Bomen en vormkracht van water (2)

Piet Schellekens 

Overal waar water stroomt en water in beweging is, is ritme.
Dit wordt zichtbaar door allerlei patronen in het landschap op aarde, aan de zeeën en in de lucht.
Afhankelijk van de stroming, de wind en de ondergrond, kunnen er diverse golf- en ribbelpatronen ontstaan.
We zien ze vaak aan het strand, of langs beekjes en rivieren.
Soortgelijke ritmische patronen vertonen zich ook in wolkenluchten en bij allerlei organismen op onze aarde, organismen die meestal hoofdzakelijk uit water bestaan. Kijk bijvoorbeeld eens naar de huid van vissen of de schors van bomen.
Ook bomen laten duidelijke sporen van waterstromingen zien.
Zoals het water ritmische patronen achterlaat in het zand, zo gaat dat ook bij de boom, het verschil zit hem o.a. in de snelheid van groei en de plasticiteit van het materiaal.
Door de relatief langzame groei en de stugheid van het hout heeft dit enige jaren tijd nodig om vorm te krijgen.
Het water stroomt constant door de boom en legt zijn ritme vast in de de schors of in het hout .
In het sterk vertraagde beeld (bomen lijken stil te staan) kunnen we door onze conditionering moeilijk nog de stroming van water herkennen welke zich sinds jaar en dag in de boom omhoog en omlaag heeft bewogen.
Maar zou men een camera op een vaste plek voor een boom neerzetten, er elke dag een plaatje van schieten en vervolgens de beelden na een aantal jaren achter elkaar plakken, dan zou het stromen duidelijk zichtbaar worden
De schors is in wezen een verhoute vorm van water die stil lijkt te staan maar in werkelijkheid dus in een zeer traag tempo stroomt.
Bomen behouden daarbij hun specifieke karaktereigenschappen, waardoor er bij elke soort een ander stromingsbeeld ontstaat.
Ook als een boom in planken wordt gezaagd zijn de vloeiende waterlijnen te zien.
Hieronder heb ik een aantal afbeeldingen van  waterpatronen voor de duidelijkheid in paren bij elkaar geplaatst.
Bij het zien van deze beelden is er dus vaak enkel een verschil in tijd en materiaal.
Bij het water dat de ontelbare zandkorreltjes aan het strand in een patroon vastlegt gaat het om enkele uren.
Zand laat zich ook gemakkelijk door water vormen, waardoor het ontstaan van zandribbels en vertakkingen vaak voor onze ogen is te zien.

Dit is de tweede serie over dit onderwerp. De eerste serie foto’s van “Bomen en de vormkracht van water” verscheen op 13 nov 2008 op de site van Cubra.


Piet Schellekens