CuBra

John Laurijssen
 

Een Multatuli-buste van de Tilburgse beeldhouwer John Laurijssen in het Letterkundig Museum

Op donderdag 23 juni 2011 is om 4 uur 's middags de Portrettengalerij van het Letterkundig Museum in Den Haag verrijkt met een bronzen buste van de negentiende-eeuwse schrijver Multatuli. Een dergelijke buste bezat de Portrettengalerij nog niet. De buste is door Laurijssen vervaardigd in opdracht van de Tilburgse Multatuliaan en liefhebber van schrijversbeelden Peter IJsenbrant. In het dagelijks leven is Laurijssen eigenaar van kapsalon Trends in Tilburg, hij blijkt nu ook een begenadigd kunstenaar te zijn.

- Een fotoserie over de totstandkoming van de buste - Feestrede van Peter IJsenbrant bij de aanbieding van de Multatuli-buste aan het Letterkundig Museum op 23 juni 2011 - met 2 foto's
- Column: Multatuli in Tilburg - Ed Schilders