Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2021

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1957


 

 

Bij het afscheid

van de Hoogedelachtbare Heer

E.H.J. Baron van Voorst tot Voorst,

Burgemeester van Tilburg.

 

57 05 31   't Wrrek is tne

 

'nen Burger gao naauw mee pesioen

Die veul veur ons gedaon hee,

'nen Vchter, die 't in deze td

Van zrg en nd bestaon hee

Om van 't grotste drp van 't laand

Mee veul verstaand van zaoken

En stuurend mee 'n vaaste haand

'n Echte stad te maoken.

 

We zeggen gre: "Daank oe wel,

We zullen 't onthaauwen

W gij as burgemister hier

Aon wrrek kost verstaauwen."

We hopen d den Grten Baos

Oe en oew vrouw nog jaoren

In vrede, veurspoed en veural

Gezondhei, maag bewaoren.

 

 

Verkeersexamen

van pl.m. 3000 Tilburgse kinderen.

Wis en zeker zullen er moeilijke

situaties zijn ontstaan, bij het al

of niet beschikbaar hebben van

een geschikte fiets.

 

57 06 07   Ochrm d menneke

 

'k Heb giesteren op 's moeders fiets

Eksaome moete rije

Want 'n ge fietske he'k nog nie

D kos 't nog nie lije

'ze Pa had 't zaol omlg gezet
'nen Blok aon iedere trapper.

Nou, ik leek Woutje Wagtmans wel

Allnig nog w rapper.

 

Ik gaaf sekuur de richting aon

D dee'k op ieder huukske

En schoof op 't zaol mar hers en geens

Ochrm w leej m'n bruukske

Ik heb drom 't leste stuk

Van  rmoei moete lpe

'n Diploma heb 'k nie gehad

Ik mg talkpoeier gaon kpe.

 

 

57 06 14   Blnden-zrg

 

Ze zitten in 'n lange rij

De visroei in d'r haanden

Flink bruingebakken deur de zon

Of blauw van 't klappertaanden.

Ieder jaor wir opnuuw langs 't kenaol

Ge meugt er amper praoten

Ze haawen amaol hil sekuur

D'ren dobber in de gaoten.

 

Kk, d doe 'nen Tilburger goed

Want zeg me 'ns: "Waor vnde

'n Plaots waor duuzend hengelrs

Gaon vissen veur de blnden?"

Waorveur de zaokenmeensen trouw

De schonste przen gaven

Tot veurdeel van 't instituut

Veur de blnden in Grave.

 

 

 

57 06 21   'nen Zonnige Zondag

 

Ik he 't nog nt zo wrm gehad

As 'n zondaggemrgen

Deurom ging ik mee hil de streup

Fn naor de Bikse Brgen

De knder namen schuupkes mee

Om in 't zaand te spaoien

En ik heb languit op m'nen buik

Liggen zwten en braoien.

 

Toen we naor huis toe zn gegaon

Begos m'n kroost te jengelen

En hingen aachter op m'nen rug

De lappen vel te bengelen

n Maondag, nouw toen digget zeer

k Kos me nie mir verruuren

't Is zund dgge enen dag zon

'n Week laank moet bezuuren.

 

 

 

57 06 28   Mee ons Sjefke naar den optocht

 

Kk, Sjefke, d is Lazerus

Vlak aachter de profeten

Mar hoe d diejen Bisschop hiet

D zk gelk vergeten.

En daor die maagdekes, hoe schn,

Mee blmkes in d'r hndjes

Die ziek t liefst van allemol

Die onbedrven klntjes.

 

Den dieje, mee z'nen langen baord

D is 'ne metselr

En dieje mee d lang rooi kld

Rijdt mee n gruuntekr

D is naauw Tilburg op z'n best

Saomen werken en bidden

En daorbij lee de naodruk dan

Natuurlijk op t twidde.

 

  

 

57 07 05   Is 't waor of nie?

 

As ge de kraanten moet geleuven

- Mar hoe geduldig is pepier -

Dan was gadorie van Europa

De wrmste plak, n zondag hier

Nou, ik moet oe eerluk zeggen

Kaauw heb ik nie veul gehad

't Dee me echt waor lol te lezen

"Tilburg was de wrmste stad."

 

Waor 't wrmste plekske is gelegen

D wies ik al jaorenlang

Waor t is wil ik oe wel vertellen

Veur de waarhei z k nie bang

't Wrmste plekske van de wreld

Ok al is ze nog z grt,

D zal veur ons amaol blve

Bij ons moeder op d're scht.

 

 

 

57 07 12   De toer in 't kln

 

De Toer de Fraans hek nt gezien

Zon rs kank nie betaolen

Mar n Zondag kan ik misschien

Mn schaoi w in gaon haolen

Dan zn r spanning en lewaai

Die iedern verdven

Dan gaon de wieltjes raozend rond

In de Ronde van Lven.

 

D is naauw al de tiende keer

En ik gao zeker kken

Want ik z toch wel rg benuuwd

Wie mee de prs gao strken.

 

 

M'n schonvadder, die nt nie gao

Die gao naauw wel omdtie

Wit d de winst wordt uitgekeerd

Aon t Huis "Marie Goretti".

 

 

 

57 07 19   Al wir iets schns

 

t Gao bliksemen in t Krkendrp

Veur virtigduuzend gulden

Om giender - aachter in t Zaand -

Te bouwen zonder schulden

Nee, gin kentoren of ziets

Of febrieken om te werken

Mar in zon schne nuuwe wk

Heuren toch zeker kerken!

 

Zon duuzend lotjes, iedere maond

Willen ze gaon verkpen

En zeuvenhonderd kolperteurs

Zullen daor mee gaon lpen

Die kerken, nou die komen er

Ik ken Tilburg op m'n duimpke

Deurom geef ik Mister van der Aa

Veur t plan gre n pluimke.

 

 

 

57 07 26   Uitbetaolen van den Dubbeltjespot

 

n Zondag geven Kriest en Tontje

En Sjef en Sjarel wir 'n rondje

Dan worret riseltaot van t spaoren

Omgezet in bier of klaore

Of vatten ze gaauw nog aon t buffet

Staondebns n sietroentje mt.

Iedern hee n gezicht d straolt

Den dubbeltjespot is uitbetaold.

 

Ze zeggen mekaar wel duuzend keren:

"Veuruit dan, de liste, om t af te leren.

Dr tongen die worren hoe langer hoe rapper

D'r bnen die worren hoe langer hoe slapper

En bij t naor huis gaon zn ze kwaod

Op die draaiende, wiebelende straot.

Gezeten op de kaaiband worret nog s herhaold:

"Den dubbeltjes... hik...pot is uitbetaold.

 

 

 

57 08 16   Welkom Mr. Becht

 

'n Vrijdag hee hil Tilburg fist

Iedern zee: "Hij is't'er,

Ge wit wel dieje Mr. Becht

De nuuwen burgemister."

Irst zal onze geminteraod

'm Deftig installeren

En s aovonds zullen alle clubs

D'r ge prisenteren.

 

As irsten burger kan ie dan

Vanaaf t bords bekken

Hoe dt volk van de schonste stad

Zn sympathie laot blken

We hopen dtie zn talent

n Lange rij van jaoren

Gebruiken maag, dan zal de stad

Er zeker wl bij vaoren.

 

 

 

57 08 23   Tilburgs' jeugd-olympiade

 

In daander week gao hil de jeugd

Zo dartel as 'n veulen

Aon t springen, hollen en zo meer

Op dOlympische speulen

Ze hoeven van te veuren daor

Gin verklaoring te schrven

Desse zeker t irste jaor

Amateur zullen blven.

 

Daor gao de sport nog om de sport

Niemand denkt aon betaolen

Want onder kender lven nog

Olympische ideaolen

Ze vchten enkel veur de eer

En denken bij d'r ge:

"Den biste wint en moet drom

Ok de medollie krgen."

 

 

 

57 08 30   Veur de tilevisie

 

Ge wit wel d Jerusalem

'n Kender-drumband rk is,

Mar w ge zeker nog nie wiest

Is d die ok te kk is.

Ze haauwen daor al weken lang

Iedren dag ripetisie

Want ze moeten n Zaoterdag

Slaon veur de tilevisie.

 

Ge begrpt dsse daor grots op zn

En daorveur is ok reeje

Want iedern maag z mar niet

In Hilversum optreeje.

Zo krgt dan Tilburgs naom wir klaank

En ik vn t nog veul fnder

Omd dieje klaank wordt verzrgd

Deur Tilburgs hoop: de knder!

 

Zaterdag 31 augustus a.s. zal de Jeugddrum-

band "Jerusalem optreden voor de televisie,

in het programma van de K.R.O., om 5 uur n.m.

 

 

 

57 09 06   De R in de maond

 

t Goei hebben we wir gehad

De zomer is wir tne

l ziede z nog aaventoe

De zon n bietje schnen.

De R die is wir in de maond

D heur ik echt nie gre

Want veur mn is d mistentd

De R van zitten Rren.

 

t Is ok de R van Rimmetiek

En s wenters s aovonds Rikken

De knder zeggen naauw al "Brrrrrr,

k Moet lvertraon gaon slikken.

t Is ok de td van R-tensoep

Van Rk en Roet en Rgen

En Rmen hak bekaant gezee

(Daor zak mar over zwgen).

 

 

 

57 09 13   Naor school bij de Fraters (= 080)

 

'k Gao niemir naor de kiepkesschool

Waor ze mar matjes vlechten

'k Gao naauw naor de Fraters toe

Ds pas n school, n echte.

Daor leer ik lezen uit n boek

En rekenen en schrven

De Frater ds ne goeie meens

Ik heur m nt nie kven.

 

Vanmrrege toen han we taol

Ik mg ne zin opgeven

Waor t woord "niettegenstaonde

In moes worren geschreven

'k Wies irst nie w ik zeggen moes

Toen - in eens n licht opgaonde -

"'ze Pa draogt unne slappe boord,

Hij kan nie tegen staonde.

 

 

 

57 09 20   Er zaten twee motten

 

'n Zaoterdag begient de herfst

Dan gaon de blaoier vallen

Ge ziet de winkels overal

't Wntergoed uitstallen.

De dreuglijnen die zakken deur

Van jassen en van daassen

En alle vrouwen gaon nog gaauw

D'r dikste dekens waassen.

 

De motten komen veur den dag

Want ik von 'r vandaog

Precies as diejen Dorus dee

Twee vette in m'ne kraog

Ik heb 't op die gaotenvreters

Hillemaol nie begrepen

Al hield Dorus die bisjes aon

Ik heb ze kapotgeknepen.

 

 

 

57 09 27   D helpt 't biste

 

Ik vuul mn ge suf en slap

M'n neus lekt as n kraontje

Mne zaddoek is deurlpend nat

As n verrgend vaontje.

Dan hek t wrm, dan wir koud

M'n kl doe niks as schrnen

D'r stao n kastje bij mn bed

Gelk vol middelcnen.

 

Ik heb al poeierkes geslikt

En sjep en asperientjes

Ik denk z alles bij mekaar

Host wel veur n paor tientjes

Deurom zik strak tegen mn vrouw:

"t Helpt allemol gin mieter

Gao mar gaauw naor de slterij

En haolt nen halve lieter."

 

 

 

57 10 04   Voetbal-praot

 

Ik z naor t voetballen gewist

Al hek er gin verstaand van

Ik zaag bist d die aander club

t Spul goed in dr haand han

Vlak neffe men stond ne meens

Die op t list echt kwaod wier

Hij vroeg: "Kende gij t verschil

Tussen V.V.V. en deez hier?

 

Ik schudde mar gewoon van "N

Hoe kos ik d naauw weten

Ik heb van die Venlose club

Totaol gin ks gegeten.

D'n aandre zee: "D hoeft ok nie,

t Verschil sprikt host vanzellef

Daor spult ne Jan Klaossen mee

En hier, hier staon er ellef."

 

 

 

57 10 11   Van de maon naor de hel

 

"Zeg Jaonus, hedde d gelezen,

Ge wit wel van die nuuwe maon

Diesse list hebben afgeschoten

Ge snapt nie hoe d kan bestaon."

 

"J jongen, t is me w te zeggen

Zo'n maon d is toch niks veur men

D zullen de paorkes ok wel vnen

Die s aoves in t Laaipark zn."

 

"Ze schieten alles mar de locht in

Naauw is t n maon en strak n ster

Tot ze op t list nen hemel maoken

Ge zullet zien, t komt z ver."

 

"Och krel, haauw toch op mee maauwen

Preberen zullen ze d wel

Mar as ze z lang bezig blven

Vliegt hil de wreld naor de hel.

 

 

57 10 18   Naor den Haaikaant

 

Zondag 20 oktober a.s. zal voor de 13e keer de

jaarlijkse dank- en bedetocht worden gehouden

naar Petrus Donders.

 

n Zondag? N, dan hk gin td

Want dan gao ik - al is t wd -

Te voet naor Pirke Donders,

Om te bedaanken veur de vre

Die hij veur ons gevraogen hee.

Bestaot r nog iets schonders?

 

t Was op den dag d hij verjaord,

D hier de boel wier opgeklaord

En ons bevrijders kwamen,

Ziets kan toch gin toeval zn

Drom bidden strak grt en kln:

Bedankt war Pirke. Amen.

 

 

 

57 10 25   Dertien jaor geleeje

 

D we bevrijd zn is deez week

Al dertien jaor geleeje

Toch zie k t nog of t giesteren was

Hoe dsse binnen reeje

Ddmuug, hg boven op d'r tenks

Verlangend om te rusten

En hoe ze gaauw nog tussendeur

De schonste mdjes kusten.

 

Die mdjes leerden ok al gaauw

Te fraozelen: "Ai luf joe"

En stuurden vur 'ne rp sjeklaa

D'r vrijers toen naor huis toe.

Hoe degeluk ge wiert bevrijd

D blk pas nao 'n tdje

Ge waart niet alln de Dutsers kwt

Mar dikkels ok oew mdje.

 

 

 

57 11 01   D zoj nie willen

 

'ne Stombt is wir onderweg

Tot barstens toe gelaoie

En wie daor aon t stuurrad stao

D kunde host wel raoie.

Hij hee ne lange witten baord

En wit is ok t prdje

D daor n endje wijer stao

Te zwaaien mee zn stertje.

 

Natuurlek, t is Sindreklaos

Die zee: "Ik zal wel sturen

En gij, mne goeie Zwarte Piet,

Gij zrgt mar veur de vuren."

Piet hee daor nen hekel aon

En foetert in zn ge:

"D is toch gin kerwaai veur mn,

Ik zal zwarte haanden krgen.

 

 

 

en Sjeekspier zee:

 

57 11 15a   W's naauw 'ne naom?

 

D'r was ne keer ne slimme Vos

Die wies nie w'tie zeggen mos

Toen ik vroeg: "Waor komde wnen?"

Hij zee: "'t Huis is buiten grauw,

t Behang is gruun, de vrf blauw.

D was iets veur dieje schne.

 

Hij spraak: "As ik d huiske heb,

ne Tuin en duiven op de klep,

Dan wor k staopel brem

t Is ok wel n aorge wk,

Daor t kenaol en daor nen dk

t Is krek Jeruzelem.

 

(historisch)

 

 

 

57 11 15b   Zie ginds

 

Lechim zee, d Pieter foeterde in zn ge

omdt ie zwarte haanden zou krgen

en d de stombt tot barstens toe was gelaoie;

al is d zo, dan is de Sint verkeerd geraoie!

Piet zal nog wel eens anders kijken

als hem straks in Tilburg zal blijken,

dat zij zich beiden hebben vergist,

omdat ze zich niet eerst hebben vergewist

hoe Tilburg is uitgebreid het laatste jaar:

Sint komt nu met geen tien Pieten klaar!!

Ook heeft hij veel te weinig cadeaus aan boord

om alle Tilburgers te verrassen zoals t behoort.

Echter, dit laatste is niet zon grote strop,

want dan belt hij JEF. ROOZEN (30728) maar op!!

JEF. kan de Sint praktisch overal aan helpen

een stroom van cadeaus, niet om te stelpen:

Op het gebied van kleding voor dames en heren

mag het er zijn wat JEF. kan presenteren!

Groot en klein worden door hem gekleed.

Een keukenuitzet, een cassette in massief of pleet?

Ook op dit gebied moet U eens bij hem vragen

en U zult beslist boven verwachting slagen!!

En dan kunnen wij U nog vertrouwelijk vertellen:

JEF. is uitgebreid gesorteerd in bankstellen.

Haarden, kachels, vloerkleden of bontjassen

en bovendien van alles om vrouwlief te verrassen.

Slaapkamers, waarin U hrlijk slaapt

en huiskamers, waaraan ieder zich vergaapt.

Fietsen, lichtlopend, compleet in alle kleuren

wie zou met zon karretje niet willen geuren?

En een collectie kinderwagens dat U bij hem vindt

een lust voor de moeder; comfortabel voor het kind.

Horloges en vulpennen in de betere kwaliteiten,

die U uw levenlang niet kunt verslijten!!

Ik eindig met deze opsomming, want

anders kan het niet meer in de krant.

Alleen nog: al is soms de Sint platzak als de mieren

JEF. kan het alles ook nog voor hem financieren.

Dit alles is een welgemeende raad,

opdat de Sint straks niet in zijn hempje staat.

En ook gij Tilburgers kunt hiermee uw voordeel doen

voordat het gezellig avondje komt van klomp en schoen.

 

 

 

57 11 22   Meuge zullie d wel?

 

Vrijdag j.l. demonstreerden de studenten in hun

kroeg aan de Heuvel hoever zij gevorderd zijn in hun kennis.

 

Toen ik nog ne klne snotneus was

Zee 's moeder duuzend keren:

"Zeg menneke, gij meugt hier nie

de boel verrinneweren."

Gooiden we soms n raom kepot

Of krasten we op deuren,

Dan gromde ze: "Baldaodighei

die maag hier nie gebeuren.

 

Ons moeder ha gin kaskenaoi

En zaat slcht in dr centen

Wij moessen al vruug naor t febriek

Wij waren gin studenten.

Wij braaken ok gin huizen aaf

Waorbij gewonden vielen

Want ziets noemen ze bij ons:

"Mee moedwil w vernielen.

 

Daor moette irst student veur zn

Die laoter "iets wil worren

Dan meugde slopen w ge wilt

Zonder dsse oe snorren.

..

Die "heren zeggen naauw besschien

D ik de zaok verkeerd zie

Mar veur mn is t kwaoijongenswrk

Of ben ik z geleerd nie?

 

 

 

57 11 29   Hij wies er alles van

 

Ik ben naor Sindreklaos gewist

Mee m'n vrouw en mne klne.

n Volle zaol liet daoverend

De maon deur bumkes schnen.

De knder moessen n veur n

Den Heilige man gaon zeggen

W Zwarte Piet in d'aander week

In d'r schuuntjes moet leggen.

 

Den aauwen bisschop mopperde

Tegen n kln stout baoske

En vatte daorbij aaventoe

n Slukske uit zn glaoske.

Ik docht: "D klutje kwkt sebiet.

Mar in plaots van te blren

Zee t jong: "Gij zt net onze Pa,

Die heetem ok z gre.

 

 

 

57 12 06   't Kan veraandere

 

Toen ik nog vreej, brocht Sindreklaos

Veur mn schne sepriezen

Mee alles w k t liefste zaag

Ik ha mar veur t kiezen

Ik krg ne koffergrammefoon

n Keuj om te beljrten

n Gouwe speld op m'nen daas

Die glaansde in de verte.

 

Naauw z'k al jaorenlang getrouwd

De grammefoon die is versleten

En waor die keuj gebleven is

D maag de duvel weten.

Als ik naauw vort mn pkske krg

Is t 'n hil bietje klnder

n Bazeroen en n sigaar

De rest is veur de knder.

 

 

 

57 12 20   Vree aon de meensen van goeie wil

 

De sneeuw lee als 'n zachte spraai

Over ekkers, veld en waai

En giender stao den aauwe stal

Waor strak 't Kiendje komen zal.

De wreld wocht 't is overal stil

Vree aon de meensen van goeie wil

 

Dan brikt ineens den hemel in tweeje

De engelen komen naor beneeje

En zingen in klaoterend klinkende koren

"In Bethlehem daor is 'n Kiendje geboren

Gaot 'r naor toe en knielt veur die grot

Want 't Knd d daor lee, d is onze God."

 

Dan gaon ze, de herderkes mee al d'r schaopen

Ze denken nie mir aon rusten of slaopen

En den os en den ezel gaon saomen, ochrme

't Kiendje mee d'ren aosem verwrmen,

Want t hee toch zn kaauw, t is toch z kil

Vree aon de meensen van goeie wil...

 

We vraogen mee Kerstmis aon t Kiendje z kln:

"Wrom kan de wreld nie beter zn?

Waorveur aaltij zuuken - al heeget gin zin

Naor ge veurdl en ge gewin?

Laot ons toch begrpen w 't Kerstkiendje zee

Dan krge wij meensen pas de waore vree.

 

Z A L I G   K E R S T F E E S T

 

 

57 12 27   Ds aaltij goed

 

Al daogenlang zn ze aon 't praoten:

"W stao ter strak op t menu

As we n dinsdag ammol saomen

Kaorten van t aauw in t nuu.

Iedern die wil w aanders

Mar over dn draank praot gin meens

Die komt wir van Jaansen op Krvel

Daorover zn ze t ammol eens.

 

Ons opoe moet n avvekaotje

Sjarelm die wil konjak

En nen halve lieter jonge

Lust ze vadder mee gemak

Taante Jaans drinkt n vermoetje

Jaonusm n glaoske wn

Mar allemol zeggen ze r aachter:

"Hij moet van Jaanse op Krvel zn."