Piet Schellekens  
Rommelmarktnaakten

een foto-bijdrage