INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

© 2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie - Voici

Biografische gegevens

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

Majoie als schrijver van ingezonden brieven (een selectie)

 


 

De Telegraaf - woensdag 14 maart 1956

 

 

Op naar Den Haag!

 

Stukjes in de krant schrijven over Jungschlaeger, je gemoed luchten en weer gezellig naar buiten of naar de bioscoop gaan, of een borreltje drinken, lijkt me vrij goedkoop. Geweld gebruiken tegenover Djakarta, zoals sommigen suggereren, is uit den boze en men bereikt er het omgekeerde mee. Daarom, toont naar BUITEN en gezamenlijk in een waardige demonstratie op straat in het regeringscentrum wat u ervan denkt en laat het vastleggen door de fotolenzen van buitenlandse persfotografen.

Hebt er "iets" voor over door in treinen en bussen te staan of naar de residentie te fietsen. OP NAAR DEN HAAG is mijn leuze, met het aanbieden van een waardig gestelde petitie. Persoonlijk wil ik overkomen uit Spaans gebied om voorop te gaan.

 

Las Palmas

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - donderdag 20 maart 1958

 

 

Snel!

 

Terwijl ik vanwege mijn zomerse functie van reisleider in wintertijd geniet van een weldadig voorjaar in Portugals mooie hoofdstad, las ik dezer dagen met instemming de huldebetuigingen van directie en lezers aan de vervoerders en bezorgers van uw dagblad, dat mij alles op de voet laat volgen om op de hoogte te blijven van Nederlands gevarieerde geneugten.

Op mijn beurt wil ik ook een hulde brengen aan uw expeditiebedrijf en aan de K.L.M. Het is een ware prestatie om door een late sneeuw te ploeteren en een dagblad zonder vertraging te bezorgen, doch het interesseert u wellicht ook te weten, dat ik ruim 2.000 kilometer zuidelijk van Amsterdam de krant kreeg van dezelfde dag! Om 5 uur n.m. bezorgd op de hotelkamer!

 

Lissabon

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - woensdag 25 juni 1958

 

 

Russische schanddaad

 

Toen het bloed der altijd vrijheidslievende Hongaren door de straten van Boedapest stroomde in het najaar 1956, heeft de gehele wereld zich beperkt tot sentimentele betogingen van medeleven. Doch nu de petroleum en de olie van Klein-Azië op het spel staan, zijn de Ver. Staten en Groot-Brittannië bereid om op het eerste verzoek van de president van de Libanon in te grijpen… Dit is de reactie van de zg. vrije wereld, op hetzelfde moment dat bekend gemaakt werd, dat wellicht reeds maanden geleden de helden van Hongarije zijn terechtgesteld.

 

Oporto

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - woensdag 22 april 1959

 

 

Onaangenaam

 

Het Nederlandse echtpaar L. is dezer dagen in Madrid iets heel onaangenaams overkomen, wat ook elders kan gebeuren, zelfs in Amsterdam, doch gelukkig in Madrid en in de rest van Spanje nog zeldzaam is. Uit de in een stille straat geparkeerde auto achter het hotel in het centrum zijn goederen gestolen ter waarde van 30 duizend peseta's. Dit is uiteraard een zeer onaangename ervaring op een vakantiereis door Spanje. Een dergelijk op zichzelf staand feit kan veel schade doen aan de reputatie en goede faam van een land. Bij nadere informatie ter plaatse is mij gebleken, dat het hotelpersoneel geadviseerd had alles uit de auto te laden, doch dat de heer L. dit niet nodig vond.

Als men in een stille achterstraat van een wereldstad ter waarde van bijna tweeduizend gulden in de auto laat liggen, moet men zich ook in Madrid niet verwonderen, dat er gestolen wordt. Overal ter wereld lopen duistere lieden rond, die het speciaal gemunt hebben op argeloze buitenlanders om hun zakken te rollen of op automobilisten, die op deze wijze de duivel verzoeken.

 

Madrid, 18 april 1959

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - woensdag 28 oktober 1959

 

 

Voetbalfoto

 

De originele foto-combinatie van het Nederlandse en het Duitse voetbalelftal trok in Madrid bijzonder veel belangstelling en lokte heel wat commentaar uit, vooral ook in het clubgebouw van Real Madrid. Velen hier herkenden uiteraard direct Faas Wilkes. Waar men overigens niets van begreep, is dat de Nederlandse ploeg met 9-1 van België won om amper een week later door de Duitsers met 7-0 te worden verslagen. "Hier moet toch iets grondig fout zijn", zei bijv. Di Stefano.

 

Madrid

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - zaterdag 25 maart 1967

 

 

Hoe langer hoe gekker

 

In nog geen twee weken tijds: Provo-raadslid wil rookbom in raadsvergadering ontsteken. Provo-kunstschilder (sic) - 21 - verdacht van medeplichtigheid aan bomaanslag op Van Heutsz-monument. Provo-kunstschilder (34) gearresteerd wegens hinderen van Stille Omgang en verzet tegen politie. Provo-blad in beslag genomen wegens beledigende inhoud voor Koningshuis. Het lijstje is niet compleet, maar het wordt nu bepaald vervelend. Dit heeft niets meer te maken met een of ander soort jongerenprobleem of hoe het allemaal uitgelegd wil zijn. Dit is zuiver verstoring van de openbare orde en aantasting van het gezag en misdrijf met geweldpleging. Het wordt hoe langer hoe gekker. Bovendien komt m.i. dit hele provo-gedoe voort uit een laag laagje decadente Amsterdamse jongeren, het is beslist geen landelijk verschijnsel.

Aanvankelijk stond ik ook niet geheel onsympathiek tegenover die zg. provo's - je moet als oudere met de tijd mee en de moderne jeugd trachten te begrijpen - maar nu lijkt het me niet serieus meer en is de lol eraf. Rechters besteden urenlange zittingen aan de vraag of een agent mag slaan of niet, als hij door een snotneus wordt uitgescholden en getreiterd. Ten slotte krijgt de vertegenwoordiger van het gezag 100 gulden boete en lijkt het wel of de provo's in bescherming moeten worden genomen tegen de politie. En dan maar lamenteren over personeelstekort bij de politie. Het is me nogal 'n lekker baantje tegenwoordig! (Geen wonder dat men in een dergelijke maatschappij niet eens ministers meer kan vinden.)

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

 

De Tijd - vrijdag 16 juni 1967

 

 

Verkeersmoordenaars

 

Wanneer iemand in een café onder drankinvloed agressief wordt en met een mes gaat steken, wordt hij onmiddellijk aangehouden en in voorarrest gesteld om na enkele maanden veroordeeld te worden wegens poging tot doodslag subs. zware mishandeling. Wanneer echter iemand onder drankinvloed met een veel zwaarder wapen in casu een motorvoertuig een ander doodrijdt, gaat hij meestal niet direct in langdurig voorarrest en komt er later af met enkele maanden gevangenisstraf, een naar verhouding van het toegebrachte leed potsierlijke geldboete en intrekking rijbewijs voor luttele jaren.

Wat nu weer gebeurd is in het Friese plaatsje Tzummarum is het einde. Een dronkelap reed in op een vader, die met zijn kinderen liep te wandelen, daarbij dood en verminking zaaiend. Het wordt nu toch wel hoog tijd, dat de Justitie tegen dit soort moordpartijen op de openbare weg zonder pardon veel strenger gaat optreden. Alleen al in dit éne geval is het leed voor dit gezin en naaste familie niet te peilen.

Naar mijn mening zou de pers hier kunnen bijspringen, want alle slagzinnen, geschrijf en gejammer helpen toch niets. Een probaat middel, dat zeer preventief zal blijken te werken, is het publiceren bij dergelijke ongelukken van de volledige naam, adres en beroep voluit in de kranten van degenen, die onder drankinvloed anderen op de weg vermoorden. Ik kan er met de beste wil van de wereld althans geen ander woord dan "moord" voor vinden. Openlijk voor stad en land aan de schandpaal en voor het leven intrekking van het rijbewijs. U moet eens opletten wat dat de schrik er in zal brengen. Zo lang de wet nog geen zwaardere straffen toestaat, moet iemand die in dronkenschap bloed zaait op de weg en anderen het leven beneemt, zelf voor het leven gebrandmerkt blijven als moordenaar. Hier past geen pardon meer! De schade is hier veel erger dan de schande.

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

NASCHRIFT: Dit is eigenlijk een pleidooi voor wederinvoering van de schandpaal op het stadsplein. Waarom zou de rechter niet het laatste woord hebben? Maar dan misschien wat sneller dan tegenwoordig wel gebruik is.

 

REDACTIE

 

 

De Tijd - zaterdag 21 december 1968

 

 

Turbo-trein

 

In De Tijd (van 7 dec.) las ik het artikel uit Toronto over de zg. turbo-trein, die binnenkort in Canada gaat rijden en "het begin kan betekenen van een nieuw tijdperk in de historie van de spoorweg-techniek". Een dergelijke trein is reeds sedert ruim vijftien jaren in gebruik in (het "achterlijke") Spanje en wel voor het eerst op de lijn Irun (Franse grens) - Madrid. De afstand over de weg is 485 km, maar de spoorlijn wijkt vanaf Burgos uit over Valladolid en Avila, zodat de afstand 702 km is. Op die lijn rijdt eenmaal daags de zg. TALGO met snelheden tot 150 km per uur, doch in de vele berg-etappes vanzelf minder. Niettemin wordt de afstand afgelegd in zes uur en drie kwartier, waardoor de gemiddelde snelheid dus ruim 100 is met slechts vijf stops van elk 2 minuten. De trein is een uitvinding van twee Baskische ingenieurs en naar beider afgekorte namen TAL-GO genoemd, doch in de V.S. geconstrueerd.

De van gasturbinemotoren voorziene trein is zeer laag van bouw en suist als een rups door de vele bergbochten met pal tegen elkaar aansluitende zeven rijtuigen, waarvan het laatste een overkapping heeft van plastic-glas en waarin een bar is gevestigd met in het midden vaste tafeltjes, waaraan draaibare krukken. In de bochten wiebelt de trein zachtjes mee naar links of rechts en de inrichting is volkomen gelijk aan die van een vliegtuig met verstelbare fauteuils, ronde vensters en luchtverversing. Bij het instappen worden kleding en zware bagage ingenomen ter opberging elders door keurig mannelijk personeel in witte jasjes, dat ook de maaltijden serveert op plateaus, die in de leuningen worden geschoven. De toeslag bedraagt f 32,- op een normaal eersteklas-tarief en de plaatsen moeten tevoren worden gereserveerd. Een volledige maaltijd met een half flesje wijn kost slechts f 9,-.

De TALGO heeft altijd voorrang en op alle te passeren stations moeten andere treinen wijken of wachten. Het is een zeer imponerend geval en voor de inzittenden vrijwel geruisloos met een geweldige, in de bergen weergalmende, misthoorn als van een grote zeevaarder. Gezien het succes van deze super-sneltrein zijn sedert zes jaren deze TALGO-treintypes ook ingelegd op de grote lijnen van Madrid naar Bilbao en Barcelona en komt er binnenkort ook een op de lijn Madrid - Malaga. Zo zijn er nog wel méér zaken in Spanje, waarin men - zij het eerst sedert ruim tien jaren - de rest van Europa vér vóór is, zoals de 48 provinciale enorme fondsziekenhuizen en de duizenden modernste hotelpaleizen overal langs de drie kusten. Doch over Spanje pleegt men alleen maar de nare dingen te melden, hoewel jaarlijks 20 miljoen toeristen wel ondervinden, dat dit paradijs achter de Pyreneeën heel wat prettiger is dan het gemeenlijk wordt voorgesteld.

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - donderdag 16 april 1970

 

 

Noodvervoer

 

Naar aanleiding van het principiële vonnis tegen de Amsterdamse taxichauffeur L.L.I., wegens verkeersovertredingen bij het snelvervoer van een vrouw naar een kliniek, waar haar man stervende was, en de vraag, die daarbij gesteld werd, of men in dergelijke dringende gevallen de verkeersregels mag overtreden, moge ik een zeer eenvoudige oplossing aan de hand doen, die al sinds vele jaren in de grote steden van Spanje bestaat en uitstekend voldoet. Bij noodvervoer naar een ziekenhuis, politie- of hulppost neemt iemand naast de autobestuurder plaats en laat uit het open raampje een witte zakdoek wapperen. De bestuuurder mag dan, luid claxonnerend, ruim baan en voorrang opeisen en mag ook door alle rode verkeerslichten stuiven. Iedereen vliegt opzij en verkeersagenten werken mee door het blokkeren van dwarsverkeer. Misbruik is nog nooit voorgekomen, maar zou daar ook uitzonderlijk zwaar gestraft worden. (In Spanje is men niet zo achterlijk als velen soms nog menen: daar bestaat ook reeds sedert lang sociale dienstplicht voor meisjes - zes maanden in staatsinternaten - en is een tandarts tevens volledig medicus.)

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - woensdag 21 juni 1972

 

 

Kijksmijtgeld

 

Rond de voorgestelde kijkgeldverhoging ter ondersteuning van NIET door ons gewenste dagbladen, die hun kolommen volstoppen met politieke rubrieken, die de inhoud verzieken, bladen die daardoor veel abonnees verliezen en minder advertentiegelden ontvangen, moge ik alsnog het volgende duitje in 't zakje doen: het toestel pas aanzetten op 't moment dat de nieuwsberichten beginnen; in andere gevallen het geluid wegdraaien. Het abonnement opzeggen van t.v.- en radiobladen; persoonlijk heb ik altijd kunnen volstaan met de programma's na te pluizen - soms met nadere toelichting - in het door mij gelezen landelijk en het plaatselijk dagblad. En ten slotte te doen, waarmee in deze rubriek de heer K.J. v.d. Wel uit Lisse mij reeds vóór was en wat ik zelf al lang toepaste: nooit iets kopen van firma's, die zich in onze huiskamers ongevraagd binnendringen met al die spuit-, poets-, was- en lapmiddelen met opgeschroefde volzinnen via de STER.

En voor de rest moeten kranten, die zichzelf met hun eenzijdige voorstelling van zaken onmogelijk en onleesbaar maken, maar de fles op. We betalen al meer dan redelijk is aan belastingen en prijsopdrijvingen, waarin de Staat zelf vooroploopt. Zie bijv. de PTT: steeds hogere tarieven en steeds minder service.

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - donderdag 16 november 1972

 

 

Smokkelstudent

 

Er is in het Midden-Oosten opnieuw een Nederlandse jongeman gearresteerd wegens het smokkelen van verdovende middelen. Ditmaal in Beiroet en uw blad meldt, dat het gaat om een 25-jarige student die aan een Amsterdamse universiteit studeert. Dit vind ik geestig en ook steeds zeldzamer: een student die studeert. 't Zal echter nogal meevallen met dat studeren (op wiens kosten alweer?) als je in november in Libanon rondzwalkt uit winstbejag met verderfelijke middelen. Deze zogenaamde student loopt kans op een gevangenisstraf van drie jaar.

Nu hoop ik straks verschoond te blijven van sentimentele verhalen over jeremiërende ouders, die weer van alles proberen om zoonlief los te krijgen en op gemeenschapskosten o.a. de ambassade te Beiroet inschakelen, enz., omdat die jongen er toch zo slecht aan toe is en er allemaal kakkerlakken in z'n cel zitten en meer van dat gezwam.

Wie z'n derrière brandt, moet gewoon op de blaren zitten, en daarmee uit. Wij werken intussen gewoon door om de kost te verdienen en die studenten - de echten niet te na gesproken - zullen wel smokkelen, flippen, demonstreren, bijeenkomsten verstoren en faculteiten bezetten. Er zal straks wat moois afgeleverd worden aan de maatschappij, voorzover er althans nog een baan is voor ons teveel aan zg. intellect…

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - donderdag 28 februari 1974

 

 

Bravo!

 

Het lijkt mij gepast, via deze rubriek, mijn oprechte hulde en bewondering uit te spreken voor de "jongens van Wijsmuller", de bergers, die een voor onmogelijk gehouden karwei - het bergen van die grote Amerikaanse ertstanker bij het eiland Guernsey - toch maar weer geklaard hebben. Het moet ieder weldenkende landgenoot toch deugd doen dat we, naast al die demonstrerende, altijd kankerende lapzwanzen, toch ook nog beschikken over zulke boys van letterlijk recht-door-zee, jongens zonder flauwekul. Zij hebben weer een stuk Nederlandse reputatie hoog gehouden en hopelijk iets hersteld aan onze slechte image in het buitenland.

Hulde voor deze Hollands glorie-reuzen.

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

 

De Telegraaf - vrijdag 12 juli 1974

 

 

Klemtoon en zo

 

Behalve door nieuwe uitdrukkingen, zoals "centraal staan" en het veelvuldig misbruik van het woordje "dus" en "optimaal" etc., wordt via de nieuwsmedia onze taal nu ook geweld aangedaan door totaal verkeerde klemtonen te leggen: tweede paasDAG, de LijnbaansGRACHT, werkLOZEN, belangSTELLENDEN. Er zit ook een nieuwslezer tussen, die het steeds maar heeft over de regiering, de spurt, het rappurt, ambtenaren van de reclassiering of murgen. En zij die het bij de diverse omroepen voor het zeggen hebben in de letterlijke zin des "weurds", moeten zich eens wat matigen met dat melig intiem gedoe van: hoe staan de zaken daar bij jou, Henk - of: kun je nog iets zinnigs zeggen over de drukte, Mieke.

Laat men in het algemeen via radio en tv toch eens wat minder babbelen en wat meer ontspanningsgeluiden uitzenden. Ik weet nu zo langzamerhand wel dat Nixon niet deugt, dat Muller van Dennendal zalig verklaard moet worden, dat men in Chili martelt, dat Zuid-Afrika een rotland is, en ik heb nu echt genoeg uitgemergelde zwarte kindertjes gezien (omdat onze hulp aan diverse strijkstokken blijft hangen à la Idi Amin).

Voor het aanzetten van een tv- of radiotoestel heb ik een nieuwe uitdrukking gevonden: de hersenspoeling opendraaien.

 

Tilburg

JOHN MAJOIE

 

 

Voetnoot Redactie:

Dit Ingezonden Stuk over "Klemtoon en zo" was het allerlaatste artikel dat John Majoie aan het papier toevertrouwde. Op 6 augustus 1974 overleed hij, veel te jong.