Arbres exceptionelles

Af en toe circuleren er ook mooie dingen op het internet. Zowel Marg Vlemmix, Emanuel van Amelsvoort als Wim van de Wouw stuurden mij een filmpje met wel heel bijzondere bomen. Kijkt u zelf. De maker, een Franstalige

 Denis, is mij verder onbekend. Maar dank hiervoor.

Klik hier om het filmpje 'Arbres exceptionelles' te bekijken.