Wie was er eerst?

Stond de boom er al toen het schuurtje gebouwd werd, of stond het schuurtje er al toen de boom .....?

Han van Meegeren