INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

© 2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie - Voici

Plezierdichter

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

Chronologieën

 


 

Deze pagina bevat:

- De titels van de 370 versjes van Voici op volgorde en met data van publicatie.

De nummering van de verzen komt overeen met de nummering op de webpagina's van Voici.

De data verwijzen naar publicatie in de Nieuwe Tilburgsche Courant.

De aanduiding [HV] verwijst naar de opname van het vers in de bundel Honderd Versjes van Voici (1943).

De  aanduiding (+toevoeging) verwijst naar reacties op het vers; een verzamellijst van deze reacties is apart toegevoegd met daarin de verwijzing naar het volgnummer van het vers.

- Titels en publicatiedata van 14 versjes onder pseudoniem John Palet.

- Publicatiedata van 29 reacties op de versjes met 'Aan' als verwijzing naar het volgnummer van het vers. Deze reacties zijn niet gepubliceerd op CuBra maar kunnen gevonden worden op website Delpher.

 

De 370 versjes van VOICI

 

001   28 02 03    Dooie-honden-misère

002   28 02 07    Ford

003   28 02 10    Lek (+ 4 toevoegingen)

004   28 02 13    Waarom in 't donker?

005   28 02 18    De prijs

006   28 02 24    Ruitenkrasser

007   28 03 31    Boefje

008   28 04 03    Ontwapening!

009   28 04 13    Hoog bezoek

010   28 04 14    Deutschland über alles

011   28 04 18    Het glazen oog

012   28 04 19    Ze beginnen weer

013   28 04 27    Kogelvlucht

014   28 04 28    Het roode gevaar!

015   28 05 08    Verkeerd verkeer

016   28 05 09a  Oranje boven! (+ 8 toevoegingen)

017   28 05 09b  Modern verkeer

018   28 05 10    Annexatie?

019   28 05 26    Pinksteren

020   28 05 30    De onderbroken vlucht

021   28 05 31    Geen bericht!

022   28 06 05a  Het Olympiade-schandaal

023   28 06 05b  Haastige spoed is... wel eens goed!

024   28 06 09    't Begint weer!

025   28 06 12    Des schuttevaer's einde

026   28 06 25    Bij Nobile's vondst

027   28 06 30    't Is uit

028   28 07 06    De tragedie van de pool

029   28 07 11    Ministers-avonturen

030   28 08 02    Cel 13

031   28 08 23    Foetsie!

032   28 08 27a  Parijs ontvangt!

033   28 08 27b  Nooit meer oorlog!

034   28 08 31a  Volkenbondprestige

035   28 08 31b  De kalme Mussolini

036   29 01 05    Naijver

037   29 01 09    Hij is in aantocht!

038   29 01 30    Tunneldroomen

039   29 01 31    Een koningsdroom (+ 1 toevoeging)

040   29 02 01    De dooden danken!

041   29 02 02    Miss Holland!

042   29 02 08    "Es ist nicht wahr!"

043   29 03 18    Socialisme?

044   29 03 21    In Memoriam

045   29 03 22    Lente!

046   29 03 30    Paschen!

047   29 04 02    Vliegers die niet opgaan

048   29 04 03    Paschen 1929

049   29 04 05    Daar gaan ze weer!

050   29 04 06    Als de zon wil schijnen…

051   29 08 10    "Haagsche" conferentie

052   29 08 12    Rilland-Bath

053   29 08 13    Glück auf!

054   29 08 16    Oorlog?

055   29 08 20    Tokio, uitstappen!

056   29 08 24    Manoeuvres

057   29 09 18    Shearer, de saboteur

058   29 09 20    In de goede richting

059   29 09 23    Nog iets over de Brockway (+ 2 toevoegingen)

060   29 09 24    Iemand met een baard

061   29 09 27    Zomerhulde

062   29 10 03    Gustav Stresemann  V

063   29 10 05    Luchtpost

064   29 10 07    10 jaar K.L.M.

065   29 10 08    Herfst

066   29 10 09    Te veel van het goede

067   29 10 10    Zou het gemeend zijn?

068   29 10 12    De man die goud goochelde!

069   29 10 15    Eigen schuld!

070   29 10 25    De eeuw der snelheid

071   29 11 04    De Sklarek-affaire

072   29 11 06    Vorstenleed

073   29 11 13    Het vliegende parlement

074   29 11 15    Lichtweek

075   29 11 22    De tank van Holland!

076   29 11 27    De leege gevangenis

077   29 12 04    Dooden-Zondag

078   29 12 07    Het Rijnland vrij!

079   29 12 21    Woorden maar geen daden

080   29 12 31    Zalig Nieuwjaar

081   30 01 06    De nieuwe verkeersregeling

082   30 01 09    De tweede Haagsche

083   30 01 14    Diplomatieke autobotsing

084   30 01 16    Spoken!

085   30 01 28    Het afgejakkerd duifje

086   30 02 05    De regenmaker

087   30 02 07    Langzaam maar zeker

088   30 02 12    Papegaaienziekte

089   30 02 20    Van koning tot huurbaas

090   30 02 22    Rare toestanden (+ 2 toevoegingen)

091   30 02 26    Overdreven kunstmin

092   30 03 05    Het was op een zomerschen winterdag...

093   30 03 14    't Kan verkeeren

094   30 03 18    Ook een zesdaagsche

095   30 03 24    Wordt verwacht: Regen!

096   30 03 26    Fietsen op de zee

097   30 03 27    Om aan den gang te blijven

098   30 03 31    1 April

099   30 04 17    De inconsequente Gandhi

100   30 04 19    Zalig Paschen!

101   30 04 23    De ruikende film

102   30 04 29    Holland's zeepoort [HV 4]

103   30 05 02    Het honderdste

104   30 05 08    Gold rush

105   30 05 14    Zomertijd

106   30 06 10    Pinksteren 1930

107   30 06 14    Van ijs tot water

108   30 06 27    Het doel bereikt

109   30 07 09    Voorzorgsmaatregelen

110   30 07 23    Van vreugde tot rouw

111   30 08 13    De natte zomer

112   30 10 04    Dit scheiden valt niet zwaar

113   30 10 06    Hoogere krachten

114   30 12 02    Onze nationale trots

115   30 12 31    Zalig Nieuwjaar!

116   31 01 03    Maarschalk Joffre V

117   31 01 24    Klaaglied (+ 1 toevoeging)

118   31 05 30    De zieke zomer

119   31 09 16    Haagsche hopjes

120   31 10 28    De Zondags"rust"

121   31 11 04    Brief uit de "petoet"

122   31 11 11    Het modern verkeer

123   31 11 25    Als St. Nicolaas z'n eigen ontmoet

124   31 12 07    Gevallen pioniers

125   31 12 08    Quatsch!

126   31 12 10    De "Nederlandsche" taal [HV 2] (+ 1 toevoeging)

127   31 12 24    Kerstmis

128   32 08 29    De dood langs de baan

129   32 08 31    Lintjesdag

130   32 09 01    Kermis!

131   32 09 07    Het einde van de pret

132   32 09 09    Vrij van invoerrecht

133   32 09 12    Een prachtvak [HV 3]

134   32 09 13    De winkelfnuikingswet

135   32 09 14    Gekke menschen

136   32 09 15    Waartoe?

137   32 09 22    Meer sporen!

138   32 10 01    Wintertijd

139   32 10 06    Yo-Yo

140   32 10 12    Het beste wapen

141   32 10 31    Wel thuis!...

142   32 11 09    Een veld van rozen?

143   32 11 22    Zesdaagsche-koorts

144   32 11 23    De onbewaakte dood [HV 5]

145   32 11 28    Natuursensatie

146   32 12 02    Sinterklaas en nog wat

147   32 12 03    Klottertijd

148   33 05 26    Na zonneschijn komt regen

149   33 05 27    Politie en harmonie [HV 6]

150   33 05 30    Goud zat

151   33 06 01    Het record der dwaasheid

152   33 06 03    De zomerzon

153   33 06 08    Het was...

154   33 06 13    Dansen met attracties

155   33 06 17    Es wird schon wieder besser!

156   33 06 19    Gelijk heeft-ie!

157   33 06 20    Van "Pyrenijnen" en "Apeneeën"

158   33 06 23    De Londense chaos

159   33 06 24    ...Zoo pittig en kersversch!

160   33 06 30    De tippelkoorts

161   33 07 01    De transatlantische massavlucht

162   33 07 05    Het einde van den oudste [HV 11]

163   33 07 21    Rijmelarij van Voici (+ 1 toevoeging)

164   33 07 25    Pioniers

165   33 07 26    Hondsdagen

166   33 08 01    Gandhi weer ongehoorzaam

167   33 08 03a  Zeven in één slag

168   33 08 03b  Rijwielplaatjes

169   33 08 08    Zomerzondag [HV 7]

170   33 08 12    Ze missen niets!

171   33 08 17    't Wordt belachelijk

172   33 08 19    Het meisje op z'n malst!

173   33 09 07    Taxitis [HV 12]

174   33 09 11    Majesteit

175   33 09 14    Stormy weather!

176   33 10 10    "Op meer bescheiden voet"

177   33 10 19    Ware het niet beter?

178   33 10 21    Het gaat te vlug!

179   33 10 23    "Rien ne va plus!"

180   33 10 24    Daar zou ik niet aan wennen

181   33 10 26    Verzuchting van een hit

182   33 12 05    Als het wintert...

183   33 12 06    Na het feest [HV 8]

184   34 02 19    Koning Albert V

185   34 05 01    Aan het nieuwste koppel [HV 25]

186   34 10 17    Het euvel van den Heuvel (+ 1 toevoeging)

187   34 12 15    We gaan nu "Snippen!"

188   34 12 17    Niet meten met twee maten!

189   34 12 18    "Sund' veur 't hundje!" [HV 9]

190   34 12 22    "Ende desespereert niet!"

191   35 01 19    "Where's the... winter?"

192   36 01 02    Bij den start van het nieuwe jaar

193   36 12 19    De stille armen [HV 10]

194   38 04 20    Een wintersche Paschen

195   38 04 21    Arme Jackie!

196   38 04 25    Drie in één!

197   38 04 30    De prinses-moeder is jarig!

198   38 05 14    Het olieplein

199   38 05 18    De chaos

200   38 05 31    Bij een melkjubileum

201   38 06 03    Beter voorkomen dan genezen

202   38 06 04    Eskimo's op de fiets [HV 23]

203   38 08 19    Bij den dood van Pastoor Aelen [HV 24]

204   38 08 22    Zou het? [HV 13]

205   40 01 04    De nuttelooze strijd

206   40 01 05    Doe leuk en gewoon!

207   40 01 06    We blijven thuis! [HV16]

208   40 01 08    De dissonant [HV 26]

209   40 01 09    Wintergrillen

210   40 01 10    Vijandelijke leveranties

211   40 01 11    Dat kan gebeuren!

212   40 01 12    De wereld wil bevlogen zijn

213   40 01 13    Een praatje over luchtbescherming

214   40 01 17    Warm aanbevolen!

215   40 01 18    Het offer

216   40 01 19    De witte wereld

217   40 01 20    Aan onze nieuwen burgemeester [HV 27]

218   40 01 22    Rare tijden - Rare menschen (+ 1 toevoeging)

219   40 01 25    Noodkreet van een musch (+ 2 toevoegingen)

220   40 01 26    Beschaving

221   40 01 27    Brief van een Hottentot

222   40 02 03    Het lijkt nu nog zoo mooi!

223   40 02 05    Er tikt iets! [HV 14]

224   40 02 06    Carnavalade

225   40 02 07    Geen rozen zonder doornen

226   40 02 08    Schrikkel(ijk) jaar [HV 15] (+ 1 toevoeging)

227   40 02 10    Schrikkel-prikkels

228   40 02 23    "Ende desespereert niet!"

229   40 02 27    Het kan verkeeren!...

230   40 02 29    Zeg eens iets zoets!... [HV 17]

231   40 03 01    De wereld

232   40 03 02    Over mank gesproken [HV 33]

233   40 03 14    De drie deserteurs

234   40 03 15    De Finnen

235   40 03 19    De onttroonde "koning"

236   40 03 21    Lente in oorlogstijd

237   40 03 23    Een welkome ster [HV 35]

238   40 03 27    Schoonmaak [HV 19]

239   40 04 06    Aan frater M. Sulpitius [HV 34]

240   40 04 17    Niet kletsen!

241   40 04 18    Wij zijn niet bang!

242   40 04 19    Oh, die kraaien! [HV 20]

243   40 05 07    Moord [HV 36]

244   40 05 10    Moederdag

245   40 05 16    Voorjaarsverschijnselen (1) [HV 22]

246   40 06 08    De handen ineen en de blik omhoog [HV 21]

247   40 06 10    Nu we weerloos zijn (+ 1 toevoeging)

248   40 06 12    Onze helden [HV 28]

249   40 06 13    Per kar en per fiets [HV 18]

250   40 06 14    Bloote beenen [HV 29]

251   40 06 17    Niet zwammen! [HV 30]

252   40 06 19    Generaal pardon

253   40 06 20    Het kan verkeeren!

254   40 06 21a  Voor eigen volk

255   40 06 21b  Morgen geen smoesjes!

256   40 06 22    Pot er nog wat bij!

257   40 06 24    Afscheidsgroet aan Jantje Pijn [HV 31]

258   40 06 27    Motorloos (+ 1 toevoeging)

259   40 06 28    Die hebben niks gemist! [HV 37]

260   40 06 29    De vette gemeente [HV 32]

261   40 07 04    Fiets [HV 49]

262   40 07 05a  Uw nationale plicht!

263   40 07 05b  De trouwe hit

264   40 07 06    Er is iets veranderd!

265   40 07 09    Donkere tijden [HV 50]

266   40 07 11    Die eene duif [HV 51]

267   40 07 13    In de puntjes gekleed! [HV 52]

268   40 07 19    Het botert minder [HV 53]

269   40 07 20    Rijmelijke grapjes

270   40 07 22    Bons... [HV 54]

271   40 07 23    Met z'n oogen! [HV 60]

272   40 07 24    De kat en de boom

273   40 07 25    De zingende muis [HV 38] (+ 1 toevoeging)

274   40 07 26    De theorie der duimen [HV 40]

275   40 08 01    Een lichtende kwestie

276   40 08 02    Gaat naar buiten!

277   40 08 03    De maan blijft aan! [HV 39]

278   40 08 05    Geen tunnel!

279   40 08 19    Weer in de korte broek [HV 41]

280   40 08 21    Bruine beenen [HV 42]

281   40 10 07    Om tien uur thuis! [HV 45]

282   40 10 11    Honden-fatsoen [HV 44]

283   40 10 15    Bommen [HV 55]

284   40 10 16    De melkman [HV 56]

285   40 10 17    Die "nieuwe" tijd [HV 57]

286   40 10 21    Algemeen gewaardeerd [HV 90]

287   40 10 23    De nieuwste service [HV 43]

288   40 10 25    Wie de schoen past... [HV 46

289   40 10 26a  Wat in Amerika kan [HV 48]

290   40 10 26b  Het "ontweide" hert (+ 1 toevoeging)

291   40 10 28    De favoriet [HV 58]

292   40 10 30    Spaart afval! [HV 59]

293   40 11 19    Sinterklaas zonder paard

294   40 11 28    Verlanglijstje [HV 47]

295   40 12 02    Winter! [HV 62]

296   40 12 06    Surprise-avond [HV 61]

297   40 12 07    Zonder [HV 63]

298   40 12 17    Bij den tragischen dood van des Burgemeesters dochter [HV 81]

299   40 12 19    Klacht van een hond [HV 65]

300   40 12 24    Kerstmis 1940 [HV 66]

301   40 12 27    Nog meer zonder [HV 64]

302   40 12 31    Bij het afscheid van 1940 [HV 67]

303   41 03 01    Honderdduizend! [HV 77]

304   41 04 12    Mijn Paasch-cadeautje [HV 68]

305   41 04 18    Het baviaansche avontuur [HV 78]

306   41 04 19    Voorjaarsverschijnselen (2) [HV 70]

307   41 04 25    Geen plaatje meer! [HV 71]

308   41 04 26    Lastige mannen [HV 79]

309   41 05 31    Pinksteren 1941 [HV 72]

310   41 08 11    De natte week [HV 80]

311   41 09 09    De zon op de bon? [HV 82]

312   41 09 11    De oude Piet [HV 73]

313   41 09 13    Een kwestie van papier [HV 74]

314   41 09 17    De groote truc [HV 83]

315   41 09 19    De knappe agent [HV 75]

316   41 09 20    De stille aanbidder [HV 76]

317   41 09 24    Laat het wit! [HV 86]

318   41 10 04    Het zomersche najaar [HV 87]

319   41 10 07    De haren maken den man [HV 88]

320   41 10 10    Van kalveren gesproken! [HV 89]

321   41 10 15    Smeekbede van een rooker in oorlogstijd [HV 91]

322   41 10 30    Geen wintergijntjes [HV 84]

323   41 12 01    Neemt de bus! [HV 69]

324   41 12 02    Da's kras! [HV 85]

325   41 12 03    De week der surprises [HV 92]

326   41 12 04    Daar is-ie weer! [HV 93]

327   41 12 06    Toch was het weer leuk! [HV 96]

328   41 12 09    Aan de voetgangers [HV 94]

329   41 12 16    De donkere wereld [HV 95]

330   41 12 23    Meer en minder licht [HV 99]

331   41 12 24    Kerstmis [HV 97]

332   41 12 29    De krant [HV 98]

333   41 12 31    Jaarwisseling in oorlogstijd [HV 100]

334   42 01 02    Bij den start van het nieuwe jaar

335   42 01 03a  Gelegenheidsdieven

336   42 01 03b  Advertentie Van Oers

337   42 01 14    Drie tegelijk!

338   42 01 15    Ruilhandel

339   42 01 16    Kunnen we missen!

340   42 01 17    De papieren muis

341   42 01 19    IJsfestijn

342   42 01 23    Zink

343   42 01 24    Het tandenwonder

344   42 01 28    Denkt daar ook eens aan!

345   42 02 02    Fietsdrama

346   42 02 03    Ook gezellig!

347   42 02 05    De ontgoochelde

348   42 02 07    Plicht

349   42 02 13    Aan Claartje

350   42 03 03    Maansverduistering

351   42 03 07    Blank en bruin

352   42 03 21    Lente in theorie

353   42 03 23    Klatergoud

354   42 03 25    Een voorbeeld voor veel meisjes

355   42 04 11    De vredesbaard

356   42 04 15    Snoep en rook

357   42 04 20    De wraak was zoet!

358   42 07 17    Surrogaat!

359   42 07 20    Mijn zonnebloem

360   42 07 22    Zij is er nog!

361   42 08 04    De artistieke agent

362   42 09 14    Een duister punt

363   42 09 18    Extra zoet!

364   42 11 02    Wintertijd

365   42 11 04    Ook een ideaal!

366   42 11 06    Van reizen gesproken

367   42 12 31    Een versje vooraf ter inleiding [HV 1]

368   43 01 04    Het nieuwe jaar in

369   45 05 03    It's a pitty

370   45 05 11    Europa's vrede

 

 

 

De 14 versjes van John Palet alias VOICI

 

401   48 05 27    Meer boter op meer brood

402   48 06 04    Na regen komt zonneschijn!

403   48 06 11    Helden buiten de frontlijn

404   48 06 12    Hup, Nederland!

405   48 06 30    Duimen

406   48 07 02    Weergedicht

407   48 07 10    Waarom niet?

408   48 07 15    Verkiezingsdroom

409   48 07 17    Zachte winter...

410   48 07 29    Weest op uw hoede!

411   48 07 30    Aan de zilveren Commissaris

412   48 07 31    Van het ene uiterste in het andere

413   48 08 03    Geen vlees!

414   49 11 03    Op de koffie!

 

 

Overzicht van de 29 toevoegingen aan de versjes van Voici

 

Aan 003 - 280210 Lek:

28 02 13   Gedicht "Aan Voici" door Kiske van Brabant

28 02 14   Artikel "Aan Kiske van Brabant" door Voici

28 02 15   Artikel "Nogmaals: aan Voici" door Kiske van Brabant

28 02 16   Artikel "Aan Kiske van Brabant" door Voilà

 

Aan 016 - 280509a Oranje boven:

28 05 08   Artikel "Brabanders!" door Kiske van Brabant

28 05 10   Artikel (zonder titel) aan Voici door Kiske van Brabant

28 05 10   Gedicht (zonder titel) aan Voici door Initié

28 05 11   Gedicht "Beste Heeren Voici en Voilà" door Frits

28 05 14   Gedicht (zonder titel) aan Frits door Voilà

28 07 11   Artikel "Brabant!" door Spectator

28 07 12   Artikel "Nogmaals: Brabant!" door Kiske van Brabant

28 07 13   Artikel "Aan Voici" door Spectator

 

Aan 039 - 290131 Een koningsdroom:

29 02 01   Gedicht "Aan Voici" door Eugène

 

Aan 059 - 290923 Nog iets over de Brockway:

29 09 24   Artikel "De Brockway" door LvM

29 10 15   Artikel "Tilb. Brockway-Bus Mij." door Opmerker

 

Aan 090 - 300222 Rare toestanden:

30 02 25   Gedicht (zonder titel) aan Voici door Voilà

30 02 26   Gedicht "Aan Voilà" door Voici

 

Aan 117 - 310124 Klaaglied:

31 01 28   Gedicht "Aan Voici" door Gevonden

 

Aan 126 - 311210 De "Nederlandsche" Taal:

31 12 12   Gedicht (zonder titel) aan Voici door Dinges

 

Aan 163 - 330721 Rijmelarij van Voici:

33 07 20   Gedicht "Rijmelarijen aan Voici" door Bér

 

Aan 186 - 341017 Het euvel van den Heuvel:

34 10 16   Gedicht "Sic transit gloria mundi" door Zwerver

 

Aan 218 - 400122 Rare tijden - Rare menschen:

40 01 24   Gedicht "Aan Voici" door Voila

 

Aan 219 - 400125 Noodkreet van een musch:

40 01 26   Gedicht "De dankbare musschen" door Opa Sperling

40 01 29    Gedicht "Aan Mijnheer Voici" door P.C. + antwoord van Voici

 

Aan 226 - 400208 Schrikkel(ijk) jaar:

40 02 09   Voetnoot Redactie NTC

 

Aan 247 - 400610 Nu we weerloos zijn:

40 06 11   Gedicht "Aan Voici!" door Corry

 

Aan 258 - 400627 Motorloos:

40 06 27   Gedicht "Onzen dank aan Voici" door Een waardeerend lezer

 

Aan 273 - 400725 De zingende muis:

40 07 30   Gedicht "Antwoord…" door Voilà

 

Aan 289 - 401026 Het "ontweide" hert:

40 10 05   Gedicht "Aan Voici" door Bér