam die verrassende verschijningsvormen kan aannemen. Vooral wil ik de aandacht vestigen op de vele verschillende structuren en tinten van stam en takken.
  
De Ruwe berk en de Zachte berk (Betula pubescens) zijn spontaan met elkaar gaan kruisen. Veel bomen zijn dus hybriden, een zuiver exemplaar zal men niet gauw vinden. De boom kan 20 m hoog worden en bij uitzondering 100 jaar oud.  De Ruwe berk is een  pioniersplant en kan zich zelfs in zeer moeilijke omstandigheden nog staande houden. Hoe ouder de stam wordt hoe meer barsten er ontstaan, vooral aan de basis. De berk is een prachtige boom en heeft een sterke band met de godin Venus. Naarmate haar leeftijd vordert, wordt zij steeds mooier.