INHOUD BESTE GEDICHTEN
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
POEZIE
INTERVIEWS
SPECIAAL


Print deze Pagina

Joanette d'Avenna


Herfst…

Rijpende vruchten allerwegen,
In druiventrossen groeit najaarslicht,
Vol zijn de schalen die wij heffen,
Hoofden en handen zijn opgericht.

Hoger strekken zich onze handen
In stijgende vragen naar méér gewin,
God ! onzer zielen open velden
Luiden voor U nóg geen oogsttijd in!

Leg er dauw van genade over
En richt onze ogen naar blauwe lucht,
Trek er de voren, ploeg de akker,
Let niet hoe de bodem zucht…


Het gedicht 'Herfst' is afkomstig uit jaargang 1938 van Brabantia Nostra.