Piet Schellekens  
De boom die alles ziet

 

Een van de kenmerken van een boom is dat deze altijd hier is en zichzelf niet verplaatst. Daardoor krijgt de plek waar hij wortelt en zich naar de hemel verheft een sterke eigen sfeer. Deze sfeercirkel is ruimer en intenser naarmate de boom ouder is. Alles wat in de nabijheid van de boom plaatsvindt, wordt waargenomen vanuit die sfeer. De boom weet, de boom ziet, maar zwijgt.