Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1961


 

 

61 01 6a          Z'n irste gedaachte

 

Lpt nt zonder oewen daas aon

Van de wrmte z op straot

Daor kunde n kaauw van vatten

En dan is t messchien te laot...

 

"J", zee de mister van ons Sjefke,

"Ik heb n menneke gekend

Die zonder daas buiten ging sleeje

Hij kwaam onneuzel aon z'n end...

 

De knder hangen aon zn lippen

Ddstil worret in de klas

Ze dochten ammol aon d kiendje

D aon n kaauw gestorven was

 

Toen is op t aachterste bnkske

'n Vingerke omhg gegaon

"Zeg mister", vroeg ze Sjef, "we zn ze

Mee die sleej hebben gedaon?

 

 

 

61 01 06b        Nog grter veurdl

 

Zeg Merie, zumme is goed begiene

En saome zis riksdaolders gaon verdienen?

Gasjonges md, w zegde naauw

D gao toch ommers nie z gaauw.

 

Jaowel, d gao host uit z'n ge

Om allebaai n premie te krge

Hoeft r deur jou niks te worre gedaon

As hl gewoon mee mn mee te gaon.

 

Gaode mee mn mee naor de NGV

Dan krde n tientje in oew portemenee

En ik krg de helft - w hadde gedocht -

Alln omdk jou heb meegebrocht.

 

De NGV? W betkent d dan?

Is d iets waork veurdl van hebben kan?

Mar knd virtig winkels zn r al hier

De NGV is de super-kruidenier!

 

"Naar Goede Voeding is dre naom

Alln t biste lee daar veur de raom

D kunde zien bij de NGV

Gao deurom mrge mar is mee me mee

 

  

61 01 13          Tuddeke smr

 

Ik lp hil d'n dag - al doek t nie gre

Rond mee mn sptje om alles te smre

En as ik daorbij sewle is dab

Dan vg ik d netjes wir schn mee mne lap.

 

Ik hiet Tiesje Somers, mar wie za d nog weten?

Mn geste vrouw is d host al vergeten

Want iedern zee: Dieje sukkelr?

Kende die nie? D is Tuddeke Smr.

 

Toch zie ik erges nog w licht

Soms vuul ik mn ge 'ne meens van gewicht

Want alle mesjiene, hoe grt ze ook zn,

Draaien alln bij de graosie van mn.

 

Vergeet ik is unne keer mee mn sptje

W ollie te doen in n enkel gtje

Dan lpt die grte dure kaast

Zonder mekeere, harstikke vaast.

 

Z ziede dsse mee hil d'r mesjiene

Zonder de meense niks kunnen begienen.

 

  

61 01 20          Waor naor toe?...

 

Vruuger zin ze: "Ws Tilburg 'n gat

't Lkent nog nie op 'n stad,

n Dierepark en 'n automrt

De rest is nie de moeite wrd

 

Ze maauwe mar van d'n overweg

J, agge moest wochten hadde pech

Mar naauw t hgspr zal gaon komen

Worre wel drieste besluiten genomen.

 

De automrt is stiekum aon t strve

't Dierepark zal n aander wel rven

D gao naor Dongen of de Kts

Och, dtter gin plaots is, ds mar klets.

 

Is t nie om simpel gaon te grienen

Wie kan hier strak nog w verdienen?

'ne Nuuwe slagzin veur de V.V.V.:

"Tilburg, de stad die niks mir hee."

 

 

 

61 02 03a        Knder-Karneval

 

Ons Sjefke hee z'n kpke vol

Van 't komend Karneval

Mar hij wit niet goed wffer pak

Dttie aontrekken zal.

 

Ik heb van alles veurgeslaon

Van zeerver tot boer

Mar ied're keer zeej: N, ds niks

D doek nie aon, bezjoer.

 

Dan moette mar as pias gaon

Riep ik ten nde raod

Mar meens zeej, witte dgge dan

'ne Grte flaoter slaot?

 

Dan snapte gij toch zeker wel

D iedern me kent

Ze weten ommers vuls te goed

D gij 'ze vadder bent.

 

  

61 02 03b        't Is Karneval

 

't Is Karneval en grt en kln

Die daanse deur de straoten

Want zelfs 't ergste sjaggern

Die kan t niemir laoten.

 

't Is Karneval en jong en aauw

Ziede de kriebel krge

Al vieren ze hl aanders fist

Z ieder veur z'n ge.

 

't Is Karneval en t jong geraai

Trekt uit naor volle zaolen

Waore ze mee herrie en geweld

De Prinsen binnehaolen.

 

t Is Karneval, zen opa zee:

Allee veuruit naauw Grutje

Gaauw naor Jaanse op Krvel toe

Veur n vaastenaovend-nutje.

 

 

61 02 10          D kan ze nie!

 

Ons Taante Trui wil ginne meens

Ze zee wel duuzend keer:

"Gif mn m'n Knaoriepietje mar

Daorvan haauw ik veul meer!

 

"Hij it mee mn van 't zelfde bord

We drinke saome thee

En assie 'n schn lieke fluit

Dan zing ik mee m mee."

 

"Hij kan host alles w ik kan

En ge wit hoe d gao

Van de wiromstuit doe ik hum

Dan wir in alles nao.

 

"Mar Taante zee ons Sjefke toen

"Ds toch wel w kras

Of kunde gij oew ge soms

Ok waassen in 'n tas?

 

  

61 03 03          Schaauwburg

 

"Ge kunt toch wel zien d de wnd,

Uit 'nen aandren hoek gao waaien

Zee Tiesje en spierste mee zwier

'ne Straol over de kaaien.

 

"Ge mot is kke, wnnen bouw

En ds nog mar t begien

Ze zullen Tilburg naauw vort wel

Mee aander ge zien."

 

"De td raokt zuutjesaon veurbij

D alle kraante schreven:

Tilburg braait uit, mar t is toch

n Drpke gebleven.

 

"Alles wordt nuuw, mar toch hoop ik

Dmme strak van t aauwe

't Goei, d schn en dierber is

Nog over meuge haauwen."

 

 

 

61 03 10a        't Wordt Paosen

 

As t Paose wordt en 't veurjaor komt

Begient de Tiest te lve

Hij zee: Ds net w 'k noodig heb

Om vief en jong te blve.

 

Dan gao 'k wir kke in de stad,

Want 't valt veur 'nen aauwe

Nie mee om hl d'n nuuwen bouw

In de gaoten te haauwe.

 

Koom ik dan rond de koffie thuis

Dan krg ik van m'n grutje

Veur demme aon 't ete gaon

Irst nog n lekker nutje.

 

Want al hee de nuuwbouw aon de stad

'n Heel aander uitzicht gegeven

De Klaore van Jaansen op t Kurvelplein

Is goddaank nog d'n aauwe gebleven.

 

  

61 03 10b        Lente

 

Ofschoon deez week de lente kwaam

Blve de wolken drge

Ge zt host zegge demme naauw

De wnter pas gaon krge.

 

In alle tuintjes kome wir

De lenteboikes uit

Mar haogel, kaauw en natte sneuw

Die slaon oe in oew snuit.

 

De schonmaok was al hallef klaor

Naauw moppere de vrouwen:

Mee d rotweer kan ik nie vort

W h'k z aon m'n sjouwen?

 

Alln de kolenboer die laacht

Mee zakken op z'n knoken

Zee'tie: Ik maag de lente wel

Laot m'n klaante mar stoke.

 

 

 

61 03 31          Zaol-pnt

 

De mode schrft de vrouwen veur

Wsse moete gaon kpe

Al is d ok z ongemak

Dsse nie kunne lpe.

 

De bakvisse van deze td

- die vort tieneezers hieten -

Doen daor aon mee, mar moete d

Drom ok zelf besnieten.

 

Ze doen z'n strakke rkskes aon

Ge kunnet host nie snappen,

Dsse gewoonweg staondebns

D'r fiets vort moete trappe.

 

As ons kln Sjefke zoiets zie

Dan zuukt ie naor de reeje,

"Zeg Pa zeej "hee die juffrouw daor

d'r ge deurgereeje?

 

 

61 04 07          Op de mrt

 

Ons Jaans zocht laokes op de mrt

Affijn, ge kent d wel

't Fnste lnne dtter is

Veur twee guldes 't el.

 

Ze rommelde w in 'n kraom

Bestreek 't mee d'r haand

Ze haffelde en vuulde mar

- Van goed heesse verstaand -

 

Toen zisse tege dieje meens:

Ik weet nie of g't wit

Mar 'n kln knd kan vuule d

Hier hil w pap in zit.

 

W hadde gij verwocht, juffrouw?

Laachte de kpman toen

Ik kan 'r toch veur dieje prs

Gin kieppesoep in doen.

 

  

61 04 14          Kretiek

 

J, zee d'n Dirk, ik h jouw blad

De liste vftien weken,

Z vrdags hl op m'n gemak,

Is gelk deurgekeken.

 

Iedere keer kreeg ik opnuuw

Iets over "jess te lezen.

'n Jampot-sessie - of ziets -

Wordt huizehg geprezen.

 

Is 'r dan aanders himmol niks

Waor ge over kunt schrven?

'n Bietje "jess, allee veuruit,

Mar nie z overdrven.

 

Ik docht: J jong, ge ht gelk

Mn stao d k nie aon,

Mar ik zeg niks, want aanders z'k

M'n ge glas inslaon.

 

  

61 04 28          "De biste-kaomer"

 

De huren moeten hier omhg

Wier hullie aongezee

Mar daor name de huurders toen

Himmol gin vrede mee.

 

Ze zin: "De huiskes van ons huis

Die staon allemol buiten

En drom kan d'n huisbaos fn

Naor huurverhging fluiten.

 

Toen kwame van 't Ketongercht

Edelaachbaore heren

De "biste-kaomers" overal

Hl sekuur kontrelere.

 

De huurverhging gao nie deur en

D'n huisbaos moet betaolen.

Ge ziet dgge uit de pds nog

t veurdl uit kunt haolen

 

  

61 05 05          In 't zwt van oew aonschn

 

Ik z drie daoge vrij gewist

Gatjn, w was ik muug

Ik was blij d'k wir aon 't wrk kos gaon

'n Dstag 's mrges vruug.

 

's Zaoterdags wier nie gewerkt

En zondags zmme vrij

Daor kwaam dan de Kninginnedag

As derde fist nog bij.

 

De zondag vrij, d z'k akkoord

Dies veur 'ze Lieven Heer

Mar ne rustdag is toch ommers genog

Wrom dan nog twee daoge meer?

 

'ze Vadder hee z dikkels gezee:

- Waor is zunne td gebleven? -

Werkt jonge, zlang agge werke kunt

Beter rme die kunde nie geven.

 

  

61 05 12          In de school

 

"De gruunte komen uit t Westlaand

En uit Limburg komt de kool

Zeeland zrgt wir veur de oesters"

Zeej de mister in de school.

 

"Wie kan nog meer plaotsen noemen

Mee z'n bezunder predukt?"

Hil de klas ging prakkezeren

Ammol keken ze bedrukt.

 

Toen scht ons Sjefke zunne vinger

In de lucht en hl geleerd

Zeetie: "Jao, ds Krvel mister,

Beroemd om z'n gedistelleerd."

 

"Hoe komde daor aon" vroeg de mister

Ons Sjefke plukte aon z'n lip

"ze Pa zeej t Krvelplein en Jaansen

Ds in Tilburg n begrip."

 

  

61 05 19          Toch gesnapt

 

D'r wordt tegesworrig al hl gaauw gezee:

"De jeugd die wordt niemir begrepen

t Zn nozems, of hoe dgge ze noeme wilt."

Mar is dieje kk nie benepe?

 

De Oeverstraot is t lvend bews

Wgge mee de jeugd kunt berken

Agge nie geleuft dt wor is wk zeg,

Dan moete daor mar is gaon kken.

 

'n Wezeluk voetbalveld is daor gemaokt

Schn gelk, zonder bulten of gaoten

Ze strupte daor ammol d'r mouwen omhg

Ze gingen aon t doen, nie aon t praoten.

 

De Felix en Kiske en nog aander meer

Bewezen de jongens te snappen

n Waai - mar dan zonder bordje d'r op -

En n blleke om tegen te trappen.

 

 

 

61 05 26          Annekes kleeke

 

Anneke van onze Tiestm

Had 'n nuuw kleeke gehad

Daor wosse lekker mee flenren

Hers en geens, dwars deur de stad.

 

Ze docht: as ik mee m'n nuuw kleeke

Strak over d'n Heuvel gao

Dan lpe alle knappe jongens

Me vanges aachternao.

 

Ze liet d'r ge ok nie kiesten

Toen 't rgende dt gt

Ze zaag 'n kaans, die zosse vatte

Want ze zee: 't is naauw of nt.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Hil d'r kleeke is verrgend

Ze is aaltij nog alln

Omd mee de Pinksterdaogen

De lentezon veur heur nie schn

 

  

61 06 02          't Was maai...

 

Gatjn w hemme toch genoten

Van 't prachtig weer in maai

Gin vgeltje heeter gefloten

Gin blumke bloeit 'r langs de Laai.

 

Hoeveul liekes zn geschreven

Over jong geluk in maai

Vgeltjes die aaikes leggen

Koeie, stoeiend in de waai

 

Visten, truien, overjassen

J, de kachel moes nog aon

Lee d soms aon d'n atoombom

D alles op z'ne kop gao staon?

 

Huizehg is maai geprezen

As de "lente-maond", 't is fraai,

Om ons ammol z te verneuken

Gij wonder-kaauwe maond van maai.

 

  

61 06 09a        Vadderdag...

 

Mee moederdag gift onze Pa

Ons goeie raod bij 't kpe

Dus zemme ok mee vadderdag

Naor 's moeder toegelpe.

 

"W denkte gij d onze Pa

Deez' jaor 't liefst z krge?

Iets waor 'tie zelf plezier van hee,

Iets himmol veur z'n ge."

 

Ons moeder zee dt veur 'ze pa

Netuurluk gin echt fist is

Asser op zunne vadderdag

Gin nutje bij gewist is.

 

't Is vadderdag, dus zumme mar

Naor vadder's ppe daanse

We haole snevel - as van ouds -

Op 't Kurvelplein, bij Jaansen.

 

  

61 06 09b        Gin mode mir

 

't Knd van onze aachterbuur

- n groots en deftig wfke -

D kweek al daoge aon n stuk

't Ha pent in z'n lfke.

 

Ze belde toen d'n dokter op

Die zee: 't Zal nie blve

W wonderollie helpt sebiet

Ik zal n briefke schrven...

 

't Vrouwke zee: Maar dokter toch,

Wel heb ik van mijn leven

Die medicijn is uit de tijd

Die kunt U toch niet geven.

 

D'n dokter zee: Ws uit de td?

Schaai uit mee oew geklets

Veur meense van 't sort as gij

Zn knder aauwverwets.

 

  

61 06 23          Mee d'n hoed in oew haand

 

De mode schrft tegesworrig wir veur

"De jeugd moet 'n huudje gaon draogen."

Mar zn ze veur 'nen hoed wel bekwaom

Z zo'k oe in 't goei wille vraogen.

 

Geleufde gij dtter ne aon denkt

Veur 'n dame z'nen hoed af te vatten?

En agge ze vraogt: "Witte nie hoe d't heurt?"

Dan vne ze oe unne Natte.

 

'n Huudje is 'nen dracht veur 'n heer

Daor heurt gin bie-bop-kpke onder

En trouwes veur aopen van zeuvetien jaor

Is unne blte kop veul gezonder.

 

D'n grtsten hp van de jeugd van vendaog

- Ge mot 'r mar is goed op letten -

Die draoge 'nen hoed, mar dan op 'n menier

Dt nog schaand z zn veur boerepetten.

 

  

61 06 30          Krt op td...

 

Kiske, Willum en de Sjef

Beljrten alle weken

Iedere krbol wordt gewikt,

Gewogen en bekeken.

 

In "'t Brouwerswaopen" speulde ze

Aaltij van vier tot zisse

En veur gin tientje zn die drie

Die uren willen missen.

 

Ze foeteren tege mekaar

En krge ze 'ne kaoje

Dan is 't: die moes krek aandersom

W zde toch aon 't braoje.

 

Ze vchten om 't stukske krt

Ze motte dikkels smren

De keuj, mar effeveul d'r maog

Ze lussen 'm z gre

 

 

 

61 07 07           De tour?... Besjoer

 

Ze rijen in de Toer de Fraans

Mar ze hebbe gin schn van kaans

Ze hobbele z mar 'n bietje mee

. de glorie van Hollaand aon de zee ....

 

Willem - ze zegge hij is van zer -

Die doe niemir mee, hij is wel wzer

W moet ie op 'nen brg begiene?

Daor kan ie ommers niks verdienen.

 

En Woutje en Koentje, w zn 't toch fraaie

Om 'r z ineens mar uit te schaaien.

Mar j d krgde as de sport

'n Spulleke om de centen wordt.

 

Mar wij, we staon hier meepesaant

Veur hil de wreld gewoon veur schaand

'n Ambacht d is nt gemak

En wielrenne is toch ok vort 'n vak????

 

 

 

61 07 14          Amate

 

Ons Sjefke en z'n kammeraodjes

Tkenden ok 'n schn plaot

Z ge ze overal ziet hangen

Veur ieder raom, in ied're straot.

 

Tntje tkent 'n aauw hutje

Mee 'n negerknd 'r veur

Sjareltje 'n Eskimooke

- teminste, daor gaoge't veur deur -

 

Kiske maokte 'n pagoode

Nariske unne Sjinees

"Och ds allemol mar noppes"

Zee 'ze Sjef tegen de Kees.

 

"Ik tken 'n offerblkske,

Prachtig, mar van binnen leeg...

't Z al gek gaon as ik daorveur

Strak d'n irste prs nie kreeg."

 

  

61 07 21          De schnste stad van 't laand

 

D'r is 'n aktie-kommitee

Veur 't schnhaauwen van straoten

Die haauwen alle vuilighd

En rommel in de gaoten.

 

Ze gaon daorbij van 't standpunt uit:

Iedern schuurt z'n stuupke

En ok gin enkel hundje doe

Op straot dan nog 'n p.ke.

 

Veur z'n aksie van properhei

Valt wel alles te zeggen

Mar kunnen ze die schnmaok-plicht

Ok nie w ruimer leggen?

 

't Bedoel de hallen van flts

Want as oew fltje mooi is

Dan valt d toch wir in 't niet

As 't in de hal 'n "zooi" is.

 

  

61 07 28          Duur waoter...

 

'zen Ome Nord gao ieder jaor

Op rs naor 't buitelaand

Want hij vnd Goes of Wnterswk

Beneeje zunne staand.

 

Agge d zegt, dan heetie steeds

Z'n privvelementje klaor:

In Holland rgenet te veul

Ds aaltijd 'n bezwaor.

 

Hij trok deez' jaor naor Zwitserlaand

'n Rs van virtien daogen

Mar ok daor giender wier ie nat,

't Strmde bij vlaogen

 

- Och n, d was toch nie z rg -

Vertelde ie me laoter

W gaaf 't al wier ik daor nat

't Was ommers "duurder" waoter.

 

  

61 08 04          Vruuger... veul muuger...

 

't Is toch vort 'n grt verschil

Mee de Kermis van vruuger

Want kwaamde toen 's aoves naor huis

Dan waarde hil w muuger.

 

'n Jong paorke uit onze td

Kan d niemir begrpe

W 't zegge wil, om uurelaank

Mee oewen krst te slpen.

 

De klnste hong aon oewe slip

Te jaanken en te blren

De rest prebeerde onderwl

Om 'm stiekum te smren.

 

Ze zongen alle liekes mee

Die d'rgels mar wo'n speulen

En vochten as ketelbuunders

Rondom de mallemeulen.

 

De aauwers waren dan bkaaf,

De knder ziek van 't schraansen

Mar toch ging 's aoves hil de streup

Wir kken naor 't daansen.

 

De knder sliepen zuutjesaon

De moeders gingen maauwen

Omd de vadder te veul dronk

En niemir op w haauwen.

 

Z ging 't in d'n aauwe td

De goeie td van vruuger

De moeder kaod en de vadder

Wier hoe langer hoe muuger.

 

  

61 08 25          Och was ik maar

 

Ons Sjefke die mg mee naor t straand

Om lekker bruin te braoien

En in de zee te dokkelen

- D hiet daor ptjebaoien -

 

Veur m'n ge hak gedocht

- al is t messchien nie netjes -

"Ik koom daor munne td wel deur

Mee t kken naor de mdjes."

 

Mar ons kln Sjefke wier nie bruin

D'r was gin zon, wel buien

Bikinis heb ik gin gezien

Alln mar dikke truien.

 

Ik heb m onderweg naor huis

n Wrm tas soep gegeven.

's Sjefke zong: "Och was ik mar

bij 's moeder thuis gebleven."

 

  

61 09 01          Ds w aanders

 

John raost op 'nen brommer rond

Mee tijgers volgeplkt

En Charly draogt 'n bazzeroen

D wel op ruzie lkt.

 

Ze kwken en ze sjouwen mar

En gaon te keer as dollen

D'r nigste liefhebberij

D s t rok-en-rollen.

 

Jan die is van 'n aander slag

Hij is meer seriejeus

En Karel draogt n overhemd

D wst op smaok en keus.

 

Ze kwken en ze sjouwen nie

Ze doen k niet z strk

En gaven d're vrije td

Aon t jeugd-vekaansiewrk.

 

Ons Sjefke die is naauw nog kln

Mar laoter wordt ie grt

Hij moet as Jan en Karel zn

Mar as die aander... nt.

 

  

61 09 08          Herrie

 

Agge n hil week ht gewerkt

Gaode de stilte zuuken

Ge wilt in rust, op oew gemak

De haai en bossen ruuken.

 

Mar onderwege merkte al

"Agge echt rust wilt vnen

Moete vort in de rimboe zn

Waor brommers nie verschnen."

 

Z hdde urelaank gefietst

Om veur t gewld te vluchten

En oewe overspanne gst

s Uit te laoten luchten.

 

Zitte dan n menuut of tien

Dan wordt oew rust mishaandeld

D'r komt n draogbre radio

Mee hot-jazz aongewaandeld.

 

 

 

61 09 22          Daor zus hier z!

 

In Endoven is 't wir volop fist

Daor zn ze bevrijding aon 't vieren

Mee duuzende lichjes, van allerlaai kleur

Die de straoten en pleinen versieren.

 

't Vuur van de vrijhd - in Frankrijk gehaold -

Wordt deur lpers en fietsers gedraogen

D haauwt de gedaachte aon 't vrij-zn in eer

Ieder jaor wir veur nigte daogen.

 

In Endoven vieren naauw grten en kln

De terugkeer van 't schnste in 't lven

't Recht om te denken en doen wgge wilt

Om te praoten en vrijuit te schrven.

 

Op 't nd van oktober zn wij k z wd

Dan tnt Tilburg waorin dt grt is...

As hil onze stad van de Hoeve naor 't Zaand

Op bevrijdingsdag harstikke dd is.

 

 

 

61 09 29          'ne Schnen brief

 

Ons Sjaan die is dr harses kwt

Ze wit nie waor ze lpt

Terwl ze om 'n haoverklap

De zotste dingen kpt.

 

Ze komt mee pakken krsen thuis

Bestelde 'ne kuub zaand

Ze zee: Ds n gerustighei

Messchien komt 'r wel braand.

 

J, ze is himmol van de kaort

Vennaacht hee ze gedrmd

Ge praot 't nie uit d're kop

Dt 'r 'nen rlog komt.

 

D komt deur dieje schnen brief

Die praot van rustig blven,

Mar ik krg ons Sjaan niemir kalm

Asse zon dingen schrven.

 

 

 

61 10 06          Koerierrit 1961

 

Brommers, auto's, moters, skoeters,

Hoe 'n vijanden dt soms k zn

Rijen zondag den twee en twintigste

De schnste strijd die ik kn.

 

Ze mten dan wel netjes rijen

Dan zn t "heren in t verkeer

Want doen ze t in die rit is aanders

Dan krgen ze 'n strafpunt meer.

 

't Gao nie allnig om te winnen

't Lkt nie op de voetbalpoel

Ze rijen wel om schne przen

Mar t mist veur t goeie doel.

 

De knder in "De Bocht zn d'irste

Die veurdl hebben van d'n buut

Hl d'n opbrengst is veur hullie

Want die bluukes zn z zuut.

 

 

61 10 13          Wn weer wir war?

 

 'ze Kolenboer maauwt hil d'n dag

D de zon te veul schnt

"As deez weer z nog langer blft

Verdien ik ginne cent."

 

"Gin haogelbuien en gin sneuw

W is hier toch n laand

t Is half oktober en gin huis

Waor d de kachel braandt."

 

"Irst, toen ik mee vekaansie ging

Verging ik van de kaauw

En naauw gao'ter gin hallef mud

Aon kolen deur de schaauw.

 

Ons Sjaan zee: "Och w gift d toch

Ik heb echt gin bezwaoren,

leder week d'k nie stoken moet

Kan ik 'n tientje spaoren."

 

  

61 10 20          D moes wel

 

Bij taante Sjaan van 't Herringsend

Daor kwaam d'n ojjevaor

Die wier netuurluk wel verwocht

Want alles stond al klaor.

 

Mar unne naom ha'n ze nog nie

Sjaan had n blad gekocht

Waor aaltij filmsterre in staon

En daor ne naom gezocht.

 

Patricia en Madelein

Hortense, Marjorie...

Mar toen 't geboortekaortje kwaam

Stond 'r gewoon: Merie.

 

Hoe komt d vroeg ik naoderhaand

Zachjes aon hullieje Piet

O, zeej, omd m'n schonmoeder,

Die Peet is, ok z hiet.

 

  

61 10 27          Wssie toch strk

 

De kachel moes worre gezet

Want Miena die kreeg kaauw

Toen zee de Nol: Ik haol de smid

Die doeget nog wel gaauw.

 

t Smidje kwaam, hij was mar kln

Hij leek himmol nie strk

De Nol zee: Gij zt veul te schriel

D is veur jouw gin wrk.

 

Hij vatte bruut die kachel aon

Toen gaaf ie unne kwk

Hij jaankte: t Schiet in munne rug

Hij laag ineens veur lk.

 

D'n dokter kwaam en zee sebiet:

J Nol ge hegget spit

Blft liever van z'n kachel aaf

Ds wrk veur unne smid.

 

  

61 11 03          Bommen

 

Sjaan laome oe nog is efkes kussen

Want mee diejen grte bom van de Russen

Kunde niet wete strak zmme dd

Ge weet 't mee die knoppers nt.

 

Wrom moete wij d allemol slikken

Laot ze gat hier en daor toch stikke

En slao asteblief hl hard en vlug

Uit de vrije wreld trug.

 

Hl de wreld was r tegen

Toch deej t, hij is nie verlegen

Kennedy 't wordt naauw toch td

Dgge laot zien dgge ne krel zt.

 

Ge moet onderhaand dieje kaole

Mar is mee z'n ge munt betaolen

Ge moest 'm mar is zuutjesaon

Mee unne schoen op z'n harses slaon.

 

  

61 11 17          De Zebra

 

'ne Zebra is 'n aorig bist

D nt wit wttie wil

Soms springt ie as 'ne zot veuruit

Dan staot ie ineens stil.

 

De meense op t zebra-pad

Die doen die bisjes nao

Ze springen veur en aachteruit

Of 'r gin wet bestao.

 

't Wordt toch zuutjesaon wel td

D de pliessie is kkt

Hoe d den brave waandelr

De zebra's overtrekt.

 

Komt 'r niks aon, dan wocht ie k

Mar staon 'r auto's veur

Dan doen ze net ne zebra doe

En springen 'r mar veur.

 

  

61 12 01a        Kermis in de raod

 

"De Kermis die is uit de td

Wier deze week gezee

Toen 'ze wze Geminteraod

D punt behaandeld hee.

 

"De Kermis die duurt vuls te kort

Zee d'n aandere kaant

"De boeren hebben dan gin kaans,

D'n gst stao dan op t laand."

 

Op zondag wel... op zondag nie...

D'r wier geklassineerd,

Mee alle veur en tegens en...

Natuurluk hl geleerd.

 

Ons Sjefke vn 't flauwekul,

Hij hee alln mar spt,

Dt naauw nog hartje wnter is

En Kermis nog z wd.

 

  

61 12 01b        Ze vadder wies 't al

 

"Witte gij niks? zee Zwarte Piet

dan vrao'k ut munnen baos,

ds unne meens die alles wit,

want d is Sindreklaos."

 

"W Rietje wil en Pietje wil

d wit de Sint gelk,

want hij gift ieder jaor opnuuw

Van z'n heilighd blk.

 

Want Rietje wil 'n mammapop

En Piet 'n autobus

Mar ze Vadder hee al lang gezee

"Ge wit w'k gre lus."

 

"Gin letterkes, gin marsepn

krk as veurgaonde jaoren

mar van Jaansen op 't Krvelplein

'n fn fles aauwe klaore.

 

  

61 12 08          Staoken

 

De tillevisie hee twee daogen

In Nederland stil gestaon

't Was van ne kaant wel rustig

Want d ding stao aaltij aon.

 

Ik heb ne grten brief geschreven

Aon d'n baos van de teevee

Daorin heb ik m'n belangen

Is hl duideluk gezee.

 

Ik schreef: "Gullie kunt naauw wel staoken,

Mar komde ok over de brug,

Ak vraog om die twee daogen kkgeld

Betaolde gullie die dan trug?

 

Ons Sjaan zee: "Meens haauwt oew gemak toch,

Maokt oew ge nie z hels,

W kan jou die staoking schillen,

Ge kkt toch aaltijd naor d'n Bels."

 

 

61 12 15          Dorus z'n pet

 

Dorus ha mee de Sindreklaos

'n Nuuwe pet gekregen

Hij moes aaltijd deur weer en wnd

En z kossie d'r tegen.

 

Z'n vrouw wies nie presies z'n maot

Dus hasse mar geschat

En z as t gemnluk gao

Zis maot te grt gevat.

 

"Gao weg", zee laoter hullie Bet

"Ik w jou is verraassen

Mar op die 'n paos-aai-kop van jou

Schnt gin n pet te paassen."

 

D'n Dorus zee: "Och meens verrekt

Ge hoeft nie z te kwken

Ak nie z'n grte oren had

Kos ik gin eens mir kken.

 

  

61 12 22a        Vrede op aarde?

 

Straks zullen hil de wreld deur

In alle srten laanden

Wir stallekes en kribkes staon

En kerstbm-lichjes braanden.

 

Ok in Berlijn, gespleten stad,

Waor deur 'n muur van kaaien

Aauwers en knd, zuster en bruur

Van mekaar zn geschaaien.

 

Ok giender in Zuid-Afrika

Waor t bestuur z hard is

En denkt d zullie beter zn

As unne meens die zwart is.

 

In Kongo waor gevochten wordt

Waor moord en ddslag drgen

En waor meljoenen knderkes

Mar half te eten krgen.

 

Zn de meensen in Oost Berlijn

Ok deez jaor wir Weihnaachten?

Of hebben ze van Vree op Aard

Vort aandere gedaachten?

 

En zodde in Zuid-Afrika

Ok vredesliekes heuren?

Of zn ze teveul in de wr

Mee d'r verschil in kleuren?

 

Zn in Kongo de knderkes

Ok rond de kerstbm zingen?

Of hdde mee 'n lege maog

Gin zin mir in die dingen?

 

-----------------------------------------

 

Mar toch. agge naor 't kribke gaot

Zal ieder veur z'n ge,

Die tnt van goeie wil te zn

n Bietje vrede krgen.

 

  

61 12 22b        't Goei van d'rd

 

Twee kln pepieren engeltjes,

Die in de Kerstbm hongen,

Zin hl zachtjes tegen mekaar

"W wordt hier schn gezongen."

 

"W is de stemming hier toch fn,

Hier heerst echt Kersmis-sfeer"

Ze zwaaiden mee d'r vleugeltjes

Hl zuutjes op en neer.

 

't En zee: "'t Gao mee Kerssemis

Nie alln om lekker eten,

Mar drom hoefde 't goei van d'rd

Nie himmol te vergeten."

 

"'t Goei van d'rd kennen ze hier

Want asser wordt gedronken,

Koom 't van Jaansen op 't Krvelplein,

Al wtter wordt geschonken."

 

  

61 12 29          Op glad s

 

Ons Sjefke kroefelt op z'n frieskes

As n rat over t s

Hij moet grter slaogen maoken

Mar hij's vuls te gews.

 

Toen ik tien keer ha geroepen:

"Mnneke, z is 't nie goed,

Zeetie: "Vadder kom dan zelf is

Efkes veurdoen, hoe dt moet."

 

Ik heb mee veul vven en zissen

M'n aauwe schotsen aongedaon

En n klne drie ketierkes

Mee ons Sjefke meegeslaon.

 

En ons Sjaan vemrge maauwen,

Toen ik zee: "W z'k toch stf."

"Ds niks mir veur nen aauwe jeukert,

Laot die fratsen uit oew lf."