Piet Schellekens  
Accordeonisten
een foto-bijdrage