HOME
INHOUD POEZIE
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
KUNST
FOTOGRAFIE
BRABANTS
INTERVIEWS
CuBra

Dit gedicht verscheen in: 'de zondagsveder'

samengesteld

en van een inleiding voorzien

door

CAREL SWINKELS

Ca. 1990

Thieu Sijbers

Een kerstgedicht in het dialect van Sint Oedenrode


De telling

 

1

Es Sint Jozef, zo te zegge,

ha gelfd vandaog den dag,

Ht-ie, in plts van te gaon reize,

umdt-tie aon Maria zag,

d ze haost waar outgeteld,

zeker Betlehem gebeld...

"Jao, hallo, ge sprkt m Jozef,

timmerman out Nazareth;

't is wel m'n gezonde ziekte,

mer Maria l te bed.

Ze verwacht korts unne klne,

zod'k, begrijp-te echt gn kans zie,

um nao Betlehem te komme;

gef mer dur aon de instantie,

die de telling h "geplend",

we zijn er wel, mer schrijf ons,

juist jao, onder de kolom: a b s e n t !"

 

2

Mer twee-duuzend jaor geleje,

in Sint Jozef z'nnen tijd,

lvend in bezet gebied

van 't Groot-Romeinse Rijk,

toen, in 't raom van strenge wette,

drukkend woog 't dwingend feit,

d't 'n k e i z e r l i j k decreet waar,

blif es ennige muglukheid:

den ezel zaod'le en gaon pakke,

beginnen aon 'ne lange weg,

zrge te zijn, wor ge verwacht wordt,

ok al wit-te heg noch steg...

Vur simpel, onbereisde mense:

'n bepruuving tot en met

en in dizzen toestand zeker

vur die twee out Nazareth...

 

3

Ze zijn in Betlehem aongekomme,

't teer verhaol, ge ken't al;

hoe dor Jezus werd geborre

in 'ne kaauwe schaopestal,

dt-er herders kwame kijke

en 'n ster er stil blif staon,

hoe er in de himmel-ruimte

eng'le zonge, wonderskon...

Hog gezte op kamele,

kommend out 'n heel ver land,

't kiendje alle eer beweze

en drie kunninge, zwart en blank...,

We zijn er vol van elke Kerstmis,

heure in ons hart de stem,

die ons oproept mee te viere

't vrede-fst van Betlehem.

 

4

Mer, 't is nie zat, um ns per jaor

b't kribke w te drome

en dan te zinge mi mekaor

van 'Vred-op aard' en 'Nu sijt wellecome'

de vred'en liefde, die-t-er sprkt

out d zo groot gebeure

't hawt vur ons 'n bodschap in,

die ge't hl jaor dur moet heure...

Vur 't welzijn van deez' mense-wrreld

telt elken nijen dag opnijd:

Hoeveul zijn er van goeie wille,

vur vred'en mede-mens'lijkheid?

D i e telling, wer'luk durslag-gvend,

vraogt w e l, d g'ingeschrivve bent,

m hart en daod, m hl oew weze,

Onder de kolom: P r e s e n t !