Deze pagina's bevatten een tekst zoals die in januari 2003 gepubliceerd werd door de Althaea Pers ('s Gravenhage). De oplage van deze publicatie bedroeg 10 exemplaren. Dankzij de medewerking van Jos Swiers is de tekst nu toegankelijk voor een groter publiek van bomen-
liefhebbers.

Afbeelding: illuminatie, voorstellend Sint Christoffel

 

Jos Swiers

Van Acacia tot Woud - Index Arboretum -- Bomen en hun symboliek in de christelijke traditie

Iconografisch Arboretum

Een handreiking

bij de duiding van het boomoeuvre

van Johan Breuker

uitgaande van de christelijke iconografie

bezorgd door Jos Swiers

Complete tekst: Inleiding, Lexicon, Colofon

Colofon

- Het Iconografisch Arboretum is door De Althaea Pers te ís-Gravenhage vervaardigd ter gelegenheid van het afscheid van Johan Breuker als docent aan de Hoge School voor de Kunsten Utrecht op 17 januari 2003. Het kan dan tegelijkertijd dienen als handboekje bij de afscheidstentoonstelling tussen Wortel en Kruin die van 25 januari tot en met 24 maart 2003 wordt gehouden in het Grafisch Atelier Utrecht.

- Voor de tekst is de 11, 13 ,15, 17 en 19 punts Eurasia gebruikt. Het papier is 80 grams Adagio lichtgroen.

- De boekband is afgewerkt met een motief dat overeenkomst vertoont met een aantal afbeeldingen uit Arboretum (Breuker 1993).

- Het materiaal voor de boekband is geleverd door behangbedrijf Stahlecker te ís-Gravenhage. De geringe omvang van de band maakte het voorschrift van stortend aanbrengen van het materiaal overbodig.

 

De oplage bedraagt 10 genummerde en gesigneerde exemplaren.

 

Dit is nummer [CUBRA INTEGRALE INTERNETWEERGAVE 2003]

 

ís-Gravenhage

De Althaea Pers

17 januari 2003

 

De uitgever is van mening dat de onderhavige publicatie tot stand is gebracht binnen hetgeen op basis van de auteurswet is toegestaan. Wie van mening is dat toch zijn rechten zijn geschonden, gelieve contact op te nemen met de uitgever.