Piet Schellekens  
Nieuwe schoenen
een foto-bijdrage