Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1982


 

 

82 01 07       Ik wocht wel aaf...

 

De trubbeldaoge zn vurbij

Alles is wir bij s aauwe

We doen wir moeite omze kop

Boove waoter te haauwe.

 

t Vurrig jaor was nie z slcht

Al viel wel is w teege

We hebbe ammol nog op td

nen Botteram gekreege.

 

Mar ak de kraant geleuve mot

Worret nuuwjaor n bende

Want ze vurspelle n vur n

Malse en ellende.

 

Ik zal s, net as gij en gij

Ok wel motte bezuure

Mar wie dan lft, wie dan wir zrgt

t Zamnne td wel duure.

 

***

82 01 21       Kaauw

 

Waor ge k lpt of gaot of staot

Ge heurt niks as gemaauw

De meense lpe allemol

Te barste van de kaauw.

 

Aks aoves thuis koom van mn wrk

Dan weet ik nie hoe gaauw

Dk unne borrel vatte moet

D helpt goed vur de kaauw.

 

Hil de femilie rond dn hrd

De jong, mar k de aauw

De vurkaant wordt dan lekker wrm

Dn aachterkaant blft kaauw.

 

En gao ik mee ons Sjaan te bed

Dan zeg ik: Kom mar gaauw

Kruipt mar hl lekker dicht bij mn

Dst biste vur de kaauw.

 

***

82 01 28       t Kedooke

 

Ons Sjaan die ging wir naor de stad

Hee alles afgelpe

Om vur dn buurman, die verjaort

n Kedooke te kpe.

 

D was ok z simpel nie, want dieje

meens die rkt nie, nen borrel vind ie vies

Ze sjouwde alle winkels aaf,

en belde mn toen op of ik messchien iets wies.

 

Ik prakkezeerde n uur lang

Of ik iets vne kon

Te lange lste, ten einde raod

Zeek kpt mar n plaotebon.

 

Dn buurman zee: Ge zt bedaankt

Daor zk echt hl rg blij mee

Mar ik heurde pas aachteraaf

Dttie ginne pick-up hee.