Piet Schellekens  
Opmerkelijke zaken
een foto-bijdrage