Piet Schellekens  
De vreugde en blijdschap van 2013
een foto-bijdrage