Piet Schellekens  
De onderste ledematen
een foto-bijdrage