Vagina van dino

In de Amsterdamse rosse buurt staat deze 'fossiele vagina' te koop.

Han van Meegeren