Piet Schellekens  
Kerkhofbloemen

een foto-bijdrage