Piet Schellekens  
Levenskunstenaars deel 2

 

Levenskunstenaars, een serie van 7 portretten.

Misschien zou je kunnen zeggen dat een levenskunstenaar iemand is die het alledaagse leven tot kunst heeft verheven en op een zodanige manier dat men ondanks alles, zich redelijk gelukkig voelt. Een levenskunstenaar heeft er elke dag zin in, kan steeds opnieuw contact maken met vooral de mooie maar ook de minder mooie kanten in zichzelf en de omgeving en put daaruit een vast vertrouwen. Hij of zij leeft voornamelijk in het hier en nu, heeft nog een bepaalde onbevangenheid behouden en kan zachtmoedig en bevestigend reageren op wat zich aandient. Een levenskunstenaar kan nog spelen, kijken en dromen als een kind en leeft vanuit zijn of haar hart.
In een serie van 7 afleveringen laat ik u kennismaken met een aantal levenskunstenaars, mensen die  stevig op beide benen staan en het leven tegemoet gaan met geopende handen.

Deel 2 Rien

Rien woont op een idyllisch plekje gelegen tussen de grote rivieren in het midden van het land. In het verleden is hij door een ongeval met een kneedmachine zijn rechterarm kwijt geraakt, maar dat heeft hem niet gehinderd om met zijn andere arm en hand bijzondere voorwerpen en kunstwerken te creëren. Rien doet met deze ene hand meer dan de meeste mensen met twee handen. Zijn hutjes staan vol met bijzondere houtvormen, roestige voorwerpen, tekeningen en vooral keramiek. Ook buiten staan, verspreid over de prachtige wilde tuin, allerlei sculpturen en baksels uit de zelfgebouwde keramiekoven. Als brandstof gebruikt hij takkenbossen en snoeihout uit de omgeving. De groene rivierklei voor zijn creaties schept hij ter plaatse gewoon met een spade uit de bodem. In de loop der tijd zijn daardoor de vijvertjes en sloten ontstaan die druk bevolkt worden door kikkers, vissen, salamanders en andere levensvormen. Hoge houten bouwsels torenen boven de bomen uit. Kleurige vissen en geglazuurde zonnen wiegen zacht op lange stokken langs de oevers van de vijver. In de tuin kweekt Rien zijn eigen groenten en kruiden. Het is er vol van leven, alles groeit en bloeit. De vogels, muizen en insecten hebben er net als Rien hun thuis gecreëerd in harmonie met de steeds veranderende natuur. Smalle kronkelpaadjes voeren naar geheimzinnige houten opslagschuren die overgroeid zijn met klimop, plekjes waar de vogels graag hun nesten bouwen. Hier woont een gelukkig mens die doet wat zijn hart hem ingeeft en wars is van commercie of goedkeuring van buitenaf. Hij leeft van het land en van vrienden die hem regelmatig bezoeken, die op hun beurt weer geïnspireerd raken door zijn manier van leven. Mensen zoals hij zijn met heel weinig tevreden en leven sober. Scheppend bezig zijn vanuit de leegte en het ongeordende, verwerkelijken wat zich wil uiten en simpelweg de stroom volgen van het moment.