INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

© 2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie - Voici

Biografische gegevens

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

Op de planken - Gastoptreden bij jubileum August de Laat

 


 

Nieuwe Tilburgsche Courant - donderdag 30 april 1942

 

 

Jubileum van Aug. de Laat

 

De bekende Tilburgsche humorist Aug. de Laat staat 6 Mei a.s. 30 jaar op de planken. Ter gelegenheid van dit zesde lustrum heeft hij op dien dag in den Stadsschouwburg twee jubileumvoorstellingen georganiseerd, des middags (voor de kinderen) en des avonds. Een groote schare artisten zullen optreden in een zeer gevarieerd programma en ten respecte van onzen populairen Tilburgschen artist de Laat zal voor deze bijzondere gelegenheid ook Voici zijn medewerking verleenen in twee door hem geŽnsceneerde kluchten. Het moge Aug. de Laat, wien in de avondvoorstelling een kleine hulde gebracht zal worden, niet aan belangstelling ontbreken.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - donderdag 7 mei 1942

 

 

Jubileum van August de Laat

 

Een bont programma in den Stadsschouwburg

 

 

Voor een goed bezette zaal is gisterenavond een gevarieerd programma afgewerkt ter gelegenheid van het zesde tooneellustrum van den bekenden Tilburgschen humorist en conferencier August de Laat. Een twintigtal medewerkenden op allerlei gebied heeft een gevarieerd amusement gegeven. Des middags was er een voorstelling voor de jeugd aan voorafgegaan en vele kinderen hebben echt genoten. Des avonds werd in een vlot tempo een uitgebreider program gebracht, dat geopend werd door mevr. de Ponty-Zadelhof met enkele aardige levensliedjes. Veel bijval ondervond Sim Peels, een jochie, dat een virtuoos bleek te zijn in het bespelen van het accordeon. Coby de Munnik zong op de haar eigen wijze een geestig liedje over de harten der mannen, waarmede zij voornamelijk die der vrouwen veroverde!

Dan trad de jubilaris zelf op. Hij zong enkele succesnummers en werd daarna in de bloemetjes gezet. Zijn trouwe medewerkster Coby sprak namens de Zuid-Nederlandsche kluchtspelers gelukwenschen uit, waarbij zich aansloot een oud-collega van den jubilaris, Jan Seegers, die nog eens op de planken terugkwam om zijn gevoelens te vertolken. Hij spelde zijn vroegeren tooneelgenoot een zilveren kleinood op de borst. Vervolgens sprak een huldewoordje de heer van Baast, directeur van het zangkoor A Capella, dat van den jubilaris gedurende vele jaren bijzondere medewerking had mogen ondervinden. De nadruk werd er telkens op gelegd, dat de heer de Laat zoo vaak belangeloos had willen optreden, wanneer het een liefdadig doel betrof. Herhaald applaus bewees de instemming van het publiek.

In het verder verloop van het programma trad Rinus de Wilde op met een sprekende pop met een iets te vrij mondje, dat verder sommige geluiden goed imiteerde. Het trio Sterrenberg bracht aardige HawaÔan-muziek ten gehoore. Zij speelden heel verdienstelijk, waarna Baldini, voor wien weinig tijd restte, enkele goocheltrucs liet zien. Tusschen de diverse nummers waren nog twee kluchten ingelascht, waarin voor dezen avond als gast, ten respecte van den Tilburgschen tooneeljubilaris, Voici, de bekende rijmelaar van de "krant" liet zien, dat hij ook op het tooneel grappig kan zijn. Vooral met den "nieuwen huisknecht" werd hartelijk gelachen. Vier balletdanseresjes besloten den bonten avond.