Piet Schellekens  
Dierlijke eigenschappen bij mensen

De mens is een diersoort die zich in het dierenrijk omhoog heeft gewerkt. Hij meent te kunnen heersen over het leven op aarde. Uit onze houding naar de andere diersoorten spreekt weinig respect, wat o.a. tot uiting komt in de taal. Zouden de dieren ons misschien een spiegel voorhouden? De mens lijkt onbewust bepaalde eigenschappen van zichzelf te herkennen en te projecteren op de ander. Misschien dat er daarom een wat negatieve ondertoon doorklinkt in veel van onze spreekwoorden en gezegden over andere dieren?