Piet Schellekens  
Bespiegelingen

Als een mens in de spiegel kijkt ziet deze een reflectie van zichzelf.
Maar wat komt eigenlijk het dichtst bij de werkelijkheid van wie iemand is. Is het dit beeld, aanschouwd via een glasplaat welke subtiel bedekt is met een laagje zilver? Of houdt de eigen unieke omgeving, inclusief alles wat plaatsvindt en wordt ervaren, de mens een spiegel voor?