Piet Schellekens  
"Een vrouw als koud geworden koffie"

Enkele jaren geleden begon ik met het verzamelen van krantenkoppen (uit Volkskrant en NRC) die betrekking hebben op de stereotype beeldvorming over man en vrouw. Het viel mij op dat zelfs in deze kranten de vrouwen er nogal bekaaid vanaf kwamen. Vaak denigrerend, stereotypen bevestigend, de toon soms verre van gelijkwaardig. Tekenend hierbij was dat, in tegenstelling tot de koppen over de vrouw, de koppen over de man nauwelijks materiaal opleverden.

Ondanks dat de uitgeknipte teksten uit hun context zijn gehaald, geeft het geheel een duidelijk beeld van de huidige tijdgeest.