Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1959


 

 

59 01 09 Wn weer wir war

 

Ik luister elken dag drie keer

W de Bilt zee van 't weer.

Zomme nog gin sneuw gaon krge

Blvet dreug of komt 'r rgen?

 

'n Dipressie uit 't Osten

Verder kunde oew ge trosten

D de wnd w gao bedaoren

Waornao 't messchien wir op gao klaoren.

 

Op 't list zeggen ze dan

Dt ok nog veraandere kan

Mee in 't Noorden en 't Zuije

Hier en daor verspraaide buije.

 

D vn ik van 't hille spul

Nog de grtste flauwe kul.

Want z'n bui valt, wezeluk waor,

Aaltij hier en nit nie daor.

 

  

59 01 15 Wie 't liste laacht

 

'n Zaoterdag kwaam ons kln Sjefke

Naor huis toe op 'n kiepedrfke

"Pa 't sneuwt, gaon wij mee tweeje

Naauw venmiddag saomen sleeje?"

 

Netuurluk kreeg ie zunne zin

En ik moes mee de "witsie" in,

Hgend, briesend as 'ne leuw

Tot m'n kniejes in de sneuw.

 

'ne Mellekboer laachde mn uit

Want ik kwaam host niet veuruit

Mar 't miste lol, d witte

Had ie omd ik z zwitte.

 

'n Maondag zaag ik hum toen douwen

As 'n perd liep ie te sjouwen

Ik docht: "Mn ha'n ze 'n paor uur,

Mar bij jou duuret langer bruur!"

 

 

 

59 01 23 Gedaachten aachteraaf

 

As ik unne peliessie was

Dan zogget nie gebeuren

D auto's mee 'n wilde vaort

Deur de sneuw henen scheuren.

En fietsers die mar amperaon

Overnd kunnen blven

Ongesjeneerd, zonder perdon

Tegen de kaaibaand drven.

 

De echte heren in 't verkeer

Hier nie te nao gesproken

Mar d'aander ha'k mee veul plezier

'n Paor ribben gebroken.

'ne Fietser hee z'n rchten k

Al schuift ie hers en geens

Hij lekt messchien nie op 'nen heer

Mar zeker is 't 'ne meens!

 

 

 

59 01 30      't Brugske

 

Ge ht naauw daor

Ruim vftien jaor

Over de Laai gelegen

En kaoi en goei

Mee prd en koei

Op oewe rug gekregen.

 

Ge did oew bist

Mar zt op 't list

Gaon piepen en gaon kraoken

Omdt verkeer

Ied'ren dag meer

Misbruik van oe ging maoken.

 

Ge waart nie zot

Ge gingt kepot

Docht stiekum bij oew ge:

As ik verzak

Zal de Laai strak

Wel 'n nuuw brugske krgen.

 

 

 

59 02 06a        Aanders as aanders

 

D'n buurman gao as harlekijn

Z'n vrouw trekt uit as fee

Ofschn ze irder 't feguur

Van mrketenster hee.

 

M'n zwaoger wil as Landru gaon

Mar hil de straot die wit

Dttie 'r van zunne trouwdag aaf

Al stevig onder zit.

 

Z doen ze mee de karneval

Allemol wir d'r bist

Aanders te doen asse gewoon

In 't lve zn gewist.

 

M'n vrouw zee: Veur jou is 't gemak

Doede gij deze keer

'ze Pa z'n zondags pak mar aon

En gao verkleed as "Heer".

 

 

 

59 02 06b        D vergitte nie

 

- Witte gij nog van vruuger Jaon,

Hoe we op vaastenaovend

Rond trokken mee de rommelpot

Ons haanden opeschaovend?

 

- Ge had op 't list de lappe vel

Vort aon oew vingers bengele

Mar gingt aon iedere deur opnuuw

't Zelfde lieke jengele.

 

- Z haole Jaon en Jantje saome

Aauwe koeie uit de slt

Want de td dsse nog knder ware

Vergete ze ommers nt.

 

- Mar ze zn effemin vergete

Dgge net as in d're jonge td

Mee d'n draank van Jaansen op Krvel

Aaltij nog 't biste zt.

 

 

 

59 02 13          Honderd keer

 

Honderd keer heej "de Koerier

Naauw in oew bus gelegen

Honderd keer hedde de stad

Daormee in huis gekregen.

 

Ge ht daordeur ok honderd keer

Veul minder hoeven lpen

Want ge zocht thuis irst efkes uit

Waor ge t bist kost kpen.

 

Honderd keer hedde gezocht

Naor d'onzin advertensie

D blft 'n aorig tdverdrf

Simpel, zonder pretensie.

 

Mee goeie moed gaon we naauw deur

De duizend vol aon t maoken

Tot gemak van de gewone meens

En t veurdl van de zaoken.

 

  

59 02 21a        Agge griep ht

 

M'ne kop die brikt

M'n neus die likt

k Z misseluk as n kiep

M'n kl die schrnt

Ik z host blnd

Hatsjie... ik heb de griep.

 

Ik hoest en zwt

Dan koud, dan ht

Ik drf gewoon in bed

s Mrges vruug

Ben ik al muug

Al h'k gin pt verzet.

 

Ons Jaans haolt strak

'n Fles konjak

Dan is de griep z tne

Op t Krvelpln

Bij Jaansen zn

De biste middelcnen.

 

 

 

59 02 21b        Zonder gedaachten

 

Vruuger deek bij "de Spartelrs

Mee de gimnasten mee

En daor wier onder brug of rek

Aaltij 'ne mat gelee.

 

Asser daor dan is ne viel

Vuulde'nie aon z'n knoken

Mar t risultaot was iedere keer

"Gelukkig, niks gebroken."

 

De stad lee naauw speulvelden aon

Mee rekken hg as huizen

En daoronder ne fne mat

Van... kaaiharde plevuizen.

 

t Is netuurluk goed bedoeld

Mar t lkent nergens naor

Wie ziets veur kln knder maokt

Hee gin g veur gevaor.

 

 

 

59 02 27          Taandpnt...

 

Van klinkklaor pnt wies ik niemir

Waor d'k 't irst moes vuulen

'n Asperientje hielp me nie

Ok gin kemille spuulen.

Telangeliste was 't gatjn

Nie mir om uit te staon

Van rremoei z ik toen mar

Naor de taandarts gegaon.

 

Die vatte 'n hl grte tang

'k Ging meepesaant aon't kwken.

De taandarts zeej: "Doe nie z kiem,

Dan moette mar nie kken."

"Och meens, 't gao nie om die tang"

Snaauwde ik toen pas kwaod

"Mar omdgge verd.... op

M'n eksterge staot."

 

 

 

59 03 06          't Plktrommeltje

 

Ons Sjefke heej n trommeltje

Verborgen in de kaast.

Daor doetie alle snuupkes in

Omd ons Sjefke vaast.

 

Assie s aoves om zeuven uur

Zuut naor z'n bedje gao,

Moet ie irst efkes kken

Of z'n duske dr nog stao.

 

Dan vat ie gaauw n stltje sjep,

Of n stuk jodevet,

Waor t ie stiekum, as niemand kkt,

n Lekker stuk van bt.

 

Naauw weet ik k in ne keer

Wrom d alles plkt,

Veur dettie t in z'n duske doe

Heetie r irst aon gelekt.

 

 

 

59 03 13          Stemmen

 

Veur dsse de deur uitgingen

Hasse'm de waacht al aon gezee

"Denkt 'r aon, gij stemt d'n dieje"

Hij ha geknikt, stil en gedwee.

 

Z ging 't al ruim virtig jaoren

Hij wier aaltij gekommendeerd

Zij was d'n baos en tegepruttele

Was ie al hl lang afgeleerd.

 

In 't hkske waor ie moes stemmen

Bekeek ie 't grt stuk pepier

En docht naauw zal ik ze toch krgen

Ze is ommers toch nie hier.

 

D'n deze heej ze aangewezen

Hij heej ok mn simpetie

Mar om te laote zien d'k baos z

Stem ik 'm nauw lekker nie.

 

 

 

59 03 20a        Daor motte zn

 

Mar, w ziek, hee jullie Keeke

Naauw al wir n aander kleeke?

n Aander? Meenske gao toch gaauw

D is ommers mar n aauw.

Ik vermaokte t in n uurke

Mee knupkes en n nuuw sentuurke

Die ik giestere mee ons Merie

Haolde bij "de Bonneterie.

 

Veur nen appel en n aai

Kpte daor alle geraai

Sjaaltjes, knupkes, gaoren, baand

En fournituren allerhaand.

Geleuvet mar gerust van mn

Agge aaltij sjiek wilt zn

Zuukt dan erges aanders nie

Gao rcht naor "de Bonneterie".

 

 

 

59 03 20b        Geluk op d'n dertiende

 

Ze zn z mee d'r zissen

Meer as vfhonderd jaor

Iedere zondagmrrege

Zitten ze saomen daor.

 

Op de deur stao "den Engel"

En agger binnen gaot

Ziede ze zitte pruuven

En heurde d're praot.

 

t Gao aaltij over vruuger

Wtter ok wordt gezee

Want mee "strak" haauwe ze liefst

Nog gin rekening mee.

 

D'n dertiende dan beuren ze

En zn ze wir tevreeje

Petrus daor boven wocht nog wel

En "den Engel is hier beneeje.

 

 

 

59 03 27a        Goeie Vrijdag

 

Daor hangt Ie naauw

Die veur ons alles dee

En mar amperaon

Hemme'r meelije mee.

 

Daor hangt Ie naauw

D moes toch nie hoeven

De Schepper van alles

Tussen twee boeven.

 

Daor hangt Ie naauw

Hij offert zn lven

Omd wij daordeur

Gespaord kunnen blven.

 

Daor hangt Ie naauw

Alles is Ie kwt

En toch zeetr niemand:

"W heb ik toch spt.

 

 

 

59 03 27b        En mar zuuken

 

n Aaike hier, n kiepke daor

Aachter de kaast n mndje

Dtter strak wir wordt weggevat

Deur n kln knderhndje.

 

ne Winkel in, 'ne winkel uit

Van d'n naor d'aander gaoze

As ons moeder n huudje zuukt

Schn genog veur de Paosen.

 

Z mee de Paosen veur de deur

Kunde t veurjaor ruuken.

De aauw nen hoed, de kln n aai

Mar irst... moeten ze zuuken.

 

Alln ze vadder, die zuukt nie

Die heej zn vaast adreske

Bij Jaansen op t Kurvelplein

Haolt ie w fns in t fleske,

 

 

 

59 03 27c        As 't veurjaor wordt

 

Overal ziede veugeltjes

D'r vrkes zitte strken

Terwl ze mee dr kpke schf

Naor de mennekes kken.

 

Ok veur de meensen is t de td

- en soms niet zonder reeje -

Desse aon t uiterluk vertn

W aondaacht gaon besteeje.

 

Iets veur dr huid, iets veur dr haor

Iets om lekker te ruuken

t Leej allemol al veur dr klaor

Ze hoeven nie te zuuken.

 

Want onverschillig wegge wilt

Ge slaogt aaltij t bist

Bij Berry Pessers, op de Mrt,

Want ds ne speesjelist.

 

 

 

59 04 03          Bij 't botten van 't loof

 

't Is veurjaor in 't park

Dwaolend langs de paoikes

Ziede de irste

Nog blkgruune blaoikes

 

'n Veugeltje zingt

As of 't wil zeggen:

"'t Wordt zuutjesaon td,

D'k 'n aaike gao leggen"

 

Kln knderkes lpen

Op onvaaste bntjes

Mee hullie moeder

Naor de jonge ndjes

 

Giender op 'n benkske

Zitten al 'n tdje

Hndje in hndje

'ne Jonge mee 'n mdje

 

Aauw mennekes ziede

Die stepke veur stepke

Op staoikes genieten

Zab'rend op d'r pepke

 

De vrouwen gaon boenen,

Dwlen en schuren.

Ds 't biste bews

D 't nie lang mir zal duren.

 

Aon iedere waslijn

Waaien beddetken

As vlaggen, veur 't veurjaor

D om 't huukske komt kken.

 

 

 

59 04 10          Is 't alln de naom? 

 

In 't Laaipark stao 'nen hge paol

Die naor d'n hemel wst

As tken d hier binnenkort

Iets schns en grts verrst.

 

't Hart van Brabant noemen ze 't

Maag ik daoruit verstaon

D 't wrk dtter aon gebeurd

Deur Brabant wordt gedaon?

 

Of duidt d alleen op de plaots

En worret z gezee

Omd de schnste stad van 't laand

In 't hart van Brabant lee?

 

't Haandelsmerk d is 'n hart

Mee 'n gebobbeld bkske

Mar as 't in Tilburg is te doen

Wrom dan gin blauw krkske?

 

 

 

59 04 17          Wsse toch kaod

 

k Hsse nog nt z kaod gezien

As de liste drie daogen

Ik heb ginne stuiver mir veur sjek

Mar ik drf niks te vraogen.

 

Ze was al mee de schonmaok klaor

t Kaoiste wrk was tne

Toen scheurde ik - echt zonder rg -

D'r gloednuuwe gerdnen.

 

- W zde toch ne gaopert gij

Hoe kan ziets gebeuren?

Z kan alln mar ne meens

De boel begrbeleuren.

 

Ze zie me gewoon niet te staon

Niks as maauwen en snaauwen

W is t toch moeiluk mee n vrouw

Aaltij vrede te haauwen.

 

 

 

59 04 24          Honderdvftig jaor stad

 

Ik ht gelezen in de kraant

t Is ongeleufeluk mar waor

Tilburg schnt n stad te zn

Al hondervftig jaor.

 

Toen ik t laas moes ik irst hard

In munnen rrem knpen

Ik docht dk drmde, want ik kos

t Gewoonweg nie begrpen.

 

Ik heb r nt niks van gemerkt

Want Tilburg wier wel grt

Mar om n echte stad te zn

Daorveur was ze te dd.

 

Toch is Tilburg n echte stad

En liefst nog wel n aauwe

k Snap nie hoe ze d zo lang

Verborge kosse haauwen.

 

 

 

59 05 01          't Is fist

 

Deze keer doek extra mn bist

Ik heb vendaog n bietje fist

Want ik schrf veur dn honderdste keer

In "de Koerier n rmke neer.

 

Venmrge, toen we wakker waren

Gaaf ons Kee n ds segare

"Ds veur strak, agge begient,

Ge ht naauw wel iets verdiend."

 

In plaots van m'n daogse pet

Hk toen n fistmuts opgezet

En ons Kee dee wezeluk waor

n Schn strikske in dr haor.

 

Ons Sjefke w nie aachter blven

En zong hl hard "Lang zal ie lve"

Toen zeej mee n onneuzel snuutje

Ge lkt wel brem, gij mee oew huudje.

 

 

 

59 05 08          Mee ons Sjefke mee

 

Zeg Pa, t is Moederdag deez week

Ik moet nog w gaon kpen

Hedde gij td om strak mee men

De stad is in te lpen?

 

Ik weet nie goed w'k geven moet

Want al is t gre gegund

Z onverdoens m'n centen kwt

D vn ik toch mar zund.

 

Nao dettie w had uitgezocht

Kwaam t op betaolen aon

Toen kreeg ik in de gaoten

Wrom dk mee mg gaon.

 

Twee kwartjes had ie in zne zak

Ik heur t m nog zeggen:

Meer hk nie mar d'n overschot

Moette gij er mar bijleggen.

 

 

 

59 05 15          List bist

 

ze Tienusm, die tuinman is

Bij de nunnekes in Haoren

Komt mee de Pinksteren op bezuuk

D doetie alle jaoren.

 

Hij gao dan de femilie aaf

Om goeien dag te zeggen

En verwocht demme ammol w

In zn kerbieske leggen.

 

Ons Pieta gift ne peperkoek

Ons Jaans n stukske spek

Tiestm wit wel wettie doe

Die is nog nie z gek.

 

Assie ze ammol hee gehad

Komt ie bij ons as liste

Want hij kent ok t spreekwoord wel:

"De liste is d'n biste.

 

Hij hee ommers al iedre keer

n Fleske mee gekregen

Van Jaansen op t Kurvelplein

D was veur onderwegen.

 

 

 

59 05 22          Aopepraot

 

We zn mee de Pinksterdaogen

Naor d'n dierentuin gewist

M'n vrouw en ik hebben genoten

Mar ons Sjefke wel t mist.

 

Zeuve builen ollienutjes

Naam ie veur de aope mee

Mar k weet zeker dettie r zelf

t Miste opgegeten hee.

 

Aon de leuwe en de tijgers

Vond ons Sjefke nie veul aon

Mar bij de kooie mee de aope

Was ie gewoon nie weg te slaon.

 

"Dieje grte is d'n baos hier

Ik vroeg: "Hoe witte gij d naa?

Hij zee: "Nou d sprikt toch vanges,

Die lkent veul op onze pa."

 

 

 

59 06 05          Ons Wies d'r waas

 

Ik kuierde d'n hofpad op

Om naor m'ne slaoi te kken.

Aon wirskaanten hing aon d'n draod

Ons Wies d'r waas te blken.

 

De laokens hingen slap omlg

Host zonder te verruuren

Alln mn zondags bazeroen

Vertnde wilde kuren.

 

"Zeg Wies" zeg ik "Hoe kan d naauw

't Waait toch nie bekaant

D mn bazeroen z dartel is

Gao boven m'n verstaand."

 

Ze zee: "Och gaopert dgge zt,

D komt nie van 't waaien

Jouw bazeroentje zie mn kld

En daor is 't naor aon 't zwaaien."

 

 

 

59 06 12          Zwaor werk

 

Ze waren mee 'n man of aacht

'nen Auto vol aon 't laoien

Ene d'r van die ha gin schuup

Dus kossie nie mee spaoien.

 

Ik zee: "Gij hgget mar gemak,

Kunde ze z verdienen?

Dan wil ik in de aander week

Hier k wel mee begienen."

 

"Och man, gao deur, 't lkt wel schn

Mar toch hdde 't slcht

Agge hier op z'n grt kerwaai

Gin schuup in haanden krgt.

 

Ge wit nie hoe d'k aaventoe

Naor 'n schuup kan verlangen

Want hil den dag deur weet ik nie

Waor ik op moet gaon hangen."

 

 

 

59 06 19a        Stambm

 

Ons Sjefke hee n hundje

Waor ie hl veul van haauwt

n Joekeltje d aaltij blaft

En overal aon knaauwt.

 

t Sjouwt as raozend deur t huis

En vliegt van hers naor geens

Wie zunne vadder is gewist

J, d wit echt gin meens.

 

"De melkboer vroeg m vleeje week:

"Sjefke, ws d veur ras?

Toen zeej: "Messchien vnde t zot

Mar d wies ik giestere pas."

 

"Hij is nie van hge komaaf

Mar d is gin bezwaor,

Hij is van t zelfde ras as gij

Melkboere-hondehaor."

 

 

 

59 06 19b        Vadderdag

 

t Is onderaand wir Vadderdag

Hee onze pa gezee,

Mar brengt naauw asteblief deez jaor

Wir ginne stropdaas mee.

 

Ppen heb ik ok nog zat

Kkt daor mar in de kaast

Gif me naauw deze keer is iets

Waor ge mee verraast.

 

Ik heb m'n ge hil de week

Al suf geprakkezeerd

Ik wies nie wk 'm geven moes

t Was allemol verkeerd.

 

Mar naauw ben ik fn uit d'n braand

Ik heb iets goeds bedocht

En bij Jaansen op t Korvelplein

n Fles klaore gekocht.

 

 

 

59 06 26          't Heurt 'r bij

 

Jaoneke zee: "Ik vn 't schn"

Mar Tiest vnd 'r niks aon

Z is 's meensen verschil van smaok

D aaltij hee bestaon.

 

As Tilburg niks bezunders doe

Dan hiet 't 'n dooi gat

Mar doen ze aanders as gewoon

Dan maauwt de halve stad.

 

Ik rispekteer 't aaltij nog

Asse drven prebeere

Iets aanders as z rcht-toe-vort

Aon ons te prisenteere.

 

Z prs ik k de Hermenie

Omd op 't Zomerfist

De Slag van Waoterloo wir komt

Die'k vlee'jaor heb gemist.

 

 

 

59 07 03          Z gaoget

 

Nao jaore kwaam ik list bij toeval

Wir s deur mn gebrtestraot

En t irste waor mn g op rustte

Was n grte witte plaot.

 

Daorop stond mee zwarte letters

D t huis waor ik gebore ben

Onbewnbaor is geworre...

Toen digget efkes zeer bij mn.

 

Op t plaotske waor ik spulde

En mn kennekooike stond

Groeit naauw gras tusse de stne

Omdtter gin meens mir wnt.

 

Toch zal ik aaltij blve denke

Aon t irste thuis dk heb gehad

D weg moes omd t nie paaste

In n schn moderne stad.

 

 

 

59 07 10          D was de reeje

 

Hij brocht n paor sandaole mee

Z van die lochte dingen

Van veure en van aachtere niks

Die nergens kunnen vringen.

 

Hij zee: "Hier Jaans, die zn veur jou

t Is krek iets veur deez' weer

Gemakkeluk veur oew eksterg

Die doe hier niet in zeer."

 

Mar Jaans keek hillemol nie blij

Ze lk nog irder kwaod

Toen zeej beduusd: "W isser vrouw?

Is t nie de goeie maot?"

 

"N zee ze "'t Is nie mn bezwaor

Dsse niet zulle paasen

Mar ik zal naauw vort iedren dag

M'n voeten moeten waasen."

 

 

 

Deze maand zal het 10 jaar geleden

zijn, dat voor het eerst de Tilburgse

Hondenbeurs werd gehouden.

 

59 07 17          Hondenhaandel

 

Tilburg hee n Hondebeurs

Naauw al tien jaor bekaant

Daor komen hondenhaandelrs

Zelfs uit t buitenlaand.

 

Ge ziet r honden grt en kln

Van alleraande srten

Volgens de kplui allemol

Van edele gebrte.

 

t Is n gegrom en n geblaf

n Jaanke en n krse

Zaoterdag-smiddags op de plaots

Aachter bij Fer Mathsse.

 

Zuukte n hundje veur oew vrouw

Of aanders veur oewe klne

Gao dan naor de Bredaoseweg

Daor zulde licht iets vne.

 

Ze haauwe naauw n hl grt fist

D zeker wel zal slaogen

Want veul meense (ze zn bedaankt)

Hebbe w bijgedraogen.

 

 

 

59 07 24          z' Is wir open

 

Ge ht hier, net as overal,

Ok twidderaande straoten

Straoten waor ge op fietsen kunt

En straoten vol mee gaoten.

 

De Noordstraot hee ne lange td

Bij t liste srt geheurd

Mar Godzdaank is t naauw veur goed

Mee d geknots gebeurd.

 

t Lekt wel unne boelevaar

Waor alles koek en aai is

En t blijjste zn de winkeliers

Dt "sloes mee de kerwaai is.

 

De raomen van de winkels

Worre naauw wir druk bekeken

Want niemand hoeft mir bang te zn

Om zunne nek te breken.

 

 

 

59 07 31a        Niks veur heur

 

"De Kermis is vort aauwverwets

Zee t vurig jaor Jaans Heeren

"Wij maoken hier ons geld nie op

Wij gaon sportief kamperen."

 

Ze kocht n gruune driekwart broek

- W hil de buurt verraaste -

Omd de allergrtste maot

Ze nog mar aamper paaste.

 

Ze moesse slaopen in n tent

En zelf bakken en braojen

W Jaans de twidden dag al zee

Zak oe mar nie verraojen.

 

Ze sjouwde nog harder as thuis

En zee wel duuzend keren:

"D doek mn lve laank nie mir

D is gatjn KRamperen."

 

 

 

59 07 31b        Veur 't veurdl

 

N Jaon, we nemen fn niks mee

As we op vekaansie gaon

Mee d geslp en d gesjouw

Isser gin lol mir aon.

 

As ik daor giender koken moet

Dan stao ik toch nog vaast

We gaon mar gelk in pesjon

Dan hemme zelf gin laast.

 

Z z, mevrouw wil hil de week

De kost veur t eten krgen

Allee, gij doet mar wgge wilt

Ik zurg wel veur m'n ge.

 

Bij Jaansen op t Kurvelplein

Gao ik irst n fleske haolen

Ik zuuk mn nutje gienderwt

Nie dubbel te betaolen.

 

 

 

59 08 14          't Is aaltij inder

 

We zn nen dag op rs gewist

En dochten bij ons ge

De jassen laoten we mar thuis

We krge toch gin rgen.

 

Mar och de zon, die toch deez jaor

Al te veul hee geschenen

Was toen ik op vekaansie ging

B tverslag verdwenen.

 

De rgen viel mee strmen neer

Ik drupte en ik likte

En docht ik w dt Hollaands weer

Veur mn portement st.....

 

Naauw schnt de zon wir hard en ht

D doe de meense goed

Mar ik foeter van sjagern

Omdk naauw werken moet.

 

 

 

A.s. Maandag zullen de eeuwenoude Til-

burgse Schuttersgilden St. Joris en St. Dio-

nysius in alle praal weer uitrukken om het

Koningschap te betwisten.

 

59 08 28          Daor hedde de Guld

 

As jong en oud en grt en kln

Wochten mee ongeduld

Dan witte wtter komen gao

'nen Optocht van de Guld.

 

't Zwierend vendel brd veurop

Terwl de trommel spult

Dan heurde langs de kaaibaand gaon:

"Daor giender komt de Guld."

 

As t schuimend bier steeds overnuuw

De grtste glaozen vult

Die nog rapper wir leeg zn, dan

J, dan ziedde de Guld.

 

Komen de mannen laot naor huis

Wie krgt r dan de schuld?

Ik denk dgget wel raoie kunt

Netuurlik wir de Guld.

 

 

 

59 09 04          D's niks veur mn!

 

k Zaat smrreges om half zis

Mee n visroei in m'n haanden

- Mar amper uit m'n wrm bed -

Van kaauw te klappertaanden.

 

t Is goed dtter gin aander volk

Langs kwaam die mn daor zaagen

Want ik h zelf k t gevuul

D de vis zaat te laagen.

 

t Valt k om de dd nie mee

- Z docht ik bij m'n ge -

Om vis diegge nt het gezien

Aon oewen haok te krgen.

 

N, vissen d is niks veur mn

Ds veurgoed afgelpen

Ik zet d'aander week in de Koerier:

"Ge kunt mn visroei kpen."

 

 

 

59 09 11          Wie zn de wsse???

 

t Wonen in Jerusalem

Is nie zonder gevaor

J, d hee in de kraant gestaon

Dus is t netuurluk waor.

 

De huizen in Jerusalem

Hebben hil w gebreken

Ds bij d'n braand van vleeje week

Wel duideluk gebleken.

 

De meensen in Jerusalem

Heurde naauw prmeteren:

"Hoe mot ik me op stel en sprong

Hger verastereren?

 

De hundjes in Jerusalem

Hebben niks in de gaoten

Ze ps.... tegen bumkes aon

En laoten ons mar praoten.

 

 

 

59 09 18          't Is fist op de Hoeve

 

De miste mannen op de Hoeve

Waren t r over eens

n Hrmenie die moes r komen

Mar blaoze kos r nog gin meens.

 

Ze gingen stuup aon t rippeteren

n Half uurke iedren dag

Mar bij ne was niks te heuren

Die blies ok nie, die droeg de vlag...

 

Ds vfentwintig jaor geleeje

Ge snap t nie, waor blft de td

Naauw gaoder grt op as ze speulen

Dgge k van de Hoeve zt.

 

Vanges gaon ze naauw aon t fisten

En hil de Hoeve die fist mee

Want niemand zosse willen missen

De hrmenie van Willem II.

 

 

 

59 09 25          Ik verloor ook

 

As ik de voetbalpool bekk

Dan krg ik in de gaoten

D Willem II mn deez jaor schn

In de steek heej gelaoten.

 

De irste drie keer hak nie lang

Wrk om m'n keus te kiezen

Ik docht: "Die gaon net as vleej jaor

Natuurluk wir verliezen."

 

Mar alie keren kwaam bij mn

Toen ginne stuiver binnen

Dus docht ik veur de vierde keer:

"Naauw laot ik ze mar winnen."

 

Mar ik hagget al wir verkeerd

Weg waren mn twee gulden

Han zer gin rg in desse ok

Mee mn pool-kwartjes spulden??

 

 

 

59 10 02          't Verschil zaag ie nie

 

"Pa, zee ons Sjefke giestere

"Ik heb nozems gezien,

D'r liepen r op de Heuvel

Zeker wel n stuk of tien."

 

"Ze hadde gruune huudjes op

En liepen midden op straot

Mar w ik nie begrpe kan:

De pliessie wier nie kwaod."

 

"Och mnneke, ge ht abuus"

Heb ik m toen gezee,

"D waren mar studenten

Daor krgde gin moeite mee."

 

"Oh" zee ons Sjefke toen bedaord

"Mar dan vraog ik mee klem:

As d gin echte nozems zn

Weurom doen ze dan z brem?

 

 

 

59 10 09          Waor naauw wir veur?

 

Overal hangt vol plakkaoten

Van n hl abstract geval

W zon ding toch wel betekent

Weet ik nie, mar ik vn t mal.

 

"Geef blindlings, staoter bij te lezen

En d haauwt toch heel veul in

Zo mar geven zonder te kijken

Is toch eerlijk niet zo min.

 

n Zaoterdag zullen de klokken luiden

As tken d de Vincentius komt

Heel veul meensen zn dan in actie

Mee den roep: "Kom gif is pront."

 

Ze doent nie vur d'r eigen

Alles is vur den evenmens

De deur nie vaast gesloten haauwen

Is van hun een hartewens.

 

 

 

27 Oktober, Tilburg bevrijd

 

59 10 30          't Was fist

 

s Jonge wn bevrijdingsfist

Is t deez week toch wir gewist

Offiesjeel was er niks te doen

Denkt dan niemand mir aon toen?

 

In Eindhoven is t fist mee licht

Iedern n blij gezicht

Terwl mee n volle week sport

De vrijheid wrm gehaauwe wordt.

 

Hier niks te heuren of te zien

Zn wij nie bevrijd messchien?

Meuge ons knder d nie weten

Of zn we t zelf al vergeten?

 

De ambtenaren meugen vortaon

Eens in de vf jaor dr wrk laoten staon

Jonge jonge, w zn ze toch blij

En nie zonder reeje, want, zij zn toch VRIJ!

 

 

 

59 11 13          Knderverstaand

 

Ons Sjefke moes n zondag mee

Naor Sindreklaos gaon kken

Die mee vftig man persenl

Op d'n bt stond te prken.

 

"Kek pa, die Zwarte Pieten daor

W zn ze toch mee veulen."

Ik docht: "W zal m naauw toch wir

Deur z'n kln kpke speulen?"

 

Mar efkes laoter kwaam ie los

En vroeg - w me verraaste -

"W kossen hil die kngs wel nie

Aon soosejaole laasten?"

 

"Veur de knder zal r deez jaor

Wel nie veul zn te haolen

Assie vftig man persenl

Irst nog uit moet betaolen."

 

 

 

59 11 20          D kossie nie

 

Agge bij "Ries veur t stoplicht staot

Kunde soms w belve

Daor kunde genog stof op doen

Om n hl boek te schrven.

 

'r Zaat 'nen dikke Bels aon t stuur

Van 'n schn grte sleej

Mee nen rm rond n medam

Waor ie - denk ik - mee vreej.

 

n Pliesiegent die zaag d k

En zee: "Mar ds toch schaande,

Meneer weurom gebruikte gij

Nie allebaai oew haanden?"

 

"Awel zulle as kik d deej

Z kik t rap bezuren,

Pertang menier waormee moes ik

Dan dn aoto besturen?

 

 

 

59 11 27a        Zwarte Piete-praot

 

De Sint vond in z'n maggezn

n Pkske in n huukske.

Hij riep: "Hee Piet, w zit daor in?

D stao nie in mn buukske."

 

"t Spt me wel, Sindereklaos,

Mar d zal niemand krge,

Want ik heb t opzij gezet

As surpries veur m'n ge."

 

Toen t pkske open was zeej Sint:

"Wel gatsamme-bewaoren

W moette gij in s hemelsnaom

Mee n fles aauwe klaore?

 

"Die heb ik van Sjaak Sjoer gehad.

Hij zee: "Agge wilt fisten,

Haolt dan n fles op t Kurvelplein,

Bij Jaanse, ds dn biste!

 

 

 

59 11 27b        Afgeloope

 

Ik heb al dikkels geprebeerd

De voetbalpoel te winnen

En docht dan iedre keer opnuuw:

"In d'aander week zk binnen."

 

Mar naor de honderdduuzend piek

Heb ik steeds kunne fluiten,

Veul aander raokte "binnen"

Mar ik blf aaltij buiten.

 

Naa heetr in de kraant gestaon:

"De prze worre klnder."

Kunne we vort nie om snuupkes doen,

Persies as de kln knder?

 

Ik schaai r mar liever mee uit

Veur mn is t vort "kwats

Ik poel wel veur ne flinke prs

Mar nie veur unne krats.

 

 

 

59 12 04          Klabats

 

Kwkend kwaam ons Sjefke thuis

Mee n oor gloeiend rd

Ik vroeg: "W hedde toch gedaon?

Want aanders kwekt ie nt.

 

"D'r kwaam n dikke vrouw veurbij

Op n fietske d kraokte

t Leek wel of ze mee d'r kien

Bekaant dr knieje raokte."

 

"t Piepte en t raotelde

En hoe meer d ik keek

Hoe meer d d'r aauw fietske

Op unne kreugel leek."

 

Ik riep: "Veur 'ne kruiwaoge

Gaoget toch wel w lui

Hdde r iets op tege

As ik k n endje krui!"

 

 

 

59 12 11          6 december

 

Ons Sjefke zaat aachter in dn hof

Om ons Merie te roepen

't Menneke zaag gruun en gl

D kwaam van te veul snoepen.

 

Laoter ging ie naor de buurvrouw toe

Omdttie zeker docht

Ik wil toch wel is weten

Wttie daor wel hee gebrocht.

 

Op t plaotske zaat d'n buurman

Op n kiesje veur t schop

Hij hagget blkbaor zwaor te stellen

Mee zn haanden aon zne kop.

 

"Kees" vroeg ons Sjefke "hdde gij

Ok te veul snoep gekregen?

"N Sjefke, t was braandewn

En daor kos IK nie tegen."

 

 

 

Verkeerstelling:

In de Heuvelstraat passeerden

in 4 uur 33.000 voetgangers.

 

59 12 18          Z d kloppen?

 

Toen k zn jaor of zistien was

Liep ik wel duuzend keer

Mee kammeraoi de Heuvelstraot

Al zuukend op en neer.

 

De opgeschoten jongelui

- de rme en de rke -

Kwamen daor s aoves allemol

Naor de schn mdjes kken.

 

Ik weet nie of d nog z gao,

Mar as t wel z zn

Dan is van al die tellerij

t Riseltaot mar kln.

 

Mee drie en dertig duuzend man

Zn zer dan lilluk neven

Hoe dikkels hebben ze dan nie

Dezelfde opgeschreven?

 

 

 

59 12 24a        Tntje's kenntje

 

Kln Tntje zaat aachter in t schop

En aaide mee z'n hndje

Hl zuutjes over t kpke

Van z'n schn wit kenntje.

 

"Jao Witje" zee kln Tntje zacht

"t Ha nie veul geschld,

Of ze han jouw daorbinnen naauw

In kln stukskes gedld."

 

"t Is goed dgge n bisje zt

Deurom zulde nt weten,

Dsse jou uit de naachtmis strak

Op hadden willen eten."

 

-------------------------

 

Binnen zaten de aauwelui

En keken mekaar aon

De moeder zee: "t Is toch schn,

Ws Tntje hee gedaon."

 

"Hij gaaf zne spaorpot en ie zee:

D'r hoeft niks in te blven

Maokt m mar leeg veur worstebrd

Mar laot mn knntje lven."

 

De vadder zee: "Geef t mar terug

En gao worstebrd haolen

As hij zveul van bisten haauwt

Zal ik t wel betaolen."

 

Ze zaoten nog geruime td

Te praoten mee zn tweeje

En waren - z t mee Kerstmis heurt -

Van binnen echt tevreeje.

 

Aachter op de plaots, in t schop,

Zaat Tntje, d kln ventje,

En zaag twee heldre sterrekes

In d'eugskes van t kenntje.

 

 

 

59 12 24b        Ze zn 't eens

 

Tiest en Sjarel staon uit t Lof

Aaltij nog w te praoten

Ze stechelen al jaoren lang

D kunnen ze nie laoten.

 

De Sjarel zee: "Mee ons Merie

Gao k aaltij naor de knder,

Te midden van d kln geraai

Is Kerssemis veul fnder."

 

De Tiest zee: "Ik vat mee ons Jaans

Nt nie veul onder haanden,

Wij laoten veur ons baaie thuis

De Kerstbmlichjes braanden."

 

Mar over n ding zn ze t eens:

Wilde echt Kerssemis haauwen,

Dan naor Jaansen op Kurvel toe

Veur n fn fleske "aauwe.

 

 

 

59 12 29          Kees wies 't wel

 

D'n aauwe Kees kan uren lang

Over iets prakkezere

En iedern die luistere wil

Kan van hum nog w leren.

 

List zeej: "'n Borreltje op td

Gift oe r as gezemel

(tenminste as ge t maotig vat)

'n Plaotske in den hemel."

 

"Daor kank mee m'n verstaand niet bij

D gao boven m'n pet,

Vertelt is Kees hoe ge d in

Oewen bol gekregen het."

 

"Kk jong zee Kees "d zit 'm z

Gullie onneuzel schaopen

Wit d oe n goei borreltje

Veul lekkerder laot slaopen."

 

"Dan gao ik nog w verder deur

Mee mn fielesefie

't Spreekwoord hee aaltij gezee:

Wie slaopt, die zondigt nie."

 

"Wie nog n stepke wijer gao

Kan t zelf vort wel snappen,

Want wie gin zonde doe, die maag

Dn hemel binnenstappe."

 

Ik zee: "Ds goed bekeke Kees,

We vatte nr ne saomen

Dan hemme bij t nuttige

Ok nog t aongenaome."