INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie - Voici

Biografische gegevens

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

Onderscheiding vanwege de Hongaarse regering

 

 


 

Nieuwe Tilburgsche Courant - maandag 12 oktober 1936

 

 

Nederlandsche journalisten onderscheiden

 

's-GRAVENHAGE 12 Oct. - Naar wij vernemen, heeft de rijksbestuurder van Hongarije admiraal Horthy de Hongaarsche oorlogsherinnerings-medaille "Pro Deo et Patria" aan volgende Nederlandsche journalisten verleend:

Mevrouw R. van Oven; de heeren: J.J.F. van den Bergh, L.A.P.M. van den Broeke, H. Burger, F. Cante, A. Cohen, P. Derjeu, A.C. de Goyer, J. Majoie, J.H. Rullman, A.J.G. Strengholt, S. Vaz Dias, W.J. de Voogt, A.J.A.M. Weehuizen, N.H. Wolf en aan den te Amsterdam wonenden Hongaarschen journalist P. Balazs.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - woensdag 14 oktober 1936

 

 

Hongaarsche onderscheiding

 

Voor redacteur van ons blad

 

 

Het heeft den Rijksbestuurder van Hongarije, admiraal Horthy, behaagd onzen redacteur, den heer John Majoie, eene onderscheiding toe te kennen in den vorm van de Oorlogsherinneringsmedaille "Pro Deo et Patria". Deze onderscheiding - met de Roode Kruismedaille de eenige van het huidige Hongarije - verleent de Hongaarsche staat voornamelijk aan zijn militairen en aan buitenlanders, die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij den weder-opbouw van het land. Wij maken van deze onderscheiding voor een vertegenwoordiger van ons blad met voldoening melding en zijn den Hongaarschen Rijksbestuurder voor de waardeerende attentie zeer erkentelijk.

De decoratie met de daaraan verbonden versierselen werd dezer dagen vanwege de Hongaarsche Legatie uitgereikt.