Piet Schellekens  
De vreugde en blijdschap van 2015

een foto-bijdrage