INHOUD BESTE GEDICHTEN
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
POEZIE
INTERVIEWS
SPECIAAL


Print deze Pagina

Luc van Hoek


Onweers Dreigement

Ik heb gezien hoe een klare stroom,
wel klaarder nog dan Pinksterbloemen,
als wilde God dees water doemen,
pikzwart wierd, en zijn voortgang loom.

Die eerst zo blinkend-snel
schoot tussen hemelweiden
om 't bloemig veld door 't strelen te verblijden,
kroop, vunzig-traag, zo duister als de hel.

De bloemen welkten toen
en de zeer weelge grassen
verdorden. O! grauwe kleur der asse!
de zon doofde; en het was noen!

Nooit zal ik kunnen zeggen
hoezeer mijn hart ontstelde,
hoe rap ik huiswaarts snelde
om palm, gewijd, in 't vuur te leggen.


Dit gedicht is afkomstig uit de bundel 'De Roothoorn' (Tilburg, 1938)