Bomen van Duitse signatuur

De grens tussen Brabant en de provincie Antwerpen loopt ten zuiden en zuidwesten van Tilburg erg grillig. De geschiedenis heeft zijn stempel er op gedrukt zoals op zo vele grenzen. Op een van die stukjes grens heeft de donkere geschiedenis van de beide wereldoorlogen zelfs op de bomen zijn tekenen achtergelaten. Hier lagen aan de Belgische zijde op een meter afstand van de grens de Duitse troepen in zowel de eerste als de tweede wereldoorlog. De soldaten lagen hier op wacht en ver van die Heimat sloeg de verveling toe. Met hun bajonetten brachten de soldaten versieringen aan in de beuken.  De bomen laten nu in 2003 nog steeds hun bizarre stukje geschiedenis zien. Langzaam zijn de tekeningen en opschriften aan het vervagen, maar CuBra heeft ze voor u vastgelegd voor de toekomst. Ik geef u niet aan waar ze exact te vinden zijn want de plaats is niet voor het publiek toegankelijk. Mijn dank gaat dan ook uit naar Bernard, de vriendelijke zoon van de landeigenaar, die ze mij persoonlijk liet zien.

Han van Meegeren


1942


adelaar 1914-15


adelaar en vogel 1914-15


Krieg 1942 HB


JR


X


1943


AV


KU


AV


figuur


hakenkruis en vogel


hart


huisje


krassen


kroon 1914-16


nach Holland


nach Holland


vogel