Piet Schellekens  
De schoonheid van het zebrapad
een foto-bijdrage